Lägga till flera användare med en CSV-fil

Du kan lägga till flera användarkonton samtidigt i Office 365 med en CSV-fil (fil med kommateckenavgränsade fält).

 1. Klicka på Admin > Office 365 > Användare och grupper.
 2. Klicka på Masstillägg Masstillägg.

I guiden får du instruktioner om hur du lägger till en grupp användare samtidigt. Se till att du (åtminstone) infogar en fullständig e-postadress (som erik@contoso.com) och ett visningsnamn (som Erik Dahlgren) i CSV-filen för varje användare. Alla kolumnrubriker är obligatoriska. Användare läggs inte till förrän du har gått igenom att steg i guiden.

Mer information


Är du osäker på vad en CSV-fil är?

En CSV-fil är ett enkelt sätt att överföra stora mängder data mellan program. Det är en fil med oformaterad text som lagrar information som liknar den i databaser i ett särskilt format. Formatet kräver kolumnrubriker på den första raden, följt av datarader. Varje rad måste innehålla en post och varje fält måste särskiljas med komman.

Det bästa sättet att lära sig mer om CSV-formatet är att använda den tomma mallen eller exemplet på en CSV-fil:

 • Hämta filen:    Klicka på Admin, klicka på Användare och grupper och klicka sedan på Masstillägg Masstillägg. Klicka på nedladdningslänken på den första sidan i guiden Lägg till användare i grupp.
 • Redigera filen:    Du kan redigera filen i en textredigerare, till exempel Anteckningar.
 • Titta på formatet:    Mallen innehåller rubrikerna (kolumnsetiketter för användardata), som utgör första raden i CSV-filen. Du lägger till varje post (användare) på en separat rad under rubriken. Exempelfilen är ett exempel på en korrekt formaterad CSV-fil, och du kan ersätta våra exempeldata med din användarinformation. Det är viktigt att du inte lägger till, ändrar eller tar bort någon kolumnrubrik, annars kanske inte Office 365 kan skapa användare utifrån informationen i filen.
 • Avgränsa värdena med komman:    Du måste använda ett komma mellan alla fält (användarens förnamn, efternamn och så vidare).
 • Spara filen med ett nytt namn:    Spara filen med ett nytt namn för varje CSV-fil som du skapar. Se till att du använder filnamnstillägget CSV.

Tips om CSV-formatering

 • Vad gör jag om jag inte har all information som behövs om en användare?    Fälten Användarnamn och Visningsnamn är obligatoriska, och du kan inte lägga till en ny användare om du inte har de uppgifterna. Om du saknar någon annan uppgift, till exempel faxnummer, kan du lägga in ett blanksteg och ett kommatecken för att visa att fältet ska vara tomt.
 • Hur liten eller stor får CSV-filen vara?    CSV-filen måste innehålla minst två rader. En är för kolumnrubrikerna (kolumnetiketterna för användardata) och en är för användaren. Du kan inte ha fler än 251 rader. Om du behöver importera fler än 250 användare kan du skapa fler än en CSV-fil.
 • Vilka språk kan jag använda?    När du skapar en CSV-fil kan du ange kolumnetiketterna för användardata på vilket språk och med vilka tecken som helst, men du får inte ändra ordningen på etiketterna, som exempelfilen visar. Sedan kan du lägga in data i fälten, på vilket språk och med vilka tecken som helst, och spara filen i Unicode- eller UTF-8-format.
 • Lägger du till användare från andra länder och regioner?    Använd i så fall separata CSV-filer för varje område. Du går igenom guiden för masstillägg för varje CSV-fil, och anger en enda plats för alla användare som ingår i den fil du arbetar med.
 • Finns det någon begränsning för hur många tecken jag kan använda?    I följande tabell visas kolumnetiketter för användardata med motsvarande maximalt antal tecken i CSV-filen.
Kolumnetikett med användardata Maximalt antal tecken
Användarnamn (obligatoriskt) Maximalt antal tecken för användarnamnet är 79 tecken (inklusive symbolen @), i formatet namn@domän.<tillägg>. Användarens alias får inte vara längre än 30 tecken och domännamn får inte vara längre än 48 tecken.
Förnamn 64
Efternamn 64
Visningsnamn (obligatoriskt) 256
Befattning 64
Avdelning 64
Kontorsnummer 128
Telefonnr till arbetet 64
Mobiltelefon 64
Fax 64
Adress 1023
Ort 128
Region 128
Postnummer 40
Land eller region 128

Felsöka problem

 • Kontrollera en extra gång att filen är rätt formaterad.    Kontrollera kolumnrubrikerna och se till att de överensstämmer med rubrikerna i exempelfilen. Se till att du följer reglerna om maximalt antal tecken och att varje fält avgränsas med ett komma.
 • Använd en enkel textredigerare när du skapar eller redigerar CSV-filen    Med ett redigeringsprogram för oformaterad text, till exempel Anteckningar, är risken mindre att du råkar få in konstiga tecken eller någon annan felaktig formatering.
 • Vänta några minuter om du inte ser de nya användarna på en gång.    Det kan ta en liten stund innan ändringarna genomförs i alla tjänster i Office 365.
 
 
Gäller:
Admin för Office 365 Midsize Business, Office 365 Enterprise-admin