Komma igång med Outlook Web App for Office 365

I den här artikeln, och med hjälp av webbläsaren, får du grundläggande information om e-post, kalendern och kontakter i Office 365. När du använder webbläsaren för att visa e-post, kalendern och kontakter använder du Outlook Web App. Information om hur du använder Outlook eller andra e-postprogram på skrivbordet finns i Referensinformation för konfigurering av e-postprogram.

Du kan också använda en mobil enhet, till exempel en smartphone eller surfplatta, för att ansluta till ditt konto. Lär dig mer i Referens för konfiguration av telefoner och surfplattor.

Om du inte har använt Office 365 tidigare går du till Komma igång med Office 365.

Om du inte redan har gjort det kan du logga in på Office 365 med ditt användar-ID för Office 365.

Den här artikeln innehåller följande avsnitt


Meddelanden, navigering och inställningar

Överst i Office 365 hittar du en uppsättning länkar som tar dig till olika delar av Office 365-kontot. Den här artikeln handlar främst om de funktioner som stöds av Outlook Web App: aviseringar, länkar till de olika typerna av information som finns i postlådan och länkar till din personliga information och alternativ.

Navigeringsfältet i Outlook Web App

 1. De här ikonerna visas när du har ett nytt meddelande, en kalenderpåminnelse eller en påminnelse om en uppgift. Du kan klicka på kuvertet för att förhandsgranska det senaste nya meddelandet, eller på kalendern för att visa och hantera kalender- och uppgiftspåminnelserna. Ikonerna visas bara om det finns ett nytt meddelande eller en aktiv påminnelse.
 2. Klicka här om du vill växla till andra områden i Outlook Web App.
 3. Chattstatus, personlig information, alternativ och hjälp. Det här området använder du för att logga in till chatten och hantera din chattstatus, ändra din personliga information, gå till alternativen eller logga ut från kontot.

Överst på sidan Överst på sidan

Öppna ett objekt i ett separat fönster

I Outlook Web App läser och skapar du som standard objekt i läsfönstret eller i ett överläggsfönster över huvudfönstret. Men det passar inte alltid. Ibland vill du kunna visa en händelse i ett separat fönster.

Om du vill öppna ett objekt i ett separat fönster räcker det för det mesta att du håller utkik efter popout-ikonen popout-ikon längst upp i hörnet i det objekt som du arbetar med. Klicka på ikonen, så öppnas objektet i ett separat fönster.

Om du vill öppna ett meddelande som du håller på att läsa i ett separat fönster klickar du på ikonen för den utökade menyn utökad meny och väljer Öppna i separat fönster.

Överst på sidan Överst på sidan

Arbeta offline

Med offlineåtkomst kan du använda Outlook Web App på din bärbara eller stationära dator när du inte är ansluten till Internet. Information om hur du konfigurerar offlineåtkomst finns i Använda Outlook Web App offline.

Överst på sidan Överst på sidan

E-post

När du har loggat in i Office 365 klickar du på Outlook för att gå till inkorgen i Outlook Web App. Mer information om meddelanden i Outlook Web App finns i E-postöversikt.

E-post i Outlook Web App

Här ser du dina meddelanden.

 1. Du skapar ett nytt meddelande genom att klicka på ikonen ny Nytt e-postmeddelande.
 2. Mappar. Mapplistan omfattar postlådans mappar och Favoriter-mapparna. Den kan också innehålla andra mappar, till exempel Arkiv-mapparna. Du kan dölja fönstret genom att klicka på mappikonen längst upp. Klickar du på de trekantiga ikonerna bredvid mappnamnen kan du visa och dölja mapparna i vyn.
 3. Sökfönster. Här skriver du in det som du vill söka efter. Det kan till exempel vara namnet på en person som du vill hitta meddelanden från, eller text som du vill söka efter för att hitta ett särskilt meddelande.
 4. Lista över de meddelanden som finns i den aktuella mappen. Varje post i listvyn innehåller extrainformation, som hur många meddelanden konversationen omfattar och hur många som är olästa, och om det finns bifogade filer, flaggor eller kategorier kopplade till några av meddelandena i konversationen. En konversation kan omfatta ett eller flera meddelanden. Om du markerar en konversation kan du ta bort den, lägga till en flagga eller lägga till en kategori genom att klicka på motsvarande ikoner. Längst upp i listvyn finns det filter som du kan klicka på för att snabbt söka efter olästa meddelanden, flaggade meddelanden eller meddelanden där ditt namn förekommer i raden Till eller Kopia. Bredvid filtren visas namnet på den mapp som du tittar på just nu och den vy som du har valt.
 5. Läsfönstret, där den konversation som du markerat visas. Du kan alltid svara på ett meddelande i konversationen genom att klicka på länkarna högst upp i meddelandet.

Överst på sidan Överst på sidan

Kalender

Näst efter Inkorgen är det antagligen kalendern som du kommer att använda mest i Outlook Web App. Du får reda på mer om kalendrar i Outlook Web App om du går till avsnittet Kalenderöversikt.

Kalenderns veckovy

 1. Du skapar en ny händelse genom att klicka på ny Ny händelse. En händelse kan bestå av en avtalad tid, ett möte eller en heldagsaktivitet.
 2. Du använder kalendrarna för att navigera från ett datum till ett annat. Den vecka som du visar för tillfället är skuggad, och det aktuella datumet är markerat med en mörkare skuggning. Om du klickar på kalenderikonen längst upp kan du visa eller dölja den här delen av kalendervyn.
 3. Du kan visa mer än en kalender i taget. I det här avsnittet kan du också lägga till andras kalendrar och välja vilka du vill visa.
 4. Det här är ett annat område som du kan använda för att navigera mellan olika datum. Om du vill hoppa till ett datum klickar du på det. Du kan också klicka på pilarna ute i kanterna om du vill se datumen före eller efter de datum som visas just nu.
 5. Huvudfönstret där kalendrarna visas.
 6. Välj den vy som du vill ha, och dela eller skriv ut kalendern.

Månadsvy

Månadsvyn kan innehålla stora mängder information. För att du lättare ska kunna använda den visas en dagordning för den valda dagen:

Kalenderns månadsvy

 1. Skuggningen visar det aktuella datumet.
 2. Den lite ljusare skuggningen visar den månad som är vald.
 3. Skuggningen visar den valda dagen, och siffran anger hur många objekt som inte visas för respektive dag. Dubbelklicka på ett objekt för att öppna det. Du kan skapa en ny händelse för ett datum genom att dubbelklicka på det tomma utrymmet i datumet.
 4. Det skuggade objektet är en heldagsaktivitet.
 5. Dagordningen för den valda dagen. Du kan skapa ett nytt objekt för det aktuella datumet genom att dubbelklicka på det tomma utrymmet i dagordningen.

Överst på sidan Överst på sidan

Personer

Här sparas dina kontakter. Härifrån kan du söka efter, skapa och redigera dina kontakter. Du kan också söka efter kontakter i organisationens katalog. Du får reda på mer om kontakter i Outlook Web App om du går till avsnittet Kontaktöversikt.

Kontaktvy

 1. Du skapar en ny kontakt genom att klicka på ny Ny kontakt.
 2. Alla platser där du kan hitta kontaktinformation.
 3. Sök. Här kan du fylla i namnet på en person och söka efter den bland dina kontakter och i organisationens katalog.
 4. Lista över alla kontakter i den aktuella mappen.
 5. Kontaktkortet för den valda personen.
 6. Åtgärder som du kan vidta direkt via kontaktkortet. Klicka på ikonerna om du vill skicka ett meddelande, starta en chattsession eller skapa en mötesförfrågan.

Uppgifter

I Uppgifter sparas uppgifter som du skapar eller som skickas till dig, och även meddelanden som du har flaggat. Om du vill visa dina uppgifter klickar du på Uppgifter under mapplistan. När du visar dina uppgifter är standardvyn Flaggade objekt och uppgifter. Du kan ändra det genom att välja Uppgifter i mapplistan. Mer information om uppgifter i Outlook Web App finns i Översikt över uppgifter.

Uppgifter i Outlook Web App

 1. Du skapar en ny uppgift genom att klicka på ny Ny uppgift.
 2. Du använder den här kolumnen för att visa flaggade objekt och uppgifter, eller också bara uppgifter.
 3. Filter. Välj ett filter utifrån vilka objekt som du vill visa. Uppgifter och flaggade objekt som inte är knutna till något datum och som inte är slutförda visas bara om du väljer Alla.
 4. Lista över objekt som uppfyller de aktuella filtreringsvillkoren. Klicka på ett objekt om du vill visa det i läsfönstret. Du kan använda kontrollerna i listvyn för att ändra status för ett objekt. Till exempel kan du markera en uppgift som slutförd eller ta bort en flagga från ett meddelande.
 5. Läsfönstret där de valda objektens innehåll visas. Ett objekt som består av en uppgift kan du ändra med hjälp av kontrollerna i hörnet längst upp. Är objektet ett meddelande ser kontrollerna likadana ut som när du läser din e-post.

 Anteckning    Om du kan komma åt Uppgifter eller inte beror på vilka inställningar organisationen har.

Överst på sidan Överst på sidan

 
 
Gäller:
Admin för Office 365 Midsize Business, Admin för Office 365 Small Business, Office 365 Enterprise, Office 365 Enterprise-admin, Office 365 Midsize Business, Office 365 Small Business, Outlook Web App for Office 365 för experter och småföretag, Outlook Web App for Office 365 för företag