Vilka objekt visas i din nyhetskälla?

I den offentliga nyhetskällan kan du hålla reda på alla konversationer bland dina arbetskamrater och se andra uppdateringar om vad de gör. Vyn Följer i nyhetskällan innehåller vanligtvis de objekt som antas vara mest relevanta och intressanta för dig. Här visas framför allt inlägg som skapats av de personer du följer och inlägg som rör annat innehåll som du följer, till exempel taggar och dokument. Utöver vyn Följer kan det ibland vara intressant att titta på vyn Alla som är nyhetskällan för hela organisationen.

Vad vill du göra?


Se inlägg i vyn Följer för nyhetskällan

Vyn Följer innehåller inlägg som rör personer och innehåller som du följer, enligt sammanställningen i följande tabell:

Typ av inlägg Egenskaper
Ny konversation I vyn Följer visas endast de konversationer som startas av personer som du följer.
Svar på ett konversationsinlägg

Alla i din organisation som ser en konversationstråd (i vyn Följer eller vyn Alla) kan svara på ett inlägg i konversationen. Det innebär att du kan se svar på konversationsinlägg som har skapats av personer som du inte följer för tillfället. På så sätt kan du upptäcka nya personer som du vill följa. Länken Följ visas under alla svar som skapats av personer som du inte följer.
Objekt i nyhetskällan som skapats av någon du inte följer för tillfället

Uppdateringar om aktiviteter från de personer du följer

Du kan se uppdateringar om de personer du följer om deras användarprofiler har konfigurerats så att den här informationen delas med dig. Till exempel visas uppdateringar när de börjar följa ett dokument, en webbplats, en tagg eller andra personer. Dessutom ser du uppdateringar om händelser som till exempel födelsedagar och årsdagar.

Uppdatering i nyhetskällan när ett dokument som du följer redigeras

I det här exemplet kan du klicka på dokumentlänken för att öppna dokumentet, förutsatt att du har behörighet för att visa det.

Uppdateringar om dokument som du följer

En uppdatering visas om någon redigerar ett dokument som du följer. Du behöver inte följa personen som uppdaterar dokumentet.

Uppdatering i nyhetskällan när någon du följer börjar följa ett dokument

Inlägg som innehåller en tagg som du följer

Du ser alla nyhetsinlägg som innehåller en tagg som du följer, oavsett om du följer den person som skapade inlägget.

Uppdatering i nyhetskällan när någon använder en tagg som du följer i ett inlägg

I det här exemplet ser Sidney Higa Molly Clarks inlägg eftersom det innehåller en tagg som han följer. Han kan välja att klicka på länken om han vill börja följa Molly Clark.

Överst på sidan Överst på sidan

Se inlägg i vyn Alla för nyhetskällan

Vyn Alla i nyhetskällan innehåller alla konversationer som har startats av någon i organisationen, oavsett om du följer personen eller inte. Det innebär att alla konversationer som visas i vyn Följer också visas här, plus alla konversationer som startats av andra.

Det kan vara praktiskt att titta på vyn Alla för nyhetskällan om du vill få en mer omfattande översikt över vad människor pratar om i din organisation, eller om du är ny på företaget och vill hitta intressanta personer.

I vyn Alla visas bara konversationer. Inga uppdateringar om personer och innehåll som du följer visas.

Överst på sidan Överst på sidan

 
 
Gäller:
Admin för Office 365 Midsize Business, Admin för Office 365 Small Business, Office 365 Enterprise, Office 365 Enterprise-admin, Office 365 Midsize Business, Office 365 Small Business, SharePoint Online Enterprise (E3 och E4), SharePoint Online för företag (E1 & E2), SharePoint Online Midsized Business, SharePoint Online Small Business Premium, SharePoint Server 2013 Enterprise, SharePoint Server 2013 Standard, Webbplats för SharePoint Online