Ändra detaljnivån för vyerna Vecka och Månad i kalendern

I kalendern kan du ändra hur detaljerad information som ska visas i vyerna Vecka och Månad.

Vad vill du göra?


Anpassa vyn Vecka

Som standard visas fullständig information av dina kalenderobjekt i vyerna Dag och Vecka. Du kan se när ett möte börjar och slutar samt ämne och plats.

I vyn Vecka kan du välja mellan Visa arbetsvecka och Visa fullständig vecka.

 • Visa arbetsvecka     Det här alternativet visar bara de dagar som är markerade som arbetsvecka. Som standard är detta måndag till fredag.

Du kan ändra arbetsveckans dagar genom att göra följande:

 1. Klicka på AlternativVerktyg-menyn.
 2. Klicka på Kalenderalternativ.
 3. Under Arbetsvecka markerar du kryssrutorna för de dagar som ingår i din arbetsvecka. Avmarkera kryssrutorna för dagar som inte ingår i din arbetsvecka.

Du kan använda alternativet Första dagen i veckan som gäller både hela veckan och arbetsveckan.

Du kan använda alternativen Starttid och Sluttid för att ange dagens timmar. Det här används i första hand för att kontrollera om du är ledig/upptagen för mötesförfrågningar från andra personer.

Alternativ för arbetsveckor

 • Visa fullständig vecka     Med det här alternativet visas händelser, och möten visas med solida staplar inne i kalendercellerna efter den tid på dagen de har schemalagts.

Överst på sidan Överst på sidan

Anpassa vyn Månad

I vyn Månad visas händelser. Du kan välja huruvida möten ska visas, och i så fall hur detaljerat de ska visas.

Kalenderdetaljer

 • I Kalender-vyn bredvid flikarna Dag, Vecka och Månad väljer du Låg, Mellan eller Hög beroende på vilken detaljnivå du vill använda:
  • Låg     Den här inställningen visar bara händelser på en kalenderdag. Händelser är objekt som pågår hela dagen utan någon specifik start- eller sluttid.
  • Mellan     Förutom att visa händelser visar alternativet Mellan möten som solida staplar i kalendercellerna efter den tid på dagen de har schemalagts. En tunn, vågrät rad går över klockan 12.00 i varje dagscell.

Månadskalender i detaljnivån Mellan

 • Hög     Den här inställningen visar händelser och möten. Möten visas med starttid och en ämnesrad.

Månadskalender i detaljnivån Hög

Överst på sidan Överst på sidan

 
 
Gäller:
Outlook 2007