Använda Outlook med Google Gmail

Gäller
Microsoft Office Outlook® 2003
Microsoft Outlook® 2002

Du kan skicka och ta emot e-postmeddelanden genom att använda ditt Google Gmail e-postkonto och Outlook. Gmail kräver en krypterad anslutning för Secure Sockets Layer (SSL) (SSL (Secure Sockets Layer): En föreslagen öppen standard som utvecklats av Netscape Communications för att upprätta en säker kommunikationskanal som hindrar andra från att få tag på viktig information, till exempel kreditkortsnummer.) när du tar emot och skickar e-post. Gmail använder POP3 (POP3: En vanligt protokoll som används för att hämta e-postmeddelanden från en e-postserver på Internet.) portnummer 995 och SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) (Simple Mail Transfer Protocol (SMTP): Ett vanligt protokoll som används för att skicka e-postmeddelanden över Internet.) portnummer 465. De här inställningarna är inte standard för ett POP3-konto i Outlook och kräver därför att du modifierar kontoinställningarna i Outlook.

Den utgående e-postservern (e-postserver: En dator som lagrar e-postmeddelanden.) påminner om de som används av många Internetleverantörer (Internetleverantör: Ett företag som erbjuder tillgång till Internet med tjänster som e-post, chattrum och World Wide Web. Vissa Internetleverantörer är multinationella medan andra är mer regionala.). Gmail kräver dock autentisering för sin SMTP e-postserver. Detta krav innebär att du måste ange användarnamn och lösenord – samma som användarnamnet och lösenordet för Gmail-skärmen – innan du skickar ditt e-postmeddelande. Du kan spara användarnamn och lösenord i Outlook så att du bara behöver ange informationen en gång.

Med följande steg konfigureras alla nödvändiga inställningar för Outlook för att skicka och ta emot e-post via ditt Gmail e-postkonto och Outlook.

 Obs!   När du ändrar ditt Gmail-lösenord måste du uppdatera kontoinformationen för Gmail i Outlook.

Gör något av följande:

VisaLägg till ditt Gmail e-postkonto

För att använda ditt Gmail e-postkonto i Outlook, måste du först kontrollera att det finns POP3-stöd aktiverat i Gmail och sedan kan du lägga till det till Outlook.

 1. Logga in på ditt Gmail-konto.
 2. Klicka på Inställningar längst upp på valfri Gmail-sida.
 3. I fönstret E-postinställningar klickar du på Vidarebefordra och POP.

VisaJag ser inte Vidarebefordra och POP

Gmail aktiverar stöd för POP3 för användare i faser. Om du inte ser Vidarebefordra och POP kan ditt Gmail-konto inte konfigureras för stöd för POP3.

 1. I avsnittet POP-nedladdning väljer du Aktivera POP eller alla meddelanden eller Aktivera POP endast för meddelanden som kommer in från och med nu.
 2. Klicka på Spara inställningar.
 3. Klicka på E-postkontonVerktyg-menyn i Outlook.
 4. Klicka på Lägg till ett nytt e-postkonto och klicka sedan på Nästa.
 5. Klicka på POP3 och klicka på Nästa.
 6. Under Användarinformation gör du följande:
  1. Skriv hela ditt namn så som du vill att det ska visas för andra personer i rutan Ditt namn.
  2. Skriv hela ditt namn följt av @gmail.com i rutan e-postadress.
 7. Under Serverinformation gör du följande:
 1. Skriv pop.gmail.com i rutan Server för inkommande e-post (POP3).
 2. Skriv smtp.Gmail.com i rutan Server för utgående e-post (SMTP).
 1. Under Inloggningsinformation gör du följande:
 1. Skriv in hela e-postadressen i rutan Användarnamn, inklusive @gmail.com.
 2. Skriv lösenordet i rutan Lösenord.
 3. Markera kryssrutan Kom ihåg lösenord.

 Obs!   Du kan välja att göra så att Outlook kommer ihåg lösenordet genom att skriva in det i rutan Lösenord och markera kryssrutan Kom ihåg lösenord. Genom att spara lösenordet i Outlook slipper du skriva in det manuellt varje gång du vill få åtkomst till kontot, men det innebär också att kontot blir tillgängligt för alla som har tillgång till din dator. Använd starka lösenord som innehåller både gemener, versaler, siffror och symboler. Svaga lösenord innehåller inte dessa kombinationer. Starkt lösenord: Y6dh!et5. Svagt lösenord: House27. Lösenord bör innehålla minst 8 tecken. En lösenfras som innehåller minst 14 tecken är bättre. För mer information, se Hjälp till att skydda din personliga information med starka lösenord.Det är viktigt att du kommer ihåg ditt lösenord. Om du skulle glömma ditt lösenord kan Microsoft inte återställa det. Förvara nedskrivna lösenord på ett säkert ställe på någon annan plats än den information som de ska skydda.

 1. Klicka på Fler inställningar.
 2. På fliken Allmänt under E-postkonto skriver du Gmail.
 3. Klicka på fliken Utgående server och markera sedan kryssrutan Den utgående servern (SMTP) kräver autentisering.
 4. Markera Använd samma inställningar som på servern för inkommande e-post.
 5. Klicka på fliken Avancerat och markera sedan kryssrutan Den här servern kräver en krypterad anslutning (SSL) under Serverportnummer, både för Inkommande server (POP3) och Utgående server (SMTP).
 6. Ändra portnumret för Utgående server (SMTP) till 465.

Portnumret för Inkommande server (POP3) ska automatiskt ändras till 995 när du markerar kryssrutan Den här servern kräver en krypterad anslutning (SSL).

 1. Klicka på OK.
 2. Om du vill kontrollera att kontot fungerar klickar du på Testa kontoinställningar. Om det saknas information eller om du angett felaktig information, till exempel fel lösenord, uppmanas du att komplettera eller korrigera det. Se till att datorn är ansluten till Internet.
 3. Klicka först på Nästa och sedan på Slutför.

 Obs! 

 • Markera inte kryssrutan Logga in med Säker lösenordsbehörighet (SPA).
 • Om inget annat anges av Gmail, ska alla server- och adressuppgifter skrivas med små bokstäver.

VisaTa bort ditt Gmail e-postkonto

 1. Klicka på E-postkontonVerktyg-menyn.
 2. Klicka på Visa eller ändra befintliga e-postkonton och sedan på Nästa.
 3. Klicka på det Gmail-konto du vill ta bort och sedan på Ta bort.
 4. Klicka på Slutför.

 Obs!   Du kan exportera dina Outlook-kontakter som en .csv-fil (fil för kommaseparerade värden) och importera dina kontakter (kontakt: En person, i eller utanför organisationen, som du kan spara olika sorters information om, till exempel adress och e-postadress, telefonnummer och faxnummer samt webbadresser.) till ditt Gmail-konto. Länkar till information om hur du exporterar och importerar dina Outlook-kontakter finns under Se även i den här artikeln.

 
 
Gäller:
Outlook 2003