Kalenderöversikt

I kalendern kan du skapa och hålla reda på avtalade tider och möten. Du kan också skapa flera kalendrar, länka till andras kalendrar och dela din egen kalender med andra personer inom organisationen.

I den här artikeln


Det här visas i kalendern

Näst efter Inkorgen är det antagligen kalendern som du kommer att använda mest i Outlook Web App. Kalendern kan visas på fyra olika sätt: med fokus på dag, arbetsvecka, vecka eller månad.

Visa händelsedetaljer snabbt

Om du snabbt vill granska en händelse behöver du bara klicka på den i kalendern.

Om du skapar en händelse kommer du att stå som skapare för den. Via en länk kan du redigera eller ta bort händelsen.

snabbvisning av händelse

Har du blivit inbjuden till ett möte visas organisatören och länkar för att svara på inbjudan i möteshändelsen. Om organisatören har lagt in en onlinemötesinbjudan finns det dessutom en länk som du kan använda för att ansluta till mötet.

snabbvisning av möte

Veckovy

Veckovyn är den standardvy som visas när du öppnar kalendern i Outlook Web App första gången. Med hjälp av alternativen längst upp kan du ändra standardvyn så att en dag, arbetsvecka eller månad visas i stället.

Kalenderns veckovy

 1. Du skapar en ny händelse genom att klicka på Ny Ny händelse. En händelse kan bestå av en avtalad tid, ett möte eller en heldagsaktivitet.
 2. Du använder kalendrarna för att navigera från ett datum till ett annat. Den vecka som du visar för tillfället är skuggad, och det aktuella datumet är markerat med en mörkare skuggning. Om du klickar på kalenderikonen längst upp kan du visa eller dölja den här delen av kalendervyn.
 3. Du kan visa mer än en kalender i taget. I det här avsnittet kan du skapa andra kalendrar, till exempel en kalender för ett visst projekt eller en kalender för att hålla reda på dina egna avtalade tider. Du kan också lägga till andras kalendrar och välja vilka du vill visa. Om du väljer att visa flera kalendrar kommer de att slås ihop till en enda vy, där varje kalender får en egen färg.
 4. Det här är ett annat område som du kan använda för att navigera mellan olika datum. Om du vill hoppa till ett datum klickar du på det. Du kan också klicka på pilarna ute i kanterna om du vill se datumen före eller efter de datum som visas just nu.
 5. Huvudfönstret där kalendrarna visas. Dubbelklicka någonstans i det tomma utrymmet i fönstret om du vill skapa ett nytt kalenderobjekt. Du kan också klicka och dra för att skapa ett nytt objekt för den tidpunkt som du valt.
 6. Välj den vy som du vill ha, och dela eller skriv ut kalendern.

Dagsvy

Dagsvyn har du mest nytta av om ditt schema är väldigt fullt, eller om du vill visa flera scheman bredvid varandra. Kontrollerna är likadana som förut – det är bara själva vyn som ändras.

Månadsvy

Månadsvyn kan innehålla stora mängder information. För att du lättare ska kunna använda den visas en dagordning för den valda dagen:

Kalenderns månadsvy

 1. Skuggningen visar det aktuella datumet.
 2. Den lite ljusare skuggningen visar den månad som är vald.
 3. Skuggningen visar den valda dagen, och siffran anger hur många objekt som inte visas för respektive dag. Dubbelklicka på ett objekt för att öppna det. Du kan skapa en ny händelse för ett datum genom att dubbelklicka på det tomma utrymmet i datumet.
 4. Det skuggade objektet är en heldagsaktivitet.
 5. Dagordningen för den valda dagen. Du kan skapa ett nytt objekt för det aktuella datumet genom att dubbelklicka på det tomma utrymmet i dagordningen.

Överst på sidan Överst på sidan

Öppna en händelse i ett separat fönster

Som standard läser och skapar du händelser i ett överlägg på huvudkalendersidan, men det kan hända att det inte alltid fungerar så bra. Ibland vill du kunna visa en händelse i ett separat fönster. Du kan alltid öppna en händelse i ett nytt fönster genom att klicka på popout-ikonen popout-ikon i hörnet längst upp i meddelandet.

Överst på sidan Överst på sidan

Skapa kalenderobjekt

Om du vill öppna ett nytt kalenderobjekt i en vy kan du klicka på Ny Ny händelse eller dubbelklicka i ett tomt utrymme. I dagsvyn, arbetsveckovyn och veckovyn kan du klicka eller dra för att välja en tidsperiod. Du kan också skriva in ämnet direkt i kalendern. Dubbelklicka på det nya objektet för att öppna det och lägga till annan information.

Skapa en avtalad tid

Klicka på Ny Ny händelse eller dubbelklicka på kalendern om du vill öppna ett nytt kalenderobjektsformulär.

nytt kalenderobjekt

 1. Ange en kort beskrivning av händelsen.
 2. Lägg eventuellt till en plats.
 3. Välj startdatum och starttid.
 4. Välj händelsens varaktighet. Välj Hela dagen för en heldagsaktivitet. Heldagsaktiviteter visas längst upp i kalendern.
 5. Använd Visa som för att ställa in hur tid ska visas i kalendern.
 6. Ändra eller stäng av påminnelsefunktionen.
 7. Om du har flera kalendrar måste du välja vilken kalender som inställningarna ska sparas för.
 8. Ställ in ett upprepningsmönster om du vill att händelsen ska upprepas.
 9. Markera den som Privat om du inte vill att andra som du delar kalendern med ska kunna se informationen.
 10. Använd området Anteckningar om du vill lägga till annan information.
 11. Klicka på Spara Spara om du vill spara ändringarna, eller på ta bort Ta bort om du vill avbryta.

Överst på sidan Överst på sidan

Skapa ett möte

Ett möte är en kalenderhändelse som du skickar till andra personer. Du skapar ett möte på samma sätt som en avtalad tid, men till möten bjuder du dessutom in deltagare, och du kan lägga till resurser som konferensrum.

När du har valt ny Ny händelse följer du i stort sett samma steg. Om du vill omvandla ett kalenderobjekt till en inbjudan börjar du med att skriva namnen på de personer som du vill bjuda i fältet Deltagare.

lägg till deltagare

 1. Du kan lägga till deltagare genom att skriva in deras namn direkt i fältet Deltagare.
 2. Ange en plats eller välj Lägg till ett rum om du vill visa en lista med lediga konferensrum från organisationens adressbok. Välj Schemaläggningsassistenten om du vill visa deltagarnas kalendrar. Du kan även lägga till och ta bort deltagare samt använda automatisk schemaläggning av resurser som konferensrum.
 3. Välj Schemaläggningsassistenten om du vill visa deltagarnas och konferensrummens tillgänglighet. När du är klar klickar du på bockmarkering OK för att spara ändringarna eller Ignorera Ignorera om du vill avbryta. Vad du än väljer så tas du tillbaka till händelseformuläret där du kan göra andra ändringar innan du skickar. Mer information finns i Använda Schemaläggningsassistenten.
 4. Om kontot har stöd för onlinemöten kan du lägga till en länk till ett onlinemöte genom att välja Onlinemöte.
 5. Som standard är Begär svar aktiverat, men du kan inaktivera funktionen om du inte vill veta vilka deltagare som tackat ja och vilka som tackat nej till inbjudan. Om du lämnar begär svar-funktionen aktiverad får du ett meddelande varje gång som någon tackar ja eller nej till inbjudan.
 6. Klicka på skicka Skicka om du vill spara ändringarna och skicka inbjudan till deltagarna, eller på ta bort Ta bort om du vill avbryta.

Överst på sidan Överst på sidan

Dela kalendern

Med några få klick kan du dela din kalender med andra personer inom organisationen.

Börja med att klicka på dela Dela längst upp i kalenderfönstret.

Owa_sharecalendar

 1. Ange namnet på den person som du vill dela kalendern med i rutan Dela med. När du gör det utförs en automatisk sökning efter personen i adressboken i Outlook Web App.
 2. När personen har påträffats läggs hon eller han till automatiskt i listan över personer som kalendern ska delas med. Du kan lägga till valfritt antal personer i listan.
 3. Välj hur mycket information som du vill dela. Väljer du All information kommer den aktuella personen att kunna se all information om händelserna i kalendern, förutom sådana händelser som du har markerat som privata. Väljer du Begränsad information visas ämnet och platsen. Väljer du Endast tillgänglighet kan personen bara se att det finns en händelse registrerad för en viss tidpunkt, men ingen ytterligare information. Privata händelser visas som upptagna.
 4. Om du vill kan du redigera ämnet.
 5. Om du har flera kalendrar väljer du vilken du vill dela. Det vanligaste är att dela standardkalendern (som heter Kalender), men du kan dela alla kalendrar som är en del av postlådan.
 6. När du har lagt till alla som du vill dela kalendern med och angett deras åtkomstnivå, klickar du på skicka Skicka för att skicka delningsinbjudan till de aktuella personerna, eller på ta bort Ta bort om du vill avbryta.

Mer information om att dela kalendrar finns i Dela kalendern.

Överst på sidan Överst på sidan

Använda Outlook Web App på en mobil enhet

Om du använderOutlook Web AppOutlook Web App på en mobil enhet, till exempel en handdator eller smarttelefon, kan det se annorlunda ut än på bilderna ovan.

Kalender

De flesta funktioner fungerar på samma sätt som de gör när du använderOutlook Web AppOutlook Web App på en stationär eller bärbar dator, men några saker fungerar lite annorlunda.

Klicka på navigeringsikonen Navigering i det nedre hörnet för att växla mellan E-post, Kalender och Kontakter.

Om du vill ändra kalendervy trycker du på vyn dag, Dagsvy arbetsvecka Arbetsveckovy, vecka Veckovy eller månad Månadsvy. Om du vill hoppa till i dag trycker du på Gå till i dag. Tryck på merikonen Fler alternativ för att visa fler alternativ. Om du använder en smarttelefon är bara dag- och månadsvyn tillgänglig.

Du skapar nya objekt genom att trycka på ikonen för ny post Ny. Tryck på pikikonerna Pik uppåt Pik vänster för att visa eller dölja den del av skärmen de visas på.

För att komma till Alternativ när du använder en mobil enhet trycker du på merikonenFler alternativ och sedan påAlternativ . Mer information finns i Alternativ på en mobil enhet.

Vad gör jag om jag vill veta mer?

Överst på sidan Överst på sidan

 
 
Gäller:
Admin för Office 365 Midsize Business, Admin för Office 365 Small Business, Office 365 Enterprise, Office 365 Enterprise-admin, Office 365 Midsize Business, Office 365 Small Business, Outlook Web App, Outlook Web App for Office 365 för experter och småföretag, Outlook Web App for Office 365 för företag