Återställa arkiverade objekt

I Microsoft Outlook är Arkivera automatiskt (Arkivera automatiskt: Att automatiskt och regelbundet flytta objekt till en annan mapp eller ta bort dem, beroende på hur länge de funnits i mappen.) aktiverat som standard och körs automatiskt med schemalagda intervall, och rensar ut gamla och inaktuella objekt från mapparna. När Outlook-objekt arkiveras lagras de på standardplatsen, Arkivmappar, eller på en plats som du anger. Du kan återställa objekten till de ursprungliga mapparna eller ange nya mappar att flytta dem till.

Mer more information om att arkivera objekt och hur du arkiverar objekt manuellt finns i Säkerhetskopiera, återställa eller ta bort objekt med funktionen Arkivera automatiskt.

Vad vill du göra?


Kopiera alla arkiverade objekt från en arkivplats till de ursprungliga mapparna

 1. Klicka på Import och ExportArkiv-menyn.
 2. Klicka på Importera från ett annat program eller en fil och sedan på Sök.
 3. Klicka på Personlig mappfil (.pst) och sedan på Sök.
 4. Ändra namnet på standardfilen i sökvägen i rutan Importfil från backup.pst till namnet på den arkiverade fil som du importerar från. Du kan också klicka på Bläddra och leta rätt på filen som du vill importera från.
 5. Ange hur du vill att Outlook ska hantera dubbletter av objekt under Alternativ.
 6. Klicka på Nästa.
 7. Klicka på den mapp som du ska importera från. Om du vill kan du markera kryssrutan Inkludera undermappar.
 8. Markera alternativet Importera objekt till samma mapp i och klicka sedan på mapparna med samma namn som mapparna som du importerar från.
 9. Klicka på Slutför.

Överst på sidan Överst på sidan

Kopiera alla arkiverade objekt från en arkivplats till en ny mapp

 1. Skapa en ny mapp dit arkiverade objekt i Outlook ska kopieras.
 2. Klicka på MapplistaGå till-menyn och klicka sedan på den nya mappen i mapplistan.
 3. Klicka på Import och ExportArkiv-menyn.
 4. Klicka på Importera från ett annat program eller en fil och sedan på Sök.
 5. Klicka på Personlig mappfil (.pst) och sedan på Sök.
 6. I rutan Importfil ändrar du standardfilnamnet i sökvägen från backup.pst till namnet på den arkivfil som du importerar från, och sedan klickar du på Nästa. Du kan även Bläddra till filen som du vill importera från.
 7. Ange hur du vill att Outlook ska hantera dubblerade objekt. 
 8. Klicka på Nästa.
 9. Klicka på den mapp som du ska importera från. Klicka eventuellt på Inkludera undermappar
 10. Markera alternativet Importera objekt till den aktuella mappen.
 11. Klicka på Slutför.

Överst på sidan Överst på sidan

Flytta enskilda objekt från en arkivplats till ursprungsmappen eller en ny mapp

 1. Klicka på MapplistaGå till-menyn och sedan på Arkiv-mappar (eller det namn som används för arkivplatsen).
 2. Klicka på den mapp som innehåller objekten som du vill flytta. 
 3. Markera objekten som du vill flytta och dra dem sedan till ursprungsmappen i Mapplista, eller till en annan mapp.

Överst på sidan Överst på sidan

 
 
Gäller:
Outlook 2007