När du byter Office 365-abonnemang kan du behöva lägga till domänen igen om du ändrar adressen till din offentliga webbplats

Om du byter ditt Office 365 Small Business-abonnemang till ett annat abonnemang som inte ingår i Small Business-familjen, till exempel Office 365 Enterprise, kan du behöva göra några extra steg efteråt, för att ändra adressen till den offentliga Office 365-webbplatsen.

För att undvika det rekommenderar vi att du konfigurerar din offentliga webbplats så att den använder en egen domän innan du byter abonnemang. Om du gör det kommer adressen fortfarande att fungera när du byter. Men i vissa fall, om du vill ändra adressen senare, kan du behöva ta bort och lägga till den egna domän som du vill använda för din webbplatsadress.

Ta bort och lägga till en egen domän i Office 365

  1. Gå till sidan för domänhantering på Office 365 > Admin > Domäner.
  2. Välj den domän som du vill ta bort, till exempel contoso1.com, i listan över domäner och klicka sedan på Ta bort. (Läs mer om att ta bort en domän i Office 365.)
  3. På sidan för domänhantering klickar du på Lägg till en domän och följer stegen i guiden för att lägga till contoso1.com för ditt konto.

Nu kan du återgå till SharePoint-administrationscentret och ändra adressen för den offentliga webbplatsen till contoso1.com.

Exempel på situationer

Situation 1:

Du har en Office 365 Small Business-prenumeration. Du har lagt till två egna domäner som hanteras av Office 365, nämligen contoso1.com och contoso2.com. Adressen till den offentliga webbplatsen är contoso1.com.

Sedan byter du abonnemang till ett Office 365 Enterprise-abonnemang. Den offentliga webbplatsadressen fungerar fortfarande på contoso1.com men du vill ändra webbplatsadressen till contoso2.com. Dock visas inte domännamnet contoso2.com i listrutan för SharePoint-administrationscentret, så du kan inte använda det som webbplatsadress.

Om det är möjligt bör du ändra din offentliga webbplats till contoso2.com innan du byter abonnemang. Eller, om du vill åtgärda problemet när du har bytt, ta bort contoso2.com från Office 365 och följ sedan anvisningarna i Office 365-domänguiden för att lägga till domännamnet igen.

När du har lagt till domänen kan du gå tillbaka till SharePoint-administrationscentret och ändra din offentliga webbplats så att den använder contoso1.com.

Situation 2:

Du har en Office 365 Small Business-prenumeration. Du har lagt till två egna domäner som hanteras av Office 365, nämligen contoso1.com och contoso2.com, som du hanterar utanför Office 365. Som offentlig webbplatsadress används den förvalda adressen, contoso-public.sharepoint.com.

Sedan byter du abonnemang till ett Office 365 Enterprise-abonnemang. Du kan ändra adressen till contoso1.com och senare ändra den till contoso2.com utan att ta bort eller lägga till domännamn i Office 365.

Situation 3:

Du har en Office 365 Small Business-prenumeration. Du har lagt till en egen domän som hanteras av Office 365, nämligen contoso1.com. Adressen till den offentliga webbplatsen är contoso1.com.

Sedan byter du abonnemang till ett Office 365 Enterprise-abonnemang. Din offentliga webbplatsadress fungerar fortfarande på contoso1.com. Du vill använda en ny egen domän för din offentliga webbplats, så du lägger till contoso2.com i Office 365 med hjälp av domänguiden.

När du har lagt till domänen kan du gå till SharePoint-administrationscentret och ändra webbplatsadressen till contoso2.com.

Vanliga frågor och svar

Vad händer om DNS för mina egna domäner hanteras utanför Office 365?

Om du vid konfigureringen av domäner väljer att hantera domänerna utanför Office 365 i stället för att låta Office 365 hantera DNS för dina domäner behöver du inte ta bort och lägga till en domän för att använda den för den offentliga webbplatsen när du byter abonnemang.

Får jag det här problemet om jag byter till ett annat abonnemang i Small Business-familjen?

Nej, du behöver bara gå igenom de extra stegen om du byter från ett abonnemang i Small Business-familjen till ett abonnemang som inte tillhör den gruppen av abonnemang. De extra stegen behövs heller inte om du byter från ett abonnemang utanför Small Business-familjen, till exempel ett Midsize Business-abonnemang, till ett Small Business-abonnemang.

 
 
Gäller:
Admin för Office 365 Midsize Business, Admin för Office 365 Small Business, Office 365 Enterprise-admin