Skapa DNS-poster för Office 365 när du hanterar dina DNS-poster

Om du vill ha detaljerade instruktioner för hur du skapar DNS-poster för Office 365, inklusive MX-posten som krävs för vidarebefordran av e-post, klickar du på länken till din DNS-värd.

 Varning    Vissa DNS-värdar tillåter inte att du skapar alla nödvändiga posttyper, vilket leder till servicebegränsningar . Om din värd inte har stöd för SRV-, TXT- eller CNAME-poster rekommenderar vi att du överför din domän till en värd som stöder alla obligatoriska posttyper .

Information om vilka DNS-poster som krävs och var du kan hitta värdena för varje post finns i Samla in informationen du behöver för att skapa DNS-poster för Office 365.

 Anteckning    Om du använder en hybridkonfiguration med en lokal Exchange-server för e-postkonfiguration följer du anvisningarna i Exchange Online-planering i Advanced Deployment Guide, i stället för att klicka på länkarna nedan.

Det finns också instruktioner för DNS-värdar på andra språk. I Skapa DNS-poster på fler domänregistratorer på andra språk kan du se om det finns instruktioner steg för steg för ditt språk.

 Tips    Om du inte känner till din domäns DNS-värd eller domänregistrator, läser du Hitta din domänregistrator eller DNS-värd.Beskrivningar av DNS-posternas funktion finns i Förstå DNS-posttyper.

Överst på sidan Överst på sidan

 
 
Gäller:
Admin för Office 365 Midsize Business, Admin för Office 365 Small Business, Office 365 Enterprise-admin