Konfigurera konferenser med uppringning så att användare kan delta i möten via telefon

Med konferenser med uppringning kan du lägga till telefonåtkomst till Lync Online-möten för användare som inte har tillgång till en dator. Gör så här:

 1. Kontakta en ljudkonferensleverantör för uppringningsnummer, konferenskoder och PIN-koder.
 2. Lägg till, ändra eller ta bort inställningar för konferenser med uppringning för mötesorganisatörer och konferensledare.

 Viktigt    Konfigurera konferenser med uppringning om du använder Lync på mobiltelefoner eller pekdatorer. Användare som använder Lync i mobilen kan inte delta i ett möte med ett klick såvida mötet inte innehåller en konferens med uppringning.

Kontakta en ljudkonferensleverantör

Om du vill ha telefonåtkomst till Lync Online-möten måste du först skapa ett konto hos någon av ljudkonferensleverantörerna i Office 365 Marketplace.

Ljudkonferensleverantören ger dig:

 • Lokala uppringningsnummer och avgiftsfria nummer om sådana finns
 • En lösenordskod (konferenskod) och PIN-kod för alla som planerar eller håller i mötena

Tänk på följande:

 • När du lägger till uppringningsnumren och lösenordskoden i användarnas konton läggs informationen automatiskt till i de nya förfrågningarna om Lync Online-möten.
 • Du behöver bara konfigurera konferenser med uppringning för användare som planerar att schemalägga eller hålla i möten. Om inte organisatören har låst mötet kan alla som har uppringningsnumret och konferenskoden delta i samtalet.

Överst på sidan Överst på sidan

Lägga till, ändra eller ta bort inställningar för konferenser med uppringning

Lägga till eller ändra inställningar för konferenser med uppringning

 1. Gå till Admin > Tjänstinställningar > Snabbmeddelanden, möten och konferenser.
 2. Klicka på Inställningar eller Hantera under Konferens med uppringning om du vill börja.
 3. Om du konfigurera konferenser med uppringning för första gången väljer du din ljudkonferensleverantör och klickar sedan på Nästa.
 4. Följ anvisningarna på skärmen och klicka sedan på Slutför. Tillagda eller ändrade användare får telefonnumren och lösenordskoderna via e-post.
 5. Skicka den PIN-kod du fick från ljudkonferensleverantören till alla användare. PIN-koden kan behövas för att ringa in som organisatör eller ledare för konferenssamtalet.

Ta bort inställningar för konferenser med uppringning för en eller flera användare

 1. Gå till Admin > Tjänstinställningar > Snabbmeddelanden, möten och konferenser.
 2. Klicka på Hantera under Konferens med uppringning.
 3. Markera kryssrutan bredvid namnen på användarna som du vill ta bort.
 4. Klicka på Ta bort konferens med uppringning > OK > Spara > Nästa > Slutför.

Överst på sidan Överst på sidan

 
 
Gäller:
Admin för Office 365 Small Business