Om din initiala onmicrosoft.com-domän i Office 365

Office 365 skapar en domän åt dig, till exempel contoso.onmicrosoft.com, när du registrerar dig för tjänsten. Det användar-ID du skapar när du registrerar dig innehåller domännamnet, till exempel alan@contoso.onmicrosoft.com. Du kan behålla den här domänen för ditt användar-ID och för andra användare som du har lagt till i kontot. Många behåller den förvalda domänen när de använder en provversion.

Du har två initiala domäner: onmicrosoft.com och public.sharepoint.com

Ditt Office 365-konto har faktiskt två initiala domäner: onmicrosoft.com-domänen och en SharePoint Online-domän.

  • Du kan använda din onmicrosoft.com-domän (till exempel fourthcoffee.onmicrosoft.com) med de flesta av Office 365-tjänsterna förutom din offentliga webbplats.

Du kan till exempel använda domänen onmicrosoft.com med Office 365-e-postadresser (som också är användar-ID:n för Office 365), gruppwebbplatser och Lync.

  • Din offentliga Office 365-webbplats ligger på din initiala SharePoint Online-domän (till exempel fourthcoffee-public.sharepoint.com) och inte på den onmicrosoft.com-domän som du använder med de andra tjänsterna.

Även efter att du har lagt till ett eller flera egna domännamn i Office 365 kan du fortsätta att använda domänerna under onmicrosoft.com och public.sharepoint.com.

 Anteckning    Det går inte att ändra namn på dina initiala domäner efter registreringen. Om den initiala domän du valde under Office 365-registreringen var fourthcoffee.onmicrosoft.com går det inte att ändra den till fabrikam.onmicrosoft.com. Om du vill använda en annan onmicrosoft.com-domän måste du öppna ett nytt Office 365-konto.

Fördelar med att lägga till en egen domän

När användare är redo att börja använda Office 365 i den dagliga verksamheten föredrar de flesta att använda en e-postadress (och en webbplats) där företagets egen domän ingår, till exempel fourthcoffee.com.

Men det bör understrykas att det inte finns något krav på att du lägger till din egen domän. Du kan fortsätta att använda onmicrosoft.com-domänen med Office 365 och aldrig byta till en egen domän. Men om du använder ett eget domännamn kan du få en Office 365-e-postadress (som också är ditt användar-ID) och en webbadress för företaget som är lättare att komma ihåg.

Anta att du bestämmer dig för att lägga till din egen domän till Enterprise-, Midsize Business- eller Small Business-version av Office 365. När du sedan visar listan över domäner i Office 365, ser du den domän du lade till, till exempel fourthcoffee.com. Den initiala domänen finns också med (den som innehåller onmicrosoft.com).

Du kan använda din domän till flera saker i Office 365. Till exempel:

  • Använda din domän med e-postadresser.    Du kan ändra användarnas e-postadresser till adresser som ser mer välbekanta ut. Gå till Admin > Användare och grupper. Klicka på den användare du ska redigera och sedan på Redigera Redigera. När du anger e-postadressen klickar du på listrutan och väljer ett eget domännamn.
  • Använda din domän med en offentlig webbplats.    Du kan konfigurera din offentliga webbplats så att den använder din egen domän. De olika stegen för det beror på om du använder en Enterprise-, Midsize Business- eller Small Business-version av Office 365.

Jag kan inte ta bort min onmicrosoft.com-domän

Det går inte att ta bort initiala Office 365-domäner. Vi måste ha tillgång till dem eftersom Office 365 fortsätter att använda dem bakom kulisserna för ditt konto. Men du behöver inte själv använda domänerna när du har lagt till din egen domän.

Men i vissa fall kanske du vill använda din onmicrosoft.com-domän efter att du har lagt till din egen domän.

Till exempel om du tecknar ett Office 365-konto till, kanske för att du behöver andra funktioner. Om du vill använda din egen domän med det nya kontot måste du först ta bort den från Office 365-kontot du redan har lagt till det i. Det går inte att ta bort domäner som används på ett eller annat sätt i ditt konto, till exempel ett användar-ID (en e-postadress).

Om du behöver göra så att domänen kan tas bort (och läggas till i ett annat konto) kan du först ändra tillbaka ditt användar-ID till den e-postadress som ligger under onmicrosoft.com. Följ de steg som beskrivs ovan för att ändra användarnas e-postadresser så att de använder ditt eget domännamn. Men välj i stället onmicrosoft.com-domänen i listrutan. Du följer samma steg för alla i kontot som använder domänen med e-post. När du är klar kan du ta bort domänen från ett konto och sedan lägga till domänen i ett annat konto (under förutsättning att du inte också använder domänen för webbplatsen eller andra tjänster).

 Anteckning   Om du också har konfigurerat din domän med din offentliga SharePoint Online-webbplats måste du först ställa tillbaka webbplatsens URL till den initiala domänen. Hur du gör det beror på om du använder Enterprise-, Midsize Business- eller Small Business-versionen av Office 365.

 
 
Gäller:
Admin för Office 365 Midsize Business, Admin för Office 365 Small Business, Office 365 Enterprise-admin