Tilldela eller ta bort licenser eller visa en lista över ej licensierade användare

I Office 365 för företag behöver användarna licenser för att använda Outlook, SharePoint Online, Lync Online och andra tjänster. Som global administratör eller användarhanteringsadministratör för Office 365 Enterprise eller Office 365 Midsize Business kan du enkelt tilldela licenser till nya användare när de skapar nya konton, eller till användare med befintliga konton.

När du tilldelar en licens till en användare är den licensierade tjänsten konfigurerad för den användaren:

 • För skapas en postlåda automatiskt för användaren.
 • För tilldelas redigeringsbehörigheter på SharePoint Online-standardgruppwebbplatsen till användaren.
 • För får användaren automatiskt åtkomst till de funktioner som är kopplade till den licensen.
 • För kan användaren hämta den senaste versionen av Office på upp till 5 Mac- eller PC-datorer.

 Anteckning    Alla tjänster är inte tillgängliga på alla användarplatser. I Licensbegränsningar för Office 365 finns en lista med begränsningar.

Vad vill du göra?


Ta reda på hur många licenser som är giltiga och tillgängliga

Så här kan du ta reda på hur många licenser som är giltiga och tillgängliga för ditt abonnemang:

 1. Klicka på Admin > Licensiering> Licenser.
 2. Kontrollera kolumnerna Giltiga, Förfallna och Tilldelade för ditt abonnemang. För att ta reda på hur många giltiga licenser som fortfarande är tillgängliga, subtrahera antalet tilldelade licenser från giltiga licenser.

Tilldela eller ta bort en licens för en användare

 1. Gå till Admin > Office 365 > Användare och grupper.
 2. Markera kryssrutan för namnet på den användare som du vill lägga till eller ta bort en licens för.
 3. Klicka på RedigeraRedigera > Licenser.
 4. Markera eller avmarkera rutan för den licens som du vill ta bort på sidan Tilldela licenser.
 5. Klicka på Spara.
 6. Om du har tagit bort en licens från en användare och vill tilldela den till en annan användare måste du upprepa proceduren.

 Varning    När du tar bort en licens från en användare raderas all information som är kopplad till den användaren och tjänsten. Efter en ångerperiod på 30 dagar kan inte informationen återskapas, förutom dokument som sparats på SharePoint Online. Om du till exempel tar bort en licens för Exchange Online från en användare tas även användarens postlåda bort. Postlådan kan återskapas inom 30 dagar genom att Exchange Online-licensen omtilldelas. Efter 30 dagar tas postlådan och dess innehåll bort permanent. Fler alternativ för licenstilldelning finns i Tilldela licenser eller ändra ditt licensbelopp .

Tilldela eller ta bort licenser för flera användare samtidigt

Lägga till eller ersätta en licens för flera personer.

 1. Gå till Admin > Office 365 > Användare och grupper.
 2. Markera kryssrutan för namnen på de användare som du vill lägga till eller ta bort en licens för.
 3. Klicka på RedigeraRedigera.
 4. Klicka på Nästa på sidorna Detaljerad information och Inställningar.
 5. Klicka på Ersätt befintliga licenstilldelningar eller Lägg till i befintliga licenstilldelningar på sidan Tilldela licenser, och markera eller avmarkera sedan rutorna för de licenser som du vill ändra.
 6. Klicka på Skicka > Slutför.

 Varning    När du tar bort en licens från en användare raderas all information som är kopplad till den användaren och tjänsten. Efter en ångerperiod på 30 dagar kan inte informationen återskapas, förutom dokument som sparats på SharePoint Online. Om du till exempel tar bort en licens för Exchange Online från en användare tas även användarens postlåda bort. Postlådan kan återskapas inom 30 dagar genom att Exchange Online-licensen omtilldelas. Efter 30 dagar tas postlådan och dess innehåll bort permanent. Fler alternativ för licenstilldelning finns i Tilldela licenser eller ändra ditt licensbelopp .

Visa en lista över ej licensierade användare

Om du vill visa en lista med användare som inte tilldelats licenser går du till sidan Användare och grupper och klickar på filterikonen Filter. Klicka på nedåtpilen och markera sedan Ej licensierade användare i listan över visningar. Du kan sedan lägga till licenser för dessa användare en i taget eller i grupp genom att följa anvisningarna i den här artikeln.

Licenser för icke-användares brevlådor

Du behöver inte tilldela licenser till resurspostlådor, rumspostlådor och delade postlådor, förutom när de är över sin lagringskvot på 10 GB (gigabyte).

 Anteckning    Om resurspostlådan, rumspostlådan eller den delade postlådan går över kvoten på 10 GB och du inte tilldelar en licens för den kommer den delade postlådan att låsas efter en månad. Du kan undvika att behöva tilldela licensen genom att använda arkivering för att undvika att gå över kvoten.

Mer information om icke-användarnas brevlådor finns i:

Vem kan tilldela licenser?

Olika typer av administratörer kan arbeta med licenser på olika sätt beroende på deras respektive roller. I följande tabell finns de vanligaste alternativen. En fullständig lista över administrationsroller och behörigheter finns i Tilldela administratörsroller.

Administratörsroller Tilldela en licens Ta bort en licens Köp flera licenser Ta bort en användare
Global administratör Ja Ja Ja Ja
Faktureringsadministratör Nej Nej Ja Nej
Användarhanteringsadministratör Ja Ja Nej Ja
Tjänstadministratör Nej Nej Nej Nej
Lösenordsadministratör Nej Nej Nej Nej

Överst på sidan Överst på sidan

 
 
Gäller:
Admin för Office 365 Midsize Business, Office 365 Enterprise-admin