Uppdatera och konfigurera skrivbord för Office 365 manuellt

Som administratör för Office 365 är det bra att kunna se till att användarnas aktuella skrivbordsprogram i Office fungerar med Office 365. När du konfigurerar användarnas skrivbord gör du uppdateringar och konfigurerar program i Office, som till exempel Outlook, så att de fungerar med Office 365.

Du kan vara säker på att användarnas stationära datorer kan användas med Office 365 genom att göra följande:

 • Se till att användarna uppdaterar och konfigurerar sina egna skrivbord. I artikeln Använda Office-datorprogram med Office 365 finns stegvisa instruktioner om hur du gör detta.
 • Installera uppdateringar och konfigurera datorprogram manuellt för användarna.
Vad vill du göra?


Distribuera Office-uppdateringar

Genom att konfigurera användarnas datorer så att de fungerar med Office 365 kan du välja vilken tidpunkt som passar bäst för att uppdatera och konfigurera din infrastruktur. Du kan även slutföra aktiviteterna stegvis och därmed spara bandbredd under de timmar då systemen arbetar som mest.

I följande avsnitt kan du läsa mer om hur du distribuerar produktuppdateringar manuellt för Office 2010 och Office 2007-systemet:

Installera skrivbordsuppdateringar för Office 365 manuellt

När du har installerat skrivbordsuppdateringar för Office 365 och konfigurerat användarnas datorprogram, kommer de att kunna:

 • Skicka e-post från Outlook 2007 eller Outlook 2010
 • Spara filer direkt i SharePoint Online från sina Office-datorprogram

Se Programvarukrav för Office 365 för företag för mer information.

Konfigurera datorprogram manuellt

Det här avsnittet innehåller information och stegvisa instruktioner för hur du konfigurerar Outlook, Lync (Lync: ett Office-program med funktioner för snabbmeddelanden, en kontaktlista, ljud- och videokonversationer, onlinemöten, skrivbordsdelning, med mera.), och SharePoint Online manuellt.

Konfigurera Outlook

Du kan läsa mer om hur du konfigurerar Outlook manuellt för användarna i avsnittet Connect Outlook to This Account.

 Viktigt    Om du vill använda ett eget domännamn i stället för det namnområde som medföljde när du registrerade dig för Office 365 måste du innan du konfigurerar Outlook skapa en CNAME-post på domänens DNS-värdtjänst. Läs mer om det här i avsnittet Aktivera Outlook för att ansluta.

Konfigurera Lync (Lync: ett Office-program med funktioner för snabbmeddelanden, en kontaktlista, ljud- och videokonversationer, onlinemöten, skrivbordsdelning, med mera.)

Om dina användare har fått tillgång till Lync (Lync: ett Office-program med funktioner för snabbmeddelanden, en kontaktlista, ljud- och videokonversationer, onlinemöten, skrivbordsdelning, med mera.) och om de för tillfället prenumererar på Office Communicator kan du konfigurera Lync (Lync: ett Office-program med funktioner för snabbmeddelanden, en kontaktlista, ljud- och videokonversationer, onlinemöten, skrivbordsdelning, med mera.) manuellt för dessa användare. Det här kan du göra genom att ändra följande registerinställningar i Office Communicator för varje enskild behörig användare. I registereditorn går du till:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Shared\UcClient:

 • Ange ServerSIPURI till ett strängvärde för användarens SIP-proxyadress
 • Ange ConfigurationMode DWORD-värdet 0
 • Ta bort strängen ServerAddressInternal
 • Ta bort strängen ServerAddressExternal
 • Ta bort strängen ServerUserName

Konfigurera SharePoint Online

Om dina användare har fått tillgång till SharePoint Online och om de har Windows Internet Explorer 7, Windows Internet Explorer 8 eller Windows Internet Explorer 9 installerat på sina datorer kan du konfigurera SharePoint Online manuellt för dessa användare. Det här kan du göra genom att ändra följande registerinställningar i SharePoint Online för varje enskild behörig användare. I registereditorn går du till:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap\Domains:

 • Lägg till en nyckel för SharePoint Online-domänen.
 • Lägg till en undernyckel till den nyligen inlagda domännyckeln för företagets SharePoint Online-webbplats.
 • Lägg till ett DWORD med namnet https och ange värdet 2.

SharePoint Online-värdnamnet är tillagt i zonen Tillförlitliga webbplatser i Internet Explorer när du har ändrat registerinställningarna.

Överst på sidan Överst på sidan

 
 
Gäller:
Admin för Office 365 Midsize Business, Office 365 Enterprise-admin