Vad är mitt användar-ID för Office 365 och varför behöver jag det?

Ditt användar-ID för Office 365 tilldelas till dig på ditt arbete eller i skolan. Den har formatet ellen@contoso.onmicrosoft.com, ellen@contoso.edu eller ellen@contoso.com. Ditt användar-ID för Office 365 är din e-postadress och det konto som du använder för att logga in på Office 365 för arbete eller i skolan.

 Viktigt    Om din organisation har registrerat sig också för Windows Azure, CRM, eller om du har lagt till din domän till någon av våra onlinetjänster, bör du använda samma användar-ID och domän för inloggning och för alla dina tjänster.

Ditt användar-ID för Office 365 skiljer sig från ditt Microsoft-konto. Ditt Microsoft-konto är det konto du använder för personliga tjänster som Xbox Live, Outlook.com, Windows 8, Windows Phone, och mycket mer. Titta på den här videon, Vad är ett Microsoft-konto?, för mer information.

Du kan inte använda ditt Microsoft-konto för att logga in på Office 365 för arbete och skola, såvida inte någon i din organisation delade ett särskilt dokument med dig via ditt Microsoft-konto. Då kan du komma åt dokumentet med ditt Microsoft-konto.

När du får ditt användar-ID för Office 365 för första gången, får du också ett tillfälligt lösenord för att logga in med. När du loggar in blir du uppmanad att skapa ditt eget lösenord. Använd det lösenordet med ditt användar-ID varje gång du loggar in på Office 365. Mer information om hur du ändrar ditt lösenord och hur du skapar ett starkt lösenord finns i Ändra ditt lösenord.

Office 365-administratörer

Följande information gäller endast för Office 365-administratörer.

Skapa nya användarkonton

Du måste skapa ett nytt användar-ID med ett unikt användarnamn för varje användarkonto du lägger till i ditt abonnemang. Domändelen av ett användar-ID är antingen domänen onmicrosoft.com som du väljer när du registrerar dig för Office 365 eller en annan domän, till exempel din organisations anpassade domän, som du har lagt till i Office 365.

Om du till exempel väljer fourthcoffee.onmicrosoft.com som ett domännamn när du skapar ditt konto och du skapar ett användarkonto med användarnamnet magnus blir användar-ID:et magnus@fourthcoffee.onmicrosoft.com.

Information om hur du gör om du vill använda din egen domän i användar-ID och e-postadresser finns i:

Konfigurera och använda en alternativ e-postadress

När du registrerar dig för Office 365 måste du ange en alternativ e-postadress som inte är kopplad till Office 365. Den här e-postadressen används för viktiga meddelanden som återställning av lösenord, så du måste kunna komma åt e-postkontot om du inte har åtkomst till Office 365. Efter att du har slutfört registreringen får du ett introduktionsmeddelande till din alternativa e-postadress där ditt användar-ID ingår tillsammans med URL-adressen till sidan där du loggar in på Office 365. Information om hur du går till väga om du skulle glömma bort ditt användar-ID eller URL-adressen till Office 365 finns i introduktionsmeddelandet.

 Anteckning    Den alternativa e-postadressen du ombeds att ange under registreringen används för viktig kommunikation som återställning av administratörslösenord. Produktrelaterad kommunikation som du väljer att få från Office 365 skickas också till den här e-postadressen, såvida du inte ändrar dina kontaktpreferenser. Du kan uppdatera dina kontaktuppgifter på sidan Min profil. Mer information om hur du ändrar dina kontaktpreferenser finns i Ändra dina kontaktpreferenser.

 
 
Gäller:
Admin för Office 365 Midsize Business, Admin för Office 365 Small Business, Office 365 Enterprise, Office 365 Enterprise-admin, Office 365 Midsize Business, Office 365 Small Business