Sida 9 av 10FÖREGNÄSTA

Gå över till OneNote 2010

Förhör dig

Gå igenom det här provet och kontrollera att du har förstått materialet. Dina svar visas bara för dig och provresultatet betygsätts inte.


Du vill växla fram och tillbaka mellan att visa hela menyfliksområdet och att bara visa flikarna. Hur ska du göra?

Klicka på någon av flikarna.

Använd kontrollerna i formateringsverktygsfältet.

Klicka på utvidgningsknappen för menyfliksområdet i det övre, högra hörnet i fönstret OneNote.


Du är osäker på hur du ska göra det du vill göra. Vad ska du göra först?

Ring polisen.

Högerklicka på vad det nu är som förvirrar dig.

Sök efter hjälp på Internet.

Sök i hjälpen för OneNote.


Det finns ett alternativ i menyfliksområdet som du vill komma åt utan att visa menyfliksområdet. Var kan du lägga till kommandot?

På snabbmenyn.

I Backstage-vyn.

I dialogrutan Alternativ.

I verktygsfältet Snabbåtkomst.


Om du vill klistra in text på ett sådant sätt att den inte kan redigeras, vilket inklistringsalternativ ska du välja då?

Bild.

Behåll endast text.

Koppla formatering.

Behåll källformatering.


Hur stänger du den aktuella anteckningsboken?

Klicka på Avsluta i de vänstra stapeln i Backstage-vyn.

Klicka på anteckningsbokens namn i navigeringsfältet i normalvyn och klicka sedan på Stäng den här anteckningsboken på snabbmenyn.

Sida 9 av 10FÖREGNÄSTA