Visa status för tjänster

Om du är administratör för Office 365 kan du se vilken status dina tjänster har och ta reda på när det är dags för underhåll av dem.

I avsnittet Tjänstens hälsa hittar du:

 • Aktuell status:
  • Tillgängligheten för respektive tjänst eller verktyg, i dag och sex dagar bakåt
  • Information om avbrott och störningar i tjänsten
 • Planerat underhåll: Perioder då det eventuellt inte kommer att gå att använda tjänsten

Via RSS-feeden om tjänstens hälsa får du information om tjänsteincidenter och planerat underhåll i realtid. RSS-feeden uppdateras varje gång som en ny händelse läggs till eller en befintlig händelse uppdateras. Klicka på RSS-länken på sidan Aktuell status om du vill prenumerera på RSS-feeden.


 Anteckningar 

 • Om du inte kan logga in på Office 365 har du inte heller åtkomst till sidan Tjänstens status. Mer information om vad du kan göra om det här händer finns i Felsöka inloggning i Office 365.
 • Det finns också rapporter tillgängliga för administratörer av Office 365 Enterprise och Office 365 Midsize Business. Klicka på Rapporter i administrationscenter för Office 365.

Vad vill du göra?

Visa aktuell status

På sidan Aktuell status finns alla dina tjänster och deras respektive komponenter listade i en tabell. Där kan du också se vilken status de har, både i dag och tidigare. Klicka på ikonerna i tabellen om du vill se mer information.

Visa aktuell status för alla dina tjänster

 1. Gå till sidan Tjänstens hälsa:
 1. Klicka på Tjänstens hälsa i det vänstra fönstret i Administrationscenter för Office 365. Det gäller både för Office 365 Enterprise och Office 365 Midsize Business.
 2. Klicka på Admin i Office 365 Small Business. Klicka på Tjänststatus och sedan på Spåra tjänstens hälsa och underhåll.
 1. Klicka på nedpilen bredvid en tjänst på sidan Aktuell status. Då visas alla komponenter eller funktioner för den tjänsten.
 2. Klicka på en ikon för att få mer information.

I tabellen här nedanför hittar du beskrivningar och definitioner av Aktuell status-ikonerna.

Ikon Beskrivning av ikonen Definition
Normal tillgänglighet för tjänsten Normal tillgänglighet för tjänsten Tjänsten är tillgänglig och det har inte inträffat några incidenter under rapporteringsperioden. Det går inte att visa ytterligare information genom att klicka på ikonen.
Undersöker Undersöker En möjlig tjänsteincident håller på att utredas. Mer information kommer snart.
Falskt positivt resultat Falskt positivt resultat Tjänsten fungerar felfritt. En möjlig tjänsteincident var under utredning, men inträffade aldrig.
Tjänsteavbrott Tjänsteavbrott Tjänsten fungerar inte. Användarna kan inte komma åt sin e-post, sina dokument eller sin närvaroinformation.
Återställer tjänsten Återställer tjänsten Tjänsteincidenten håller på att lösas.
Tjänsteförsämring Tjänsteförsämring Tjänsten fungerar långsamt, går trögt eller svarar inte under korta stunder.
Utökad återställning Utökad återställning Det har vidtagits åtgärder för att lösa tjänsteincidenten, men det kommer att ta tid innan tjänsten fungerar som vanligt igen. Under den här tidsperioden kan det hända att vissa tjänstefunktioner kommer att ta längre tid än vanligt.
Normal tjänst har återställts Normal tjänst har återställts Det inträffade en incident tidigare under dagen, men tjänsten har återställts.
Efterrapport av incident har publicerats Efterrapport av incident har publicerats Det har publicerats en rapport om tjänsteincidenten.
Ytterligare information Ytterligare information Det inträffade en incident för någon dag sedan. Tjänsten kan ha återställts, eller också på verkas den fortfarande av incidenten. I kolumnen I dag kan du se aktuell status för tjänsten.


 Anteckningar 

 • Datum och tid visas enligt din tidszon efter sommar- eller vintertid. Då tiden ställs om till vinter- eller sommartid kan din incidentrapports tidpunkt påverkas, även om tiden inte ställs om på din plats.
 • Du kan också gå till sidan Tjänstens hälsa från instrumentpanelen i administrationscentret för Office 365. Klicka på Visa information och historik längst ned i aviseringen Aktuell hälsa .

Överst på sidan Överst på sidan

Visa planerat underhåll

Du kan visa information om en planerad underhållshändelse, bland annat datum och tid för underhållet.

 1. Gå till sidan Planerat underhåll:
 1. Klicka på Tjänstens hälsa i det vänstra fönstret i Administrationscenter för Office 365 och sedan på Planerat underhåll. Det gäller både för Office 365 Enterprise och Office 365 Midsize Business.
 2. Klicka på Admin i Office 365 Small Business. Klicka på Tjänststatus, Spåra tjänstens hälsa och underhåll och sedan på Planerat underhåll.
 1. Klicka på någon av länkarna i kolumnen Status på sidan Planerat underhåll för att visa ytterligare information.

Överst på sidan Överst på sidan

Översätta en förklaring av tjänstens hälsa till mitt språk

Om du klickar på en händelse på sidan Tjänstens hälsa visas endast händelsens Information på engelska. Om du vill läsa informationen på ett annat språk kan du hämta en översättning av den.

 1. Gå till översättningstjänsten på Översättare.
 2. Klicka på en ikon som indikerar en tjänstincident på sidan Tjänstens hälsa. Kopiera texten som beskriver incidenten under Information och klistra in den i översättningstjänsten.
 3. Välj det språk du vill översätta texten till i Översättare och klicka på Översätt.

Överst på sidan Överst på sidan

 
 
Gäller:
Admin för Office 365 Midsize Business, Admin för Office 365 Small Business, Office 365 Enterprise-admin