Visa din faktura för Office 365

Du kan visa ditt faktureringsutdrag eller faktura om du vill visa information om abonnemangsdebiteringar för Office 365. Du kan också skriva ut eller spara fakturan.

Fakturan visas på ett av två sätt. Se de steg som stämmer överens med din erfarenhet i Office 365-portalen:

Du kanske är intresserad av andra sätt att hantera faktureringen:

Visa din faktura

 Anteckning    Du måste vara global administratör eller faktureringsadministratör för att visa faktureringsutdraget för Office 365 Enterprise eller Office 365 Midsize Business . För att visa faktureringsutdraget för Office 365 Small Business räcker det att du är administratör.

Så här visar du faktureringsutdraget eller faktureringshistoriken

 1. Gå till sidan Abonnemang (eller klicka på Admin > Licensiering eller Admin > Hantera och köpa licenser) och klicka sedan på abonnemangsnamnet.

Bild av kolumnen Abonnemang i Office 365 som innehåller klickbara abonnemangsnamn

 1. På sidan Abonnemangsinformation klickar du på Visa faktura.

Bild av sidan Abonnemangsinformation i Office 365 med länken Visa din faktura till höger om abonnemangets namn

 1. I Onlinefaktura kan du:
  1. Välja den faktureringsperiod du vill se debiteringar för. Du kan visa debiteringar för aktuella eller tidigare månader.
  2. Ändra Vytyp för att se debiteringar per produkt eller per radobjekt.
  3. Visa ett diagram över faktureringshistorik för att jämföra debiteringar över tid.
  4. Visa hur många licenser du har debiterats för genom att klicka på abonnemangsnamnet under Aktuella debiteringar.

Bild av din Office 365-faktura som visar var du väljer faktureringsperiod, vytyp och faktureringshistorik längst upp, och var du klickar på abonnemangets namn nära mitten

Office 365-onlinefaktura

Överst på sidan Överst på sidan

Skriva ut eller spara din faktura

Du kan komma åt och skriva ut en pdf-faktura för dina beställningar.

 1. I det övre högra hörnet på sidan Onlinefaktura klickar du på Utskriftsvänliga fakturor.

Visa utskrivbara fakturor i Office 365

 1. Välj en faktureringsperiod och klicka sedan på den faktura som du vill skriva ut.

Bild av listruta för faktureringsperiod i Office 365 och länk till PDF-fil för faktura

 1. Skriv ut eller spara din PDF-fil från PDF-läsarprogrammet.

Ett annat sätt att visa, skriva ut eller spara din faktura

 Anteckning    Du måste vara global administratör eller faktureringsadministratör för att visa faktureringsutdraget för Office 365 Enterprise eller Office 365 Midsize Business .För att visa faktureringsutdraget för räcker det att du är administratör Office 365 Small Business .

Så här visar du faktureringsutdraget eller faktureringshistoriken

 1. Gå till sidan Abonnemang (eller klicka på Admin > Licensiering eller Admin > Hantera och köpa licenser) och klicka sedan på Fakturering.

Bild som visar faktureringslänken som du kan klicka på för att visa din faktura

 1. På sidan Fakturering väljer du månad och datum för den faktura som du vill granska och klickar sedan på Visa.

Bild av listrutorna för månad och år i Office 365 som du väljer för att visa din faktura

 1. Klicka på Visa information
 2. På sidan Orderdetaljer:
 • Om du vill skriva ut eller sparar en pdf-kopia av fakturan klickar du på Visa faktura (.pdf)
 • Om du vill visa mer information klickar du på nedåtpilen bredvid abonnemangsnamnet

Bild av länken Visa faktura i Office 365 och pilen som du kan klicka på för att visa mer information om fakturan

Överst på sidan Överst på sidan

 
 
Gäller:
Admin för Office 365 Midsize Business, Admin för Office 365 Small Business, Office 365 Enterprise-admin