Bifoga en fil eller ett objekt i ett e-postmeddelande

Bifoga en fil i ett meddelande

  1. Klicka på Bifoga fil i gruppen Ta med på fliken Meddelande.
  2. Bläddra till och klicka på den fil du vill bifoga, och klicka sedan på Infoga.

Om den fil du vill bifoga inte visas i den mapp du vet att den finns i, kontrollerar du att Alla filer (*.*) är valt i rutan Filformat och att Utforskaren är konfigurerad så att filnamnstillägg visas.

 Tips!   Du kan även bifoga filer med hjälp av fliken Infoga i ett öppet meddelande, eller dra filer från mappar på datorn och släppa dem i ett öppet meddelande.

Bifoga ett Outlook-objekt i ett meddelande

Du kan bifoga Outlook-objekt (objekt: Ett objekt är grundelementet som innehåller information i Outlook (liknar en fil i andra program). Objekt kan vara e-postmeddelanden, avtalade tider, kontakter, uppgifter, journalposter, anteckningar samt publicerade objekt och dokument.), till exempel andra e-postmeddelanden, uppgifter, kontakter och kalenderposter, i ett meddelande. Det här är det enklaste sättet att vidarebefordra flera objekt eller meddelanden.

  1. Klicka på Bifoga objekt i gruppen Ta med på fliken Meddelande i ett öppet meddelande.
  2. Klicka på NyttArkiv-menyn och sedan på E-postmeddelande.
  3. Klicka på den typ av Outlook-objekt som du vill bifoga. Om du klickar på Annat Outlook-objekt bläddrar du i mapplistan tills du hittar mappen med det objekt som du vill bifoga. I listan under gruppen Objekt klickar du på det objekt som du vill bifoga.
  4. Välj Bifogad fil under Infoga som.

 Tips!   Du kan även bifoga ett objekt med hjälp av fliken Infoga i ett öppet meddelande, eller dra objekt från Outlook-mappar och släppa dem i ett öppet e-postmeddelande.

Överst på sidan Överst på sidan

 
 
Gäller:
Outlook 2010