Kända problem i Office 365

Listan här nedan innehåller viktig information om Microsoft Office 365.

Information om licensen hittar du i det bifogade licensavtalet.

Vilka produkter är det problem med?

Office 365 Home

Office 365-portal

Exchange Online

Lync Online

Project Online och Project Pro för Office 365

SharePoint Online

Visio Pro för Office 365

Power BI för Office 365

OneDrive för företag Fristående SKU

Office 365 Home

Information om relaterade problem hittar du i artikeln Kända problem i Office.

Ett varningsmeddelande visas i Internet Explorer 8 när Office 365 Home installeras

När du installerar Office 365 Home på sidan Mitt konto visas det här varningsmeddelandet om du använder Windows Internet Explorer 8:

Datorn skyddas genom att filer från den här webbplatsen blockeras från att hämtas. Klicka här om du vill se alternativ...

Lösning    Om du vill fortsätta med nedladdningen måste du klicka på Acceptera. Då läses sidan Mitt konto in igen och du måste klicka på Installera-knappen en gång till.

Det går inte att byta visningsspråk för de telemetriska verktygen i Office om språkpaketet har installerats tillsammans med Office 365 ProPlus

Om du installerar den enspråkiga versionen av Office i Office 365 ProPlus går det inte att byta visningsspråk för verktygen för den telemetriska loggen och den telemetriska instrumentpanelen i Office (Start> Microsoft Office 2013 > Office 2013-verktyg), inte ens om du ändrar språkinställningarna i Office (Start > Microsoft Office 2013 > Office 2013-verktyg). Ändrar du språkinställningarna ändras språket i menyn i menyfliksområdet, medan det språk som är inställt för Office 365 ProPlus fortsätter att användas för innehållet i verktygen.

Det här problemet uppstår bara om du installerar Office 365 ProPlus tillsammans med ett språkpaket. Det inträffar aldrig om du installerar Office Professional.

Lösning    Det finns inte någon lösning på det här problemet.

Jag kan inte registrera mig på Office 365 Home när Windows Live Network inte är tillgängligt

När du ska registrera dig på Office 365 Home händer det ibland att rutorna för användarnamn och lösenord inte visas på Microsoft-kontosidan (Windows Live-kontosidan). I stället visas ett felmeddelande med texten "Windows Live Network är inte tillgängligt" skrivet i rött.

Lösning   Logga ut från alla webbsidor där Microsoft-kontot (Windows Live-kontot) används, till exempel www.live.com eller www.hotmail.com, genom att navigera till webbplatserna och välja Logga ut. När du har loggat ut från Windows Live kan du åter försöka att registrera dig för Office 365 Home.

Överst på sidan Överst på sidan

Office 365-portal

Om du tar bort en användares licens för Exchange Online tas även användarens kontaktlista för Lync Online bort

Om en användare har licenser för både Exchange Online och Lync Online, och administratören tar bort Exchange Online-licensen, kan användarens kontaktlista för Lync Online tas bort. Om administratören återställer Exchange Online-licensen inom 30 dagar återställs även kontaktlistan.

Lösning   Det bästa sättet att undvika att användaren förlorar kontaktlistan för Lync Online är att inte ta bort Exchange Online-licensen när användaren även har Lync Online.

Överst på sidan Överst på sidan

Exchange Online

Information om relaterade problem finns i Office Online eller Kända problem i Office.

Du måste konfigurera nyckeldelnings-URL:er för att kunna aktivera RMS Online i Exchange Online

Gäller endast Office 365 Enterprise och Office 365 Midsize Business

RMS Online, den rättighetshanteringstjänst som följer med Exchange Online 2013, gör att du kan använda andra rättighetshanteringstjänster (till exempel funktioner för att aktivera kryptering och för att skydda e-post och röstmeddelanden från molnet). Du kan aktivera RMS Online via Exchange Management Console, men först måste du konfigurera nyckeldelnings-URL:en för RMS Online. Vi arbetar med att försöka åtgärda det här till kommande versioner.

Lösning    Så här konfigurerar du nyckeldelnings-URL:en för RMS Online:

 1. Anslut till Exchange Online-innehavaren med Windows PowerShell. Om du befinner dig i:
 • Nordamerika kör du det här kommandot för att ställa in nyckeldelnings-URL:en:
 • Set-IRMConfiguration -RMSOnlineKeySharingLocation https://sp-rms.na.aadrm.com/TenantManagement/ServicePartner.svc
 • ett EU-land kör du det här kommandot för att ställa in nyckeldelnings-URL:en:
 • Set-IRMConfiguration -RMSOnlineKeySharingLocation https://sp-rms.eu.aadrm.com/TenantManagement/ServicePartner.svc
 • Asien och Stillahavsområdet kör du det här kommandot för att ställa in nyckeldelnings-URL:en:
 • Set-IRMConfiguration -RMSOnlineKeySharingLocation https://sp-rms.ap.aadrm.com/TenantManagement/ServicePartner.svc
 1. Testa konfigurationen genom att köra det här kommandot:

Jag måste installera en uppdatering när jag ansluter Outlook 2007 eller Outlook 2010 till Exchange Online   

Du måste köra Windows Update om du vill installera följande uppdatering och kunna ansluta Outlook 2007 eller Outlook 2010 till Exchange Online:

När jag använder Exchange Web Services fungerar inte alltid åtgärden GetConversationItems som den ska   

Åtgärden GetConversationItems fungerar inte som den ska i Exchange Web Services om:

 • BaseShape är inställt på IdOnly eller AllProperties utan ytterligare egenskaper. I så fall returneras ett internt serverfel som ett SOAP-fel (Simple Object Access Protocol-fel).
 • BaseShape är inställt på FirstClassProperties och ytterligare egenskaper läggs till. I så fall försöker servern att returnera ett svar som inte klarar schemavalideringen.

Lösning   Ställ in BaseShape på IdOnly och ange en eller flera ytterligare egenskaper som ska returneras i svaret.

Det går inte att hantera gemensamma mappar via Exchange Administration Center

Du kan skapa och hantera postlådor för gemensamma mappar via Exchange Administration Center, men du kan inte hantera de gemensamma mapparna där. Att hantera gemensamma mappar innebär att skapa, hämta, uppdatera och ta bort gemensamma mappar, men också att ändra behörigheter för mapparna.

Lösning   Använd Microsoft Outlook för att hantera de gemensamma mapparna.

Det går inte att lägga till regler i en DLP-princip som innehåller icke-alfanumeriska tecken

Om du har skapat en DLP-princip (princip för skydd mot dataförluster) med ett namn som innehåller icke-alfanumeriska tecken kan du inte lägga till ytterligare regler i principen. Försöker du att spara principen när du har lagt till en ny regel visas felmeddelandet "Det går inte att hitta en DLP-princip med följande namn: <DLP-principens namn>".

Lösning   Så här kringgår du problemet:

 1. Ta bort alla icke-alfanumeriska tecken från namnet på DLP-principen och spara den. Giltiga tecken är A–Z, a–z och 0–9. Namnet får inte innehålla blanksteg.
 2. Öppna principen och lägg till den nya regeln.

Överst på sidan Överst på sidan

Lync Online

Information om relaterade problem hittar du i artikeln Kända problem i Lync 2013.

Tillåtna domäner sparas inte när du byter inställningar för extern åtkomst i Lyncs administrationscenter

När du har ändrat inställningar för extern åtkomst i Lyncs administrationscenter från På enbart för tillåtna domäner till På förutom för blockerade domäner försvinner förteckningen över tillåtna domäner – och den är inte återställbar om inställningarna för extern åtkomst ändras tillbaka till det ursprungliga läget.

Lösning   Det finns inte någon lösning just nu.

Fråge- och svarshanteraren (Q&A) är inte tillgänglig i Lync Online

När en Lync Online-användare i Office 365 försöker starta Fråge- och svarshanteraren (Q&A) i Microsoft Lync 2013 får användaren följande felmeddelande:

Vissa funktioner är inte tillgängliga på grund av anslutningsproblem med servern.

Informationen finns även i den här KB-artikeln.

Lösning   Det finns inte någon lösning just nu.

Undvik ytterligare ACP-användningsavgifter genom att avsluta Lync Online-möten på rätt sätt

Mötesorganisatörer som inte lämnar eller avslutar ett möte på rätt sätt kan få ytterligare avgifter från sin ljudkonferensleverantör (ACP) på grund av att inringda användare blir kvar i konferensen under en längre tid.

Lösning    Mötesorganisatörer bör lämna eller avsluta alla möten på rätt sätt. Se följande artiklar för metodtips:

Om du använder Lync Phone Edition integrerat med Lync på din dator och ringer någon som använder Lync Mobile kan du inte lägga till en till person i samtalet

Du kan inte lägga till en till person i samtalet om du använder Lync Phone Edition integrerat med Lync på din dator och du redan pratar med någon som använder Lync Mobile.

Lösning   Det finns ingen lösning på det här problemet.

Oavsiktliga uttryckssymboler på finska

Finska användare kan råka skicka uttryckssymboler i sina snabbmeddelanden eftersom vissa postpositioner ser ut som kortkommandon för olika uttryckssymboler. Några exempel:

 • :s
 • :o
 • :d
 • :p

Mottagarna kan ta illa upp av sådana oavsiktliga uttryckssymboler.

Lösning    Du kan inaktivera uttryckssymbolsfunktionen genom att avmarkera Visa uttryckssymboler i snabbmeddelanden i Alternativ > Allmänt.

PowerPoint-delning: Bilderna visas inte, eller också är de svarta

Bilderna visas inte när du använder dig av PowerPoint-delning, eller också är bilderna svarta.

Lösning   Om säkerhetsinställningarna för Internet Explorer är inställda på en hög säkerhetsnivå fungerar inte funktionen Lync PowerPoint-delning. För att du ska kunna använda delningsfunktionen måste du ställa in en lägre säkerhetsnivå för Internet Explorer och/eller inaktivera funktioner som Internet Explorer Enhanced Security Configuration.

Objektnamn som börjar med svaga tecken kan visas i fel ordning i Lync Admin Center

På språk som skrivs från höger till vänster kan objektnamn som matas in av användaren (t.ex. användarnamn, e-postadresser och filnamn) visas i fel läsordning om de inleds med ”svaga” tecken. I det här sammanhanget är svaga tecken sådana tecken som är svåridentifierade i programmet med avseende på om de ska visas i en ordning som löper från höger till vänster eller omvänt. Tecknen det handlar om är siffror, skiljetecken och blanksteg.

Exempel: 001@contoso.com kan visas som contoso.com@001 i kolumnen Användarnamn på sidan Användare.

Lösning   Använd objektnamn som inte börjar med siffror, skiljetecken eller blanksteg.

När jag laddat upp en ny bild av mig själv i Lync kan andra se den nya bilden, men själv ser jag fortfarande den gamla bilden   

När du byter ut din bild i Lync blir den nya bilden synlig för andra, men själv ser du fortfarande den gamla bilden. Det beror på att nedladdning av HD-foton från Exchange inte är tillgängligt i Lync Online .   

Lösning   Det finns inte någon lösning just nu.

Användargränssnittet är tomt eller också kraschar grafikdrivrutinen

När du hovrar i Office-programmen kan du ibland se att delar av användargränssnittet är tomma eller att användargränssnittet försvinner. Eller också kraschar eller hänger sig grafikdrivrutinen.

Lösning   Testa att uppdatera grafikkortsdrivrutinen. Eller klicka på Arkiv > Alternativ > Avancerat > Visa och markera sedan kryssrutan Inaktivera grafikkortsacceleration.

Överst på sidan Överst på sidan

Project Online och Project Pro för Office 365

Information om relaterade problem hittar du i artikeln Kända problem i Project Server 2013.

Det går inte att visa befintliga egna rapporter i Project Pro för Office 365

Om du har skapat egna rapporter för Project Pro för Office 365 kommer du inte att kunna visa rapporterna i Project Pro för Office 365. Det beror på att filformatet för egna rapporter har ändrats.

Lösning    Det finns inte någon lösning på det här problemet.

Fälten i Project Online uppdateras inte via arbetsflödena om projektet inte är incheckat   

Ett projekt måste alltid vara incheckat för att data ska kunna skrivas in i fälten i Project Online via arbetsflödena. Är projektet inte incheckat kommer aktiviteten Ange det här värdet för det här fältet i projektet att göra att arbetsflödeskörningen pausas och körningen går inte i gång igen förrän projektet checkats in. Om du som arbetsflödesdesigner inte har ställt in ett arbetsflödesstatusmeddelande med information om att det är nödvändigt att projektet checkas in kommer användarna inte att förstå vad de måste göra för att komma vidare.   

Lösning    Det finns flera olika sätt att hantera problemet:

 • Flagga steget (i stegdefinitionen) med Kräver incheckning. När användaren klickar på Skicka checkas projektet in tillfälligt, så att uppdateringen kan göras. Sedan checkas det ut till användaren igen och arbetsflödet kan fortsätta.
 • Ställ in ett arbetsflödesstatusmeddelande med information om att projektet måste checkas in och tillämpa sedan en aktivitet av typen Vänta på händelse: När ett projekt checkas in.

Jag måste uppdatera global.mpt-filen för att kunna visa nya rapporter i Project Pro för Office 365   

Om du öppnar dialogrutan Rapportmeny i Project Pro för Office 365 (Projekt > Rapporter > Fler rapporter) kommer du inte att kunna se de nya rapporterna och kategorierna.

Lösning    Du måste uppdatera global.mpt-filen för att kunna visa de nya rapporterna:

 1. Stäng Project Pro för Office 365.
 2. Ta bort global.mpt-filen.

 Anteckning    Du hittar global.mpt-filen på C:\Användare\<användarnamn>\AppData\Roaming\Microsoft\MS Project\15\1053.

 1. Starta Project Pro för Office 365.
 2. Navigera till rapporterna och kontrollera att du kan se de nya rapporterna nu.

Menyfliksområdet i Resursplan är inaktiverat i Project Pro för Office 365   

Kontrollerna i menyfliksområdet på resursplanssidan för Project Pro för Office 365 inaktiveras när sidan laddas. Det beror på ett fel i skriptet för Internet Explorer 8, och det går inte att aktivera kontrollerna.

Lösning    Vi rekommenderar att du använder Internet Explorer 9 eller Chrome i stället. Klicka i rutnätsområdet i Internet Explorer 9 eller Chrome, så aktiveras menyfliksområdet på sidan Resursplan.

VBA (VBA: Ett komplett programmeringsspråk som du kan använda för att automatisera uppgifter i Project och många andra Microsoft-program.)-metoden SynchronizeWithSiteEx fungerar inte   

Den nya VBA-metoden (Visual Basic for Applications-metoden) SynchronizeWithSiteEx fungerar inte i Office eller Office 365.

Lösning    Använd VBA-metoden SynchronizeWithSite i stället.

Visuella rapporter kan bara visas på engelska i den här versionen   

Om du väljer en visuell rapport på något annat språk än engelska i Project Professional eller Project Pro för Office 365 visas felmeddelandet "Ett okänt fel har uppstått" och du kan inte visa rapporten. Att det inte går att visa visuella rapporter på andra språk än engelska är ett känt fel.   

Lösning    Det finns ingen lösning på det här problemet.

Användargränssnittet uppdateras innan övergången till nästa arbetsflödessteg är klar   

Om du arbetar med ett arbetsflöde med flera steg i Project Online och du går från ett steg till ett annat kan det hända att sidan uppdateras innan övergången är klar. Användargränssnittet kommer att antyda att du är kvar i det tidigare arbetsflödessteget.   

Lösning    Uppdatera sidan så att rätt steginformation visas.

OData Excel -rapporter visas på engelska i de spanska och japanska versionerna   

Om du installerar den spanska eller japanska versionen av Project Server eller Project Online kommer Excel-rapporterna Projektöversikt, Resursöversikt och Instrumentpanel – projektöversikt att visas på engelska och inte på det språk som du valt.

Lösning   Du måste återskapa OData Excel -rapporterna på spanska eller japanska om du ska kunna visa dem på det språk som du valt.

Det går inte att uppdatera Excel-rapporter med OData-anslutningar i Excel Services   

Om du väljer och visar en Project Server-fil i webbläsaren via Project Online och Excel-filen har anslutningar till OData-feeden i Project, går det inte att uppdatera dataanslutningarna. Det här gäller både för Excel Services och för Excel.   

Lösning   Öppna filen i Excel 2013, uppdatera uppgifterna och spara sedan filen på samma plats i SharePoint-dokumentbiblioteket igen. Nästa gång som rapporten visas via Excel Services, kommer den att vara uppdaterad med de senaste uppgifterna.

Det visas ett felmeddelande när jag försöker uppdatera Excel-rapporter med OData-anslutningar   

Om du har skapat en Excel-rapport med en OData-anslutning till Project Server eller Project Online kan det hända att det här felmeddelandet visas när du försöker att uppdatera rapporten:

Begäran avbröts: Det gick inte att skapa en säker SSL-/TLS-kanal.

Det här felet kan uppkomma upprepade gånger på grund av problem med tillgängligheten till servern.

Lösning   För det mesta går det att uppdatera Excel-rapporten på andra eller tredje försöket.

URL-adressen för Project Web App får inte innehålla blanksteg   

När du etablerar Project Web App kommer du inte att kunna interagera med projekt, resurser och anpassade fält om det finns blanksteg i URL:en för Project Web App (eller de överordnade webbplatserna).

Lösning   Se till att URL:en inte innehåller blanksteg när du etablerar Project Web App eller webbplatssamlingar för Project Web App.

Det visas ett felmeddelande när jag gör en första uppdatering av de serverrapporter som är anslutna till OData

Om du försöker att uppdatera någon av de tre serverrapporterna som är anslutna till OData visas det här felmeddelandet när du försöker att skapa en första anslutning:

Begäran avbröts: Det gick inte att skapa en säker SSL-/TLS-kanal.

Till exempel har "Projektöversikt" fem arbetsboksanslutningar, och det kommer alltid upp ett felmeddelande som hänvisar till Tilldelningar-anslutningen.

Lösning   Stäng felmeddelandet och uppdatera en andra gång. Nu ska det inte vara några problem.

Överst på sidan Överst på sidan

SharePoint Online

Information om relaterade problem hittar du i artiklarna Kända problem i SharePoint Server 2013 och Kända problem i SharePoint Foundation 2013.

Gå till en kategori med kända problem i SharePoint Online:

Appar

Det går inte att dra SharePoint-kontroller från verktygslådan i Visual Studio till sidredigeringen för webbplatsen om SharePoint Server inte är installerat på datorn

Om SharePoint Server inte är installerat på datorn kan du inte dra och släppa SharePoint-kontroller från verktygslådan i Visual Studio i sidredigeringen för webbplatsen när du utvecklar en webbplatssida i ett SharePoint-approjekt.   

Lösning   Det finns ingen lösning på det här problemet. Men du kan använda IntelliSense-stödet i sidredigeringen för webbplatsen om du vill kunna använda dig av kontrollerna.

Det krävs flera steg för att jag ska komma vidare till nästa aktivitetsbrytpunkt när jag felsöker ett arbetsflöde i en SharePoint-app

När du felsöker ett arbetsflöde i en SharePoint-app måste du trycka på F10 eller F11 flera gånger för att gå från en aktivitetsbrytpunkt till nästa. Det beror på att felsökningen i onödan pausas vid varje uttryck i aktiviteten.

Lösning   Det finns ingen lösning på det här problemet. Tryck på F10 eller F11 flera gånger tills du kommer till nästa brytpunkt.

Jag kommer inte åt webbplatspostlådan på rotwebbplatsen i SharePoint   

När du försöker komma åt Webbplatspostlådans program på din rotwebbplats i SharePoint kan du stöta på ett femeddelande "Åtkomst nekas” eller bara en tom sida. Det här är vanligtvis på grund av att webbplatsens ursprungliga Webbplatsägare och medlemmar i webbplatsgruppen inte innehåller några enskilda användare, och Webbplatspostlådor tillåter endast åtkomst till användare som är med som enskilda personer i de här grupperna. Det här problemet kan också inträffa på underordnade webbplatser som ärver behörigheter från rotwebbplatsen på webbplatssamlingen.

Lösning   Det bästa sättet att kringgå det här problemet är att installera programmet för Webbplatspostlådan på webbplatser som inte ärver behörigheter från rotwebbplatsen i din webbplatssamling. Du kan skapa webbplatser med unika behörigheter genom att gå till fliken Webbplatser och klicka på Ny webbplats.

Du kan också kringgå det här problemet på webbplatser som ärver behörigheter, men bara om du inte har skapat en webbplatspostlåda för de webbplatserna redan. Du behöver lägga till användare till Webbplatsägare och medlemmar i webbplatsgruppen på rotwebbplatsen på den webbplatssamlingen. För att göra det här går du till rotwebbplatsen, navigerar till Webbplatsinställningar (genom att klicka på kugghjulsikonen längst upp till höger på din SharePoint-sida), och sedan klickar du på Personer och grupper. När du är på den sidan lägger du till dig själv och andra relevanta användare enskilt till Webbplatsägare eller medlemsgrupper genom att klicka på Ny och sedan Lägg till användare till den här gruppen. Kom ihåg att åtkomst till Webbplatsens postlådor kommer att begränsas till användare som är med som enskilda personer i Webbplatsägare och medlemmar i webbplatsgruppen på din webbplats. Säkerhetsgrupper eller distributionslistor stöds inte av Webbplatsens postlådor.

Samarbete

En listvywebbdel för en aktivitetslista filtrerar inte värden för en ansluten webbdel

Du konfigurerar en uppslagskolumn för en SharePoint Online-aktivitetslista för att hämta data från en egen lista som innehåller värden och skapar sedan en listvywebbdel för de två listorna på en sida. Du kan konfigurera en anslutning mellan två webbdelar och sedan konfigurera aktivitetslistan för att hämta filtervärden från och ange anpassad lista. När du försöker filtrera värden i listan filtreras resultaten inte som förväntat.

Lösning    Aktivera Serverrenderinglistvywebbdelen för den berörda aktivitetslistan. Inställningen Serverrendering är tillgänglig i avsnittet övriga på menyn Redigera webbdel. Följ stegen i lösningsavsnittet i den här KB-artikeln.

Du får ett felmeddelande när du försöker spara en SharePoint Online-webbplats som en mall och godkännande av innehåll för skickade objekt är inställt på Ja för lösningsgalleriet

När du har konfigurerat inställningen Kräv godkännande av innehåll för skickade objekt? till Ja för en SharePoint Online-webbplats lösningsgalleri och försöker spara webbplatsen som en mall får du felet:

Något gick fel

Ett oväntat fel har inträffat.

Lösning    Ändra inställningen för Kräv godkännande av innehåll för skickade objekt? för lösningsgalleriet till Nej och spara sedan webbplatsen som en mall. Informationen finns även i den här KB-artikeln.

En SharePoint Online-lista med kalendervy öppnar objekt i formulärdialogrutan när du lägger till eller redigerar objekt

På en SharePoint Online-lista som använder kalendervyn har du angett Nej för Starta formulär i en dialogruta under Listinställningar, Avancerade inställningar. När du öppnar ett objekt från listan eller skapar ett nytt objekt öppnar listobjektet fortfarande formulärdialogrutan.

Lösning    Det finns ingen lösning på det här problemet. Informationen finns även i den här KB-artikeln.

Kolumnen Tilldelad är inte korrekt sorterad för SharePoint Online-uppgiftslistan

När du försöker sortera kolumnen Tilldelad för en SharePoint Online-lista baserad på mallen Uppgiftslista sorteras kolumnen inte på rätt sätt.

 Anteckning    I det här scenariot är kolumninställningen Tilldelad > Tillåt flera val inställd på Nej.

Lösning    Det finns ingen lösning på det här problemet. Informationen finns även i den här KB-artikeln.

Du får ett felmeddelande när du försöker skapa en ny navigeringslänk eller spara webbplatsen som en mall

För en SharePoint Online-webbplatssamling som skapades med mallen Normalsökcenter får du följande felmeddelande när du klickar på Ny navigeringslänk i menyn Övre länkfält eller försöker använda alternativet Spara webbplatsen som en mall i Webbplatsinställningar:

Något gick fel.

Ett oväntat fel har inträffat.

Lösning    Det finns ingen lösning på det här problemet. Informationen finns även i den här KB-artikeln.

Det saknas en hyperlänk till en fil som har lagts till i en SharePoint Online-lista med alternativet Utökad RTF

Du har en SharePoint Online-lista som innehåller en anpassad kolumn av typen Utökad RTF. När du trycker på knappen Ladda upp fil för att lägga till en fil och välja en annan lista som Målbibliotek så visas inte hyperlänken till filen när du visar listan med kolumntypen Utökad RTF.

Lösning    För att kringgå det här problemet bläddrar du till det Målbibliotek där listobjektet finns och visar objektet. Informationen finns även i den här KB-artikeln.

Du får meddelandet "Något gick fel" när du lägger till en relaterad lista i en formulärwebbdel i SharePoint Online

Du får följande felmeddelande när du försöker infoga en Relaterad lista i en formulärwebbdel för en SharePoint Online-lista som är källan till en uppslagskolumn:

Något gick fel

Listan finns inte.

Sidan du valde innehåller en lista som inte finns. Den kan ha tagits bort av en annan användare.

 Anteckning    I det här scenariot finns källistan för uppslagskolumnen i webbplatssamlingen. Listan som använder innehåll från uppslagskolumnen finns på en underwebbplats till webbplatssamlingen.

Lösning    Det finns ingen lösning på det här problemet. Informationen finns även i den här KB-artikeln.

Du kan inte ändra inställningen Standardspråk för en värd för Min webbplats för SharePoint Online eller sökcenterwebbplatssamlingarna

Du kan inte ändra inställningen Standardspråk för en värd för Min webbplats för SharePoint Online eller sökcenterwebbplatssamlingarna via Webbplatsinställningar > Språkinställningar.

Lösning    Kontakta supporten för Microsoft Office 365 om du vill ha hjälp med det här problemet. Informationen finns även i den här KB-artikeln.

Det personliga meddelandet får innehålla högst 256 tecken när du delar en SharePoint Online-resurs med en extern användare

Du får följande felmeddelande när du delar en SharePoint Online-resurs med en extern användare, väljer Skicka en e-postinbjudan och fyller i fältet Inkludera ett personligt meddelande med den här inbjudan (valfritt):

Något gick fel

Ogiltigt textvärde.

Ett textfält innehåller ogiltiga data. Kontrollera värdet och försök igen.

Lösning        Skriv högst 256 tecken i meddelandet. Informationen finns även i den här KB-artikeln.

Du får ett felmeddelande när du försöker skapa en SharePoint Online-underwebbplats med en webbplatsmall som skapats med hjälp av en underwebbplats

Du får följande felmeddelande när du försöker att skapa en webbplats med hjälp av en mall som bygger på en webbplats du har sparat som mall i SharePoint Online och som innehåller en tom mapp:

Fel(null) "<namn på mallen>/<namnet på listan med den tomma mappen>/<namnet på mappen>/<namnet på den tomma mappen>" hittades inte.

 Anteckning    I det här scenariot är objekten inom <> specifika för de namn som används på din webbplats.

Det här felet inträffar när du använder Microsoft SharePoint 2010-versionen på SharePoint Online-webbplatsen. Det uppstår inte om du använder Microsoft SharePoint 2013-versionen.

Lösning    Det finns ingen lösning på det här problemet. Informationen finns även i den här KB-artikeln.

En SharePoint Online-användare kan inte begära åtkomst till en resurs

När en SharePoint Online-användare försöker öppna en SharePoint Online-resurs som de inte har behörighet för får de ett meddelande om nekad åtkomst och det går inte att begära åtkomst till resursen. I det här scenariot har du gjort webbplatsinställningen Tillåt begäran om åtkomst eller Tillåta åtkomstförfrågningar (beroende på vilken version av SharePoint Online du har). Användaren kan ändå inte fylla formuläret för åtkomstbegäran.

Det här problemet berör webbplatser med både versionerna SharePoint 2010 och SharePoint 2013.

Lösning   Det finns ingen lösning på det här problemet.

Felmeddelande visas när du visar en kategori i en community för en SharePoint Online-webbplats som skapats med hjälp av en mall

Du utformar en kategori i en community för en SharePoint Online-underwebbplats som skapades med hjälp av en webbplatsmall, och mallen har skapats antingen med en gruppwebbplats där funktionen Community-webbplats är aktiverad eller en Community-webbplatsmall. Du får följande felmeddelande när du klickar på panelen för den kategorin:

"Det går inte att slutföra åtgärden. Försök igen."

Lösning    För att kringgå det här problemet skapar du webbplatser med en SharePoint Online-standardmall när du planerar att använda community-kategorierna. Kategorierna fungerar som de ska på webbplatser som inte har skapats med en mall som är baserad på en webbplats. Informationen finns även i den här KB-artikeln.

Det går inte att prenumerera på en RSS-feed som hör till en blogg på en offentlig SharePoint Online-webbplats eller via Outlook 2013

När du visar en RSS-feed via en blogg på en offentlig SharePoint Online-webbplats ser du en del XML-innehåll. Alternativet för att prenumerera på feeden är inte tillgängligt. Om du försöker prenumerera på feeden i Outlook 2013 blir du ombedd att ange inloggningsuppgifter och det går inte att lägga till feeden till Outlook 2013.

Lösning   Det finns ingen lösning på det här problemet.

Yammer App för SharePoint: App-delen renderas inte och orsakar ett iFrame-fel i Internet Explorer

Eftersom Service Manager-komponenten i Office-program automatiskt lägger till SharePoint-domäner i säkerhetszonen betrodda platser i Internet Explorer så fort du öppnar ett dokument från en SharePoint-webbplats får du ett iFrame-fel. Ändpunkten för inloggning finns inte med i Betrodda platser. Användarautentisering i SharePoint fungerar fortfarande, men själva iFrame renderas inte eftersom det är blockerat av clickjacking-skydd.

Lösning   Lägg till följande webbplatser i Betrodda platser och starta om sessionen.

 • https://login.microsoftonline.com
 • https://*.sharepoint.com

Om det inte hjälper att lägga till dessa webbplatser ska du slå på skyddat läge för betrodda platser.

Yammer App för SharePoint: En tom dialogruta öppnas vid inloggning när Internet Explorer används

Om du har *.yammer.com och *.sharepoint.com (till exempel din SharePoint-domän) i inställningen intranätzon i Internet Explorer kan du inte logga in i Yammer från Yammer App för SharePoint. Det kommer upp en tom dialogruta när du har loggat in på Yammer från appen.

Lösning   Lägg till följande webbplatser i Betrodda platser och starta om sessionen.

 • https://*.yammer.com
 • https://*.assets-yammer.com

Profiländringar visas inte i nyhetsfeeden

De här aviseringarna visas inte i nyhetsfeeden:

 • När du följer ett dokument eller en webbplats
 • När du följer en tagg
 • När du taggar ett objekt
 • När det är din födelsedag
 • När din befattning ändras
 • Anställningsjubileum
 • Uppdaterar din "Fråga mig om"
 • När du gör inlägg på en anslagstavla

Lösning   Det finns ingen lösning på det här problemet.

Om temat ändras på en personlig webbplats försvinner snabbstartslänkarna

Om huvudsidan på en personlig webbplats ändras från mysite15.master till en annan huvudsida försvinner Quick Launch-länkarna till vänster.

 Anteckning    I SharePoint 2013 finns det, till skillnad från i tidigare versioner, inte längre någon startpunkt i Webbplatsinställningar där användarna kan ändra huvudsidan för sina personliga webbplatser.

Lösning   

Så här korrigerar du dina snabbstartslänkar:

 1. Öppna SharePoint Designer.
 2. Gå till startsidan Webbplatser, klicka på alternativet Öppna webbplats och ange webbadressen till den personliga webbplatsen (till exempel <MySiteHostUrl>/personal/<name>) i fältet Webbplatsnamn med hjälp av SharePoint Designer.
 3. Välj Huvudsidor i listan Webbplatsobjekt till vänster.
 4. Högerklicka på objektet mysite15.master i den lista över huvudsidor som kommer upp, och välj Ange som standardhuvudsida.
 5. Högerklicka en gång till på objektet mysite15.master i listan över huvudsidor, och välj Ange som anpassad huvudsida.
 6. Klicka på knappen Uppdatera eller tryck på F5 för att uppdatera. Nu är du klar i SharePoint Designer.
 7. Gå tillbaka till webbläsaren och tryck på F5 för att uppdatera. Nu ska de försvunna Quick Launch-länkarna visas igen.

Vissa användaraktiviteter visas inte i nyhetsfeeden i SharePoint Online

De här aktiviteterna visas inte i nyhetsfeeden i SharePoint Online:

 • När du följer en tagg
 • När du taggar ett objekt
 • När det är din födelsedag
 • När din befattning ändras
 • Anställningsjubileum
 • När du uppdaterar Fråga mig om-informationen
 • När du gör inlägg på en anslagstavla

Lösning    Det finns ingen lösning på det här problemet.

Taggade inlägg kan ha taggats med författarens namn eller med en felaktig tagg   

Beskrivningen framför de taggade inläggen i din nyhetsfeed i SharePoint Online eller SharePoint Server 2013 ska egentligen visa vilken tagg det är som du följer, men ibland kan det stå att konversationen har taggats med författarens namn eller med en felaktig tagg.   

Lösning    Det finns ingen lösning på det här problemet.

Det går inte att öppna dokument från eller att spara dokument i Min webbplats via programmen på datorn

Fastän dokumentbiblioteket för Min webbplats ser ut som en mapp som du kan spara lokalt på datorn är det inte säkert att det går. Det beror i så fall på att Min webbplats inte har etablerats än. Om Min webbplats inte har initierats och du försöker att spara ett dokument i Min webbplats-dokumentbiblioteket via något av programmen på datorn sparas dokumentet i stället antingen i en lokal mapp eller på den plats där du senast sparade en fil.

Lösning    Gå till startsidan för Min webbplats, som vanligtvis finns på https://customer-my.sharepoint.com/default.aspx. När du kan öppna sidan OneDrive för företag kan du också använda Min webbplats som standardlagringsplats för programmen på datorn.

Det inträffar ett behörighetsfel om jag inte är administratör och klickar på Ny webbplats-länken i SharePoint Online

På sidan Webbplatser i Office 365 finns det en länk som du kan klicka på om du vill skapa en ny webbplats. Men om du inte är global administratör kommer felmeddelandet "Fel: Du har inte behörighet att skapa projekt i /" att visas i standardkonfigurationen av SharePoint Online. För att du som vanlig användare ska kunna använda funktionen måste behörigheten Skapa underwebbplats vara vald för dig i dialogrutan på den överordnade webbplatsen.

Lösning   För att åtgärda problemet måste en administratör ge behörigheten Skapa underwebbplatser till de användare som måste ha behörighet för att använda länken "ny webbplats". I den här KB-artikeln finns instruktioner om hur du gör detta.

Som standard går det inte att begära åtkomst till webbplatser i SharePoint Online

I SharePoint Server 2013 finns det en funktion för åtkomstbegäran som gör att både användare som saknar åtkomst till webbplatsen och användare som kan bidra till webbplatsen kan begära åtkomst för sig själva och för andra. Webbplatsens ägare kan sedan godkänna, avvisa eller skicka tillbaka begärandena om de behöver mer information.

Som standard är den här funktionen inaktiverad i SharePoint Online. Det betyder att:

 • Användare som saknar åtkomst till webbplatsen möts av felmeddelandet "Fel: Åtkomst nekad" om de försöker att komma åt webbplatsen. Det finns ingen möjlighet att skicka en åtkomstbegäran.
 • Användare som kommer åt webbplatsen men som inte har behörighet att lägga till nya användare kan inte se Dela-länken i navigeringsfältet längst upp.

Lösning   För att aktivera åtkomstförfrågningar för en webbplats följer du anvisningarna i den här KB-artikeln.

Om jag klickar på resultatet för nyhetsfeeden visar det sig att länken till sidan är bruten

När du letar efter en post eller ett svar från någons nyhetsflöde hittar du posten eller svaret i sökresultaten men när du klickar på rubriken visas en trasig sida istället för posten.

Lösning    Det finns ingen lösning på det här problemet.

Externa användare kan inte komma åt en OneDrive-mapp som delas med dem

När du delar en OneDrive-mapp med en extern användare skickas en e-postavisering till användaren, men när han eller hon klickar på mapplänken i meddelandet visas en dialogruta med meddelandet "Åtkomst nekad". Dialogrutan gör att användaren inte kommer åt innehållet i mappen.

Det här problemet inträffar aldrig om du delar en webbplats eller ett dokument med externa användare. Det inträffar bara om du delar en mapp som finns i OneDrive med en extern användare.

Lösning   Undvik att dela OneDrive-mappar med externa användare. Dela enskilda filer eller gruppwebbplatser i stället.

Sökning

Förhandsgranskningspanelen verkar tom när markören förs över SharePoints sökresultat i Internet Explorer   

När du letar efter Word-, Excel- och PowerPoint-dokument i SharePoint Online och SharePoint Server bör du kunna föra markören över sökresultaten och se en förhandsgranskning av dokumentet i en popup-hovringspanel. I Internet Explorer kan du ofta se ett tomt utrymme i hovringspanelen där den här förhandsgranskningen borde visas. Det här stämmer för Internet Explorer 8, Internet Explorer 9 och Internet Explorer 10.

I Chrome- och Firefox-webbläsarna är det inte några problem.

Lösning   I Internet Explorer (Internet Explorer är en webbläsare som tolkar HTML-filer och formaterar om dem till webbsidor som sedan visas för användaren. Du kan ladda ned Internet Explorer från Microsofts webbplats: http://www.microsoft.com.), zooma in och zooma ut (tryck på Ctrl+plustecken för att zooma in och Ctrl+minustecken för att zooma ut) så visas förhandsgranskningen i hovringspanelen. Du måste utföra den här lösningen på varje sökfråga och ibland på varje resultat som granskas.

Fel när du importerar sökkonfigureringen   

När användarna försöker importera sökkonfigurationen till en innehavare, webbplatssamling eller webbplats kan de få ett fel.    

Lösning   Beroende på felet är lösningarna de som följer.

Fel Lösning
Stöds inte i Windows autentiseringsläge
 • Se till att användaren inte är en systemadministratör och att användaren inte är del av en webbprogramspolicy.
 • Se till att det finns minne i datorn. (Felet kan bero på att appsts.svc-tjänsten inte kan aktiveras.)
Någonting gick fel, objektsreferens är inte inställt på en instans av ett objekt Använd en annan webbläsare än Internet Explorer 8.
Den här webbplatsen har delats med dig Lägg till användare som en webbplatssamlingsadministratör.

Innehållshantering

Ett e-postmeddelande som skickades från en SharePoint Online-kalender saknas eller innehåller felaktig information

När du får en e-postavisering som har skickats för en SharePoint Online-kalender med en anpassad kolumn konfigurerad för Person eller Grupp fylls inte värdena i för den anpassade kolumnen Person eller Grupp i e-postaviseringen, eller så är värdena felaktiga.

Lösning    Öppna SharePoint Online-kalendern och visa innehållet i den anpassade kolumnen som inte är ifylld i aviseringen. Informationen finns även i den här KB-artikeln.

Det får inte skapas någon extern listinstans för en extern innehållstyp med ett sidnummerfilter

Om du skapar en extern innehållstyp i SharePoint Online eller SharePoint Server som använder Visual Studio och vill lägga till ett PageNumber-filter till den externa innehållstypen måste du se till att ingen listinstans skapas för den externa innehållstypen. Annars kommer du att se ett fel med påståendet "Det gick inte att installera App för SharePoint.”

Lösning   Ta bort listinstansen för den externa innehållstypen eller ta bort PageNumber-filter från den externa innehållstypen.

Tre problem inträffar när en HTML-version av en huvudsida skapas i SharePoint Online

Om du konverterar en HTML-huvudsida, eller skapar en huvudsida utifrån en minimal SharePoint Online-mall, kommer du att stöta på tre problem (se nedan).

 • Huvudsidan kommer att innehålla en felaktig referens till /_layouts/15/images/spmpv15gradients.png

Lösning   Ta bort den här raden i HTML-filen:

<!-- SPM: < SharePoint:ImageRegistration runat ="server" ImageUrl ="/_layouts/15/images/spmpv15gradients.png" Hide="true"/>-->

 • Bildtextmenyerna kommer inte att fungera.

Lösning   Lägg in den här raden i avsnittet <head> i HTML-filen:

<!< !--SPM:< SharePoint:ScriptLink language=" javascript " name="callout.js" OnDemand ="true" runat ="server" Localizable="false" />-->

 • Det uppstår ett mindre problem i menyfliksområdet.

Lösning   Byt ut den gamla texten i 4-ribbonrow div mot den nya här nedanför.

Gammal text Ny text

<div id="s4-ribbonrow">
      <div id="
globalNavBox ">
              <div id="
ms -designer-ribbon">
                      <!--SID:02 {Ribbon}-->

                      <!--PS: Start of READ-ONLY PREVIEW (do not modify) --><div class="
DefaultContentBlock " >In true previews of your site, the SharePoint ribbon will be here.</div><!--PE: End of READ-ONLY PREVIEW -->
              </div>

              <!--MS:<
SharePoint:SPSecurityTrimmedControl runat ="server" AuthenticationRestrictions =" AnonymousUsersOnly ">-->
                    <!--SPM:<
wssucw:Welcome runat ="server" EnableViewState ="false"/>- ->
              <!--ME:</
SharePoint:SPSecurityTrimmedControl >-->

<div id="s4-ribbonrow">
<!--SID:02 {Ribbon}-->

<!--PS: Start of READ-ONLY PREVIEW (do not modify) --><div class="
DefaultContentBlock " >In true previews of your site, the SharePoint ribbon will be here.</div><!--PE: End of READ-ONLY PREVIEW -->
<!--MS:<
SharePoint:SPSecurityTrimmedControl runat ="server" AuthenticationRestrictions =" AnonymousUsersOnly ">-->
<!--SPM:<
wssucw:Welcome runat ="server" EnableViewState ="false"/>-->
<!--ME:</
SharePoint:SPSecurityTrimmedControl > -->
</div>

Företagslösningar

Felmeddelandet "Ett fel uppstod när en fil skapades", när du försöker spara en Visio-fil till en SharePoint Online-webbplats

När du försöker spara en Microsoft Visio-fil i en SharePoint Online-lista och väljer alternativet för att spara filen som en webbsida får du meddelandet "Ett fel uppstod när filen skulle skapas".

Lösning    Bläddra till den lista där du försöker spara filen, klicka på fliken BIBLIOTEK i menyfliksområdet och klicka sedan på Öppna med Utforskaren. När du har slutfört dessa steg sparar du filen i Visio igen. Informationen finns även i den här KB-artikeln.

Ett dokument som har skapats via SharePoint 2013-arbetsflödesplattformen och är baserat på en mall från en innehållstyp öppnas inte i SharePoint Online

Du använder SharePoint 2013-arbetsflödesplattformen för att skapa ett arbetsflöde i SharePoint Designer 2013. Arbetsflödet är konfigurerat för att skapa ett dokument baserat på en innehållstyps mall. När du klickar på det dokument som skapades av arbetsflödet visas ett meddelande om att:

Det uppstod ett problem när Word Online skulle öppna det här dokumentet. För att visa dokumentet får du öppna det i Microsoft Word.

När du försöker öppna dokumentet i Microsoft Word genom att klicka på Öppna i Word är dokumentet dessutom tomt.

Lösning    Använd SharePoint 2010-arbetsflödesplattformstypen för att skapa arbetsflödet i SharePoint Designer 2013. Observera att den mall som används för innehållstypen måste baseras på Word-dokumentformatet .docx. Informationen finns även i den här KB-artikeln.

Du får ett felmeddelande när du skapar ett trelägesarbetsflöde som är associerat med en uppgiftsbaserad innehållstyp

När du öppnar en uppgiftsbaserad innehållstyp genom att klicka på namnet på objektet på sidan Webbplatsinnehållstyper och sedan associerar ett trelägesarbetsflöde med innehållstypen på sidan Arbetsflödesinställningar får du följande felmeddelande när du klickar på OK på sidan Lägg till ett arbetsflöde:

Något gick fel.

Lösning    Även om felmeddelandet returneras associeras arbetsflödet med innehållstypen och fungerar korrekt så länge innehållstypen innehåller nödvändiga fält. Därför kan du bortse från det här felmeddelandet. Informationen finns även i den här KB-artikeln.

Ett SharePoint Online-arbetsflöde som kopieras och klistras in från ett arbetsflödes webbplatsobjekt i SharePoint Designer är kopplat till källarbetsflödet

När du kopierar och klistrar in ett arbetsflöde i SharePoint Designer 2010 eller SharePoint Designer 2013 med kortkommandona Ctrl+C och Ctrl+V finns två arbetsflöden i delen Arbetsflöden av Webbplatsobjekt. De har samma namn. När du gör ändringar i något av arbetsflödena påverkas båda två.

Lösning    Använd inte kortkommandon i arbetsflöden till att kopiera och klistra in från avsnittet Arbetsflöden i Webbplatsobjekt. Om du vill återanvända ett arbetsflöde öppnar du menyflikarna när du vill kopiera och ändra arbetsflödet. Informationen finns även i den här KB-artikeln.

SharePoint-arbetsflödet kraschar vid inläsning av fältet Innehållstyp

SharePoint-arbetsflödet slutar fungera när det sker ett försök till inläsning av fältet Innehållstyp för ett listobjekt eller dokument.

Lösning   Använd åtgärden Starta ett listarbetsflöde/platsarbetsflöde för att starta ett SharePoint 2010-arbetsflöde där fältet Innehållstyp kan läsas in. Du kan även använda åtgärden Anropa HTTP-webbtjänst med ContentTypeID för att hämta innehållstypens namn och värde.

Det går inte att markera figurer i Visio-webbdelen med webbläsaren Chrome

Om du använder Chrome-webbläsaren för att visa ett Visio-diagram i en webbdel (webbdel: En modulär informationsenhet som består av en namnlist, en ram och innehåll. Webbdelarna utgör de grundläggande byggblocken i en webbdelssida.) kan du inte markera formerna i diagrammet.   

Lösning   Ingen lösning är tillgänglig för Chromes webbläsare men du kan använda andra webbläsare för att visa och markera former.

Kolumnerna med arbetsflödesstatus uppdateras inte automatiskt

Kolumnerna som visar arbetsflödenas status och som egentligen ska uppdateras automatiskt i takt med att arbetsflödena fortskrider uppdateras inte som de ska i SharePoint Online. Istället förblir statuskolumnen tom.

Lösning   Du kan lägga till uppdateringar i SharePoint Online-listan manuellt, som en del av arbetsflödena.

Om du är en lokal serverkund kan du manuellt kringgå problemet genom att ställa in egenskapen Skrivskyddat till falskt.

Kör de här kommandona i en SharePoint PowerShell-kommandotolk:

$webb= hämta-spweb<Webbplatsens Url>

$lista = $webb.Listor[<namnet på listan eller dokumentbiblioteket>]

$statusFält = $list.Fält[<namn på arbetsflödesstatusfält>]

$statusField.ReadOnlyField=$false

$statusField.Update()"

Det visas ett felmeddelande i arbetsflödesdesignern och utdatafönstret för en SharePoint-lösning med anpassade aktiviteter   

Det visas ett felmeddelande i arbetsflödesdesignern och utdatafönstret för din SharePoint-lösning med anpassade aktiviteter, fast lösningen distribueras och körs som den ska.

Lösning   För att undvika det här problemet kan du öppna de anpassade aktiviteterna i Workflow Designer innan du öppnar filen workflow.xaml. Om ett projekt till exempel har 3 XAML-filer för:

 • MyActivity
 • MyActivity2, där MyActivity används
 • MyWorkflow, där MyActivity2 används

bör du göra så här:

 1. Stänga alla instanser av arbetsflödesdesignern.
 2. Öppna XAML-filerna i den här ordningen: MyActivity, MyActivity2, MyWorkflow.

Nu slipper du problemet tills projektet byggs nästa gång. Om felet skulle inträffa igen upprepar du bara lösningsproceduren.

Två anpassade aktiviteter kan inte ha samma namn i ett SharePoint-arbetsflöde

Det går inte att skapa ett arbetsflöde i SharePoint om du ger två anpassade aktiviteter samma namn när du konfigurerar arbetsflödet, inte ens om aktiviteterna kommer från olika projekt.

Lösning   Ge alla anpassade aktiviteter i arbetsflödet unika namn.

SharePoint-arbetsflödena fungerar inte om kolumnnamnen innehåller vissa specialtecken

Om något av de här specialtecknen ingår i ett kolumnnamn i ett SharePoint-arbetsflöde kommer arbetsflödet inte att fungera på grund av ett formateringsundantag:

""'{}<>/.!@#$%)*(&

Exempel på felmeddelande:

System.IO.InvalidDataException: Unable to deserialize HTTP response content. Expected ContentType : 'application/json', Received ContentType : 'application/json'. Content (truncated) : ''. Deserialization exception : 'The input source is not correctly formatted.'. ResponseStatusCode : 'BadRequest' at Microsoft.Activities.Messaging.SendHttpRequest.ProcessResponseMessage(HttpResponseMessage responseMessage, NativeActivityContext context) at Microsoft.Activities.Messaging.SendHttpRequest.OnReceiveResponse(NativeActivityContext context, Bookmark bookmark, Object value) at System.Activities.Runtime.BookmarkCallbackWrapper.Invoke(NativeActivityContext context, Bookmark bookmark, Object value) at System.Activities.Runtime.BookmarkWorkItem.Execute(ActivityExecutor executor, BookmarkManager bookmarkManager)

Lösning   Undvik specialtecknen här ovanför när du namnger kolumner i SharePoint. Om namnet på en befintlig kolumn innehåller specialtecken som inte stöds uppdaterar du bara kolumnnamnet och tar bort specialtecknen.

Egenskaperna WaitForTask och SendReminderEmail är inte markerade som obligatoriska i SharePoint-arbetsflödesuppgiftsaktiviteterna, fast de i själva verket är obligatoriska

I SharePoint-arbetsflödesuppgiftsaktiviteterna i Visual Studio finns det fält för de nödvändiga egenskaperna WaitForTask och SendReminderEmail. Men eftersom fälten tyvärr inte är markerade som obligatoriska kan du bygga och distribuera ett arbetsflöde till SharePoint, även om du inte har fyllt i några värden för egenskaperna. I så fall kommer ett verifieringsfel att inträffa när arbetsflödets körs.

Lösning   Fyll i lämpliga värden för egenskaperna WaitForTask och SendReminderEmail i egenskapsfönstret för en SharePoint-arbetsflödesuppgiftsaktivitet.

Det går inte att kombinera ett SharePoint-arbetsflöde med andra SharePoint-projektobjekt i en lösning i begränsat läge

Det går inte att kombinera ett arbetsflöde med andra SharePoint-projektobjekt i en lösning i begränsat läge som ska distribueras till SharePoint Online.

Lösning   För att du ska kunna lägga till ett arbetsflödesprojekt i en lösning i begränsat läge som ska distribueras till SharePoint Online måste du utesluta DLL:en från paketet, genom att ställa in värdet för egenskapen Inkludera sammansättningen i paketetFalskt. Om lösningen innehåller andra projektobjekt som gör att sammansättningen måste inkluderas i paketet, till exempel händelsemottagare eller webbdelar, rekommenderar vi att du använder en separat lösning för arbetsflödet.

Det går inte att visa Visio-diagram i SharePoint med en mobil webbläsare

När du söker efter ett Visio-diagram i ett SharePoint-bibliotek med hjälp av en mobil webbläsare får du frågan om du vill ladda ned filen eller om du vill visa den i Visio Services. Det här händer framför allt om du använder webbläsaren i din mobil eller på din iPad.

Lösning   Det finns två lösningar på problemet:

 • Uppdatera URL:en för den fil som du vill visa, så att den slutar med ""Mobile=0"" i stället för ""Mobile=1""
 • Inaktivera webbplatsegenskapen "Automatisk omdirigering för mobila webbläsare" för SharePoint-webbplatsen. Observera att det påverkar alla Office-dokument som du visar i webbläsaren, inte bara Visio-dokument.

Ett SharePoint-arbetsflöde får inte innehålla ett argument med ett standardvärde

Om ett SharePoint-arbetsflöde innehåller ett argument med ett standardvärde kan det leda till designer-, distributions- och inläsningsfel.   

Lösning   Lägg inte in standardvärdet för ett arbetsflödesargument direkt. Använd dig i stället av aktiviteten "Tilldela" för att tilldela argumentet ett värde.

Övrigt

Den anpassade hjälpen visas inte längre i SharePoint Online

Hjälpinnehåll som lagts till via funktionen Anpassad hjälp om webbplatssamling eller HCINSTALL.EXE visas inte längre i SharePoint Online.

Lösning   Du kan ge användarna tillgång till anpassat hjälpinnehåll via webbplatser, wiki-webbplatser eller program från andra leverantörer.

När jag försöker att synkronisera dokumentbibliotek från mer än en värd för SharePoint Online på samma dator inträffar ett fel i OneDrive för företag

Om du i OneDrive för företag-programmet försöker att synkronisera dokumentbibliotek från mer än en värd för SharePoint Online på samma dator kommer det att inträffa ett fel (Autentiseringsuppgifter krävs) för alla utom det senast konfigurerade biblioteket. Då går det varken att överföra eller hämta dokument eller ändringar.

Lösning   Använd Internet Explorer för att gå till det SharePoint Online-dokumentbibliotek som användaren vill synkronisera. På inloggningssidan anger du ditt användarnamn och lösenord för SharePoint Online. Se till att kryssrutorna Kom ihåg mig och Håll mig inloggad är markerade innan du loggar in. Nu ska du kunna synkronisera biblioteken utan problem.

Överst på sidan Överst på sidan

Visio Pro för Office 365

Information om relaterade problem hittar du i artikeln Kända problem i Office.

Om jag lägger till en förklaring till datagrafiken hamnar alla figurer som jag infogar efteråt i förklaringen och inte på sidan

Om du lägger till en förklaring till datagrafiken i Visio Pro för Office 365 via Data > Datagrafik > Infoga förklaring kommer alla former som du sedan infogar att läggas till i förklaringen och inte i huvuddiagrammet.

Lösning    Lägg inte in några förklaringar till datagrafiken. Eller infoga dem först när du är helt färdig med diagrammet.

Det finns inte fullt stöd för samtidig redigering i vissa mallar i Visio Pro för Office 365

Alla mallar i Visio Pro för Office 365 har inte fullt stöd för samtidig redigering. Samtidig redigering kan också ge oväntade resultat och särskilt i mallarna Korsfunktionellt flödesschema, Tidslinje och Kalender kan funktionen ställa till med en rad allvarliga fel. I mallen Tidslinje kan det till exempel hända att milstolparna flerfaldigas eller att de plötsligt överlappar varandra, och i mallen Korsfunktionellt flödesschema kan det sluta med att formerna hamnar på fel plats eller att de verkar ligga i fel swimlane. Problemen inträffar oftast om flera användare redigerar en och samma form, eller om den ena användaren ändrar en behållare medan den andra ändrar en form i behållaren.

Lösning    Undvik att använda samtidig redigering i mallarna Korsfunktionellt flödesschema, Tidslinje och Kalender. Kom ihåg att funktionen kan ge upphov till oväntade resultat. Om du vill tillämpa samtidig redigering på ett viktigt diagram rekommenderar vi att du använder dig av en kopia.

Pennanteckningarna fungerar inte som de ska i Windows 8 Release Preview

Om du skapar en pennanteckning i ett Visio-diagram på en dator där Windows 8 Release Preview körs kommer pennanteckningen inte att synas förrän du är klar med den. Du kan alltså inte se den medan du skriver.

Lösning   Det finns ingen lösning på det här problemet.

Ibland kraschar Visio när jag försöker spara nya former i en fil som flera användare redigerar på en server med lång fördröjningstid

Om ni är flera personer som lägger till nya former i ett diagram kan det hända att Visio kraschar när du försöker att spara filen. Det händer bara om någon av er har gjort ändringar innan programmet har tagit emot författarinformation om alla författare. Normalt sett uppdateras författarna på en gång när dokumentet öppnas, men på servrar med lång fördröjningstid kan det dröja flera minuter. Problemet åtföljs ofta av att ikoner för samtidig redigering dyker upp på formerna direkt när du lagt till dem.

Lösning   Du kan vidta flera olika försiktighetsåtgärder:

 • Checka ut filen eller begränsa behörigheterna, så att andra användare inte kan öppna filen. På så sätt ser du till att flera användare inte kan redigera diagrammet samtidigt.
 • Vänta tills alla andra användare försvinner från listan över författare i statusfältet innan du själv gör några ändringar.
 • Spara ofta, så att så lite data som möjligt försvinner om Visio skulle krascha.
 • Kopiera inte det återskapade dokumentet till servern om Visio skulle krascha. Om du vill återskapa ändringarna är det bättre att du sparar den återskapade filen på hårddisken, öppnar serverfilen och kopierar och klistrar in ändringarna manuellt i serverfilen.

Jag får inte tillgång till rätt färguppsättning i färgväljaren för diagram med inställningen "Inget tema"

Om "Inget tema" är inställt som tema för ett Visio-diagram får du inte tillgång till rätt färguppsättning i färgväljaren. Om du rättar till problemet senare kan det hända att färgerna ändras om du öppnar diagrammet i förhandsversionen av Visio 2013.

Lösning   Den bästa lösningen är att du ställer in ett annat tema. Problemet inträffar bara när "Inget tema" är valt.

OneDrive Dokumentmappen visas som ^.dokument när jag väljer Öppna eller Spara fil som

När du använder OneDrive kan det hända att OneDrive-dokumentmappen visas som ^.dokument när du väljer Öppna eller Spara fil som. Det här ett rent kosmetiskt fel och du kan fortfarande både spara och öppna dokumenten.

Lösning   Du behöver inte göra något. Det påverkar bara hur platsen visas. Ibland kan det förekomma dubbletter av posten ^.dokument. Du kan ta bort den här dubbletten genom att högerklicka på den och välja "Ta bort från lista".

Överst på sidan Överst på sidan

Power BI för Office 365

Det kan ta lite tid att etablera Power BI-webbplatser

När SharePoint Online har slutfört etableringen så etableras Power BI-webbplatserna automatiskt i SharePoint Online-miljön. Den här processen kan ta några minuter.

Lösning   Det finns ingen lösning på det här problemet.

Vid namnbyte på en webbplats i SharePoint Online med Power BI-innehåll kan fel uppstå

När ett webbplatsnamn i SharePoint Online ändras uppdateras inte motsvarande sökvägar till dokument på webbplatsen. Då fungerar inte länkar till Power BI-innehåll.

Lösning   Det finns ingen lösning på det här problemet.

Om du lägger till en Power BI-webbplatsadress bland de betrodda webbplatserna i en webbläsare kan det hända att den inte fungerar

Om du lägger till adressen till Power BI-webbplatsen bland de betrodda webbplatserna i webbläsaren och SharePoint Online-adressen inte finns med så läses Power BI-webbplatsen inte in.

Lösning   Det finns ingen lösning på det här problemet.

Offentliga domäner tas inte in i Power BI-webbplatser

En användare kan inte lägga till en annan domän för Power BI-webbplatser, även om användaren associerar den andra domänen till SharePoint Online-innehavaren. Power BI-webbplatserna är fortfarande standarddomän för sites.powerbi.com.

Lösning   Det finns ingen lösning på det här problemet.

Webbplatsnamnet får inte innehålla escape-tecken

Namn på Power BI-webbplatser får inte innehålla escape-tecken som &, +, $, <> och blanksteg. De här tecknen kan göra att webbadresser inte fungerar.

Lösning    Använd endast alfanumeriska tecken i webbplatsnamn.

Typer av arbetsböcker som inte stöds

Arbetsböcker som sparas i formaten .xls, .xlsm och .xlsb stöds inte av Power BI-webbplatser.

Lösning    Använd .xlsx-filer på Power BI-webbplatser.

Det går inte att använda webbläsarna Internet Explorer 8 och Internet Explorer 9

Webbplatsprogrammet Power BI för Office 365 fungerar med Internet Explorer 10 och Internet Explorer 11.

Lösning    Använd Internet Explorer 10 eller Internet Explorer 11.

Det går inte att komma åt Datahanteringsportalen från vissa tidszoner

Du kommer inte åt Datahanteringsportalen om tidszonsinställningen på din dator anges på annat sätt än i hela timmar.

Lösning    Ändra tidszonen i datorn till närmaste heltimme innan du öppnar Datahanteringsportalen.

Navigera tillbaka till Power BI-webbplatser från Datahanteringsportalen

I Datahanteringsportalen finns inga alternativ för att navigera tillbaka till Power BI-webbplatser.

Lösning    Du kan göra något av följande:

 • Använd Bakåt-knappen i webbläsaren när du vill navigera tillbaka till Power BI-webbplatsen från Datahanteringsportalen.
 • När du öppnar Datahanteringsportalen via Power BI-webbplatser högerklickar du på länken Hantera data på Power BI-webbplatsen. Klicka på Öppna i ny flik, så att Datahanteringsportalen öppnas i en ny flik.
 • Lägg till webbplatsadresserna till dina Power BI-webbplatser, Datahanteringsportalen och administrationscenter som favoriter eller bokmärken i webbläsaren, så att du snabbt kommer åt dem.

Fördröjning i tillgänglighet för delade frågor vid onlinesökning i Power Query

När du delar en fråga i Power Query kan det ta upp till fem minuter innan den delade frågan blir tillgänglig i onlinesökningen. Den delade frågan blir omedelbart tillgängligt i panelen Delad i Power Query, men visas inte i sökresultaten förrän sökindexet uppdaterats, vilket kan ta upp till fem minuter. Information om hur du delar frågor finns i Dela frågor.

Lösning   Det finns ingen lösning på det här problemet.

Begränsning med data som visas för användningsanalys för delade frågor i Datahanteringsportalen

Grafen i Datahanteringsportalen visar inte användningsanalysdata för innevarande dag när du väljer dataintervallet senaste 30 dagarna eller för innevarande timme när du väljer dataintervallet senaste dagen. Det uppstår dessutom en fördröjning på 30 minuter innan användningsanalyserna för delade frågor sammanställs och visas i portalen. Om du vill veta mer om betydelsen av begränsningarna för användningsanalyser för delade frågor i Datahanteringsportalen kan du läsa Visa och jämföra användningsanalys för delade frågor med Datahanteringsportalen.

Lösning   Det finns ingen lösning på det här problemet.

Det går inte att indexera data från OData-feeden med administrationscentret

Det går inte att aktivera indexeringen fullt ut ännu. Standardinställningen är att funktionen är inaktiverad. Användarstyrningen i administrationscentret för den här funktionen fortsätter att vara avstängd tills dataindexering stöds fullt ut.

Lösning   Det finns ingen lösning på det här problemet.

Power BI Store-appen: Bilderna byts inte ut när jag sveper över diagramförklaringen

Du kan svepa från vänster eller höger och växla mellan bilder i Power BI Store-appen. Bilderna byts däremot inte ut när jag sveper över en diagramförklaring. I stället bläddrar jag genom delarna i diagramförklaringen.

Lösning    Svep varsomhelst utanför diagramförklaringsområdet när du vill växla bilder.

Power BI Store-appen: Inga filter i filterfönstret när jag har tappat internetanslutningen

Om du tappar internetanslutningen eller slår av och på Wi-Fi-anslutningen visas inga filter i filterrutan.

Lösning    Svep upp på rapportsidan så att du ser appfältet. Tryck på Återställ till ursprunglig.

Om rapporten är en favorit trycker du på ikonen Synkronisera ovanför rapporten på BI-Store startsidan eller så trycker du på Synkronisera alla i appfältet för alla rapporter.

Power BI Store-appen: diagram med samma namn i Excel kan ha extra utsnitt i Store-appen

I Power BI Store-appen visas utsnitt som är associerade med ett diagram i Excel-arbetsboken. Om flera diagram har samma namn i Excel-arbetsboken visas alla utsnitt som är associerade med samtliga diagram med varje diagram i Power BI.

Lösning    Kontrollera att alla diagram i arbetsboken har unika namn om du skapar en Excel-arbetsbok för BI Store-appen. Om du vill kontrollera namnen på diagrammen och andra objekt i arbetsboken klickar du på pilen i rutan Namn (till vänster om formelfältet). Du ser en lista med alla namngivna objekt i arbetsboken.

Frågorna uppdateras inte när tabellen har ändrats

Uppdateringsförsöken misslyckas när du döper om en tabell i datamodellen (d.v.s. med namnbytesalternativen i Power Pivot eller Power View).

Lösning    Byt inte namn på resulterande tabeller i kalkylbladet eller datamodellen förrän vi har kunnat åtgärda de här problemen.

Power Pivot och Excel kraschar när du har bytt namn på en fråga och uppdaterar (via Power Query) medan Power Pivot-hanteringsfönstret är öppet

Power Pivot och Excel kraschar när du försöker byta namn på en fråga och uppdaterar den (via Power Query) medan Power Pivot-hanteringsfönstret är öppet.

Lösning    Byt namn och uppdatera via Power Query innan du öppnar Power Pivot-hanteringsfönstret.

Om din fråga redan har lästs in i Excel-datamodellen och du ändrar kommandotexten i anslutningsegenskaperna till ett visst SQL-uttryck så kopplas den bort från datamodellen

Om din fråga har lästs in i Excel-datamodellen och du ändrar kommandotexten i dataanslutningsegenskaperna till ett visst SQL-uttryck så kopplas frågan bort från datamodellen.

Lösning    Ändra inte SQL-anslutningsuttryck för befintliga Power Query-frågor.

Om du importerar en Power Query-fråga till Power Pivot i Excel 2013 med hjälp av "Befintliga anslutningar" fortsätter Excel- och Power Query-processer att köras när du försöker stänga Excel

Om du försöker importera en Power Query-fråga till Power Pivot i Excel 2013 med funktionen "Befintliga anslutningar" i Power Pivot fortsätter Excel- och Power Query-processer att köras i bakgrunden när du försöker stänga Excel.

Lösning    Det finns ingen lösning på det här problemet.

Åtgärdsfönstret om arbetsbok och frågor och menyfliken om frågor kanske inte visas automatiskt när du aktiverar anslutningar i en arbetsbok där anslutningar är avaktiverade

När du öppnar en arbetsbok med Power Query-frågor kan Excel avaktivera anslutningen av säkerhetsskäl och en Aktivera innehåll-knapp visas. När du klickar på knappen aktiveras anslutningarna men fönstret om arbetsbok och frågor kanske inte visas automatiskt.

Lösning    Ändra den markerade cellen när du har aktiverat anslutningar. Om den här cellen tillhör en Power Query-fråga som är inläst i bladet så visas fönstret om arbetsbok och frågor och menyfliken om frågor.

Den första inläsningen av en fråga misslyckas om ett kalkylblad i arbetsboken är skyddat

När du försöker läsa in en ny fråga i en Excel-arbetsbok inträffar ett fel om något blad i arbetsboken är skyddat.

Lösning    Kontrollera att inget av de befintliga bladen i arbetsboken är skyddat innan du lägger till en ny Power Query-fråga.

Överst på sidan Överst på sidan

OneDrive för företag Med Office Online fristående SKU

Fliken för Yammer-navigering visas inte i det övre navigeringsfältet

Som innehavaradministratör för OneDrive för företag kunde du förut se Nyhetsflöde eller Yammer i det övre navigationsfältet i Office 365. Men med det fristående OneDrive för företag-abonnemanget kan du inte längre se dessa flikar. Även om tjänsten för Yammer.com har aktiverats på innehavaradministratörssidan "tänds" inte den här övre navigeringen.

Det är ett avsiktligt utvecklingsbeslut att fristående OneDrive för företag inte som standard innehåller sociala navigeringsflikar för Yammer eller Nyhetsflöde. Men när du aktiverar tjänsten för Yammer.com som ditt sociala nätverk bör navigeringsfältet längst upp visa en lättklickad länk för Yammer förutom länken för OneDrive.

Lösning    Om du aktiverade Yammer som ditt sociala nätverk kan du gå direkt till www.yammer.com och logga in med din Office 365-organisationsidentitet.

Överst på sidan Överst på sidan

 
 
Gäller:
Admin för Office 365 Midsize Business, Admin för Office 365 Small Business, Office 365 Enterprise, Office 365 Enterprise-admin, Office 365 Midsize Business, Office 365 Small Business, OneDrive for Business, Project Web App för Project Online