Skapa eller redigera användare

Som Office 365 Small Business-administratör kan du skapa eller redigera användarkonton. Du måste skapa ett användarkonto för alla i din organisation som använder Office 365-tjänsterna. När du lägger till en användare tilldelas användaren automatiskt licenser som hör till prenumerationen. Användaren måste ha tilldelade licenser så att han eller hon kan använda de tjänster som ingår i prenumerationen.

Du kan ändra inställningarna för en användare genom att redigera användarens konto. Mer information finns i Redigera en användare.

Den här artikeln innehåller följande avsnitt


Skapa en användare

Gör följande för att skapa en ny användare i din organisation.

 1. Gå till Admin > Användare och grupper, och klicka sedan på Lägg tillLägg till.
 2. Fyll i användaruppgifterna på sidan Information. Om du vill lägga till valfri information klickar du på pilen bredvid Ytterligare information, och sedan på Nästa.
 3. Klicka på Ja på sidan Inställningar under Tilldela behörigheter om du vill tilldela användaradministratören behörigheter. Mer information om administratörsbehörigheter finns i Tilldela administratörsbehörigheter.
 4. Konfigurera användarens plats markerar du användarens arbetsplats och klickar sedan på Nästa.
 5. På sidan Tilldela licenser kan du välja att inte tilldela prenumerationslicenserna just då. Då behöver du bara avmarkera kryssrutan.

Om du inte har några tillgängliga licenser kan du fria några licenser genom att ta bort dem från befintliga användare som inte längre behöver dem, eller genom att ta bort användarkonton som inte längre används.

 1. Markera Skicka e-post på sidan Skicka resultat via e-post, ange din e-postadress och klicka sedan på Skapa.

Du kan ange totalt fem e-postadresser.

 1. Granska informationen på sidan Resultat och klicka sedan på Slutför, eller välj att Skapa en annan användare.

Det kan ta tid innan vissa ändringar börjar gälla på alla enheter.

Om organisationen använder fler än en domän finns det några saker du bör tänka på när du skapar ett användarkonto:

 • Du kan skapa användarkonton med samma huvudnamn (UPN) över flera domäner, om första kontot du skapar till exempel är geoff@contoso.onmicrosoft.com. Det kontot måste använda "onmicrosoft"-delen av domännamnet. Sedan kan du också skapa kontot geoff@contoso.com.
 • Du kan inte skapa geoff@contoso.com följt av geoff@contoso.onmicrosoft.com.

Redigera en användare

Du kan redigera ett befintligt användarkonto om du vill göra ändringar som att:

Redigera en enstaka användare

Gör så här om du vill redigera en enskild användares information.

 1. Gå till Admin > Användare och grupper.
 2. På sidan Användare klickar du på den användare du vill redigera och sedan på RedigeraRedigera.
 3. Klicka på flikarna Detaljerad information, Inställningar, Licenser eller E-postadresserberoende på vilka ändringar du vill göra.
 4. Slutför ändringarna och klicka sedan på Spara.

Överst på sidan Överst på sidan

Redigera flera användare

Gör så här om du vill redigera användarinformation eller tilldela flera användare licenser.

 1. Gå till Admin > Användare och grupper.
 2. Markera den användare som du vill redigera på sidan Användare och klicka sedan på RedigeraRedigera.
 3. På sidorna Detaljerad information och Inställningar kan du redigera informationen och sedan klicka på Nästa. Om du inte vill göra några ändringar kan du bara klicka på Nästa.
 4. På sidan Tilldela licenser gör du något av följande och klickar sedan på Skicka:
 • Om du inte gör några ändringar till de licenser som för tillfället är tilldelade klickar du på Behåll befintliga tilldelade licenser.
 • Om du vill ersätta de befintliga licenstilldelningarna kan du klicka på Ersätt befintliga licenstilldelningar och sedan välja en eller flera licenser från listan.
 • Om du vill lägga till licenser i de befintliga licenstilldelningarna kan du klicka på Lägg till i befintliga licenstilldelningar och sedan välja en eller flera licenser från listan.
 1. Kontrollera uppgifterna på sidan Resultat och klicka sedan på Slutför.

Det kan ta tid att verkställa vissa ändringar så att de fungerar i flera tjänster.

Överst på sidan Överst på sidan

Ta bort en eller flera användare

Så här tar du bort en eller flera användare:

 1. Gå till Admin > Användare och grupper.
 2. På sidan Användare klickar du på de användare du vill ta bort och sedan på Ta bortTa bort.
 3. I bekräftelsemeddelandet Ta bort klickar du på Ja.

Mer information om hur du tar bort användare och återställer dem finns i Ta bort och återställa användare.

Överst på sidan Överst på sidan

 
 
Gäller:
Admin för Office 365 Small Business