Förbered din organisation för Office 365 Enterprise

Som administratör för organisationen har du registrerat dig för Office 365 Enterprise. Du har loggat in på ditt Office 365-konto och du har utforskat administratörscentret i Office 365.

Vad gör jag nu? 

Som administratör finns det några viktiga konfigurationssteg du måste slutföra innan personer i organisationen kan börja använda Office 365. I den här guiden får du hjälp att genomföra de här stegen. Målet är att hjälpa dig med att komma igång snabbt. Mer information om hur du konfigurerar Office 365 finns i Office 365 Distributionscenter.

Nu börjar vi.

Titta på: Introduktion till Office 365 EnterpriseSteg 1: Lägg till domän

Ni vill antagligen att e-postadresserna ska innehålla organisationens namn, till exempel @fourthcoffee.com eller @contoso.com. Det här är exempel på egna domäner. De flesta företag använder domäner som ser ut på det sättet.

 1. Bestäm om organisationens egen domän ska användas för e-posten:
 • Om du vill använda en egen domän måste du ha registrerat ett domännamn. Om du inte redan har gjort det, kan du läsa mer om hur du skaffar ett domännamn.
 • Om du inte vill använda en egen domän kan du fortsätta att använda den domän som du skapade när du registrerade dig för Office 365, till exempel contoso.microsoft.com.
 1. Konfigurera domänen. Vi visar hur det går till med Office 365.

Steg 2: Lägg till användare och konfigurera e-post

Du kan skapa användare direkt i administratörsportalen i Office 365. Eller också kan du lägga till flera användare på en gång med hjälp av en CSV-fil.

Office 365 levereras tillsammans med Exchange Online (som innehåller funktioner för bland annat e-post, kalender och kontakter) och Outlook Web App (som du kan använda för att läsa Exchange-informationen).

 1. Skapa användarkonton.    Du kan skapa användare på två sätt:

När du har lagt till användare i organisationen kan du tilldela användarna administratörsroller. Du kan också ändra vilka tjänster som varje användare ska kunna komma åt genom att hantera licenser.

 1. Konfigurera e-posten.    När du kopplar en licens till ett användarkonto för Exchange Online skapas det automatiskt en postlåda i molnet för användaren. Mer information finns i Hantera Exchange Online.

Steg 3: Konfigurera SharePoint Online och Lync Online

I SharePoint Online ingår gruppwebbplatser. En SharePoint Online-webbplats har redan skapats för organisationen, och du kan skapa ytterligare webbplatser för specifika grupper eller projekt. En gruppwebbplats är ett bra sätt att ge centraliserad åtkomst till organisationens dokument och affärsinformation, oavsett varifrån åtkomst sker.

Du måste ge användarna behörighet för att de ska kunna komma åt gruppwebbplatser. När du har konfigurerat webbplatserna och tilldelat ägare, kan varje webbplatsägare anpassa sina webbplatser med delade listor, kalendrar, sidor, en webbplatspostlåda för grupp- eller projektkommunikation och mycket annat. Mer information finns i Komma igång med SharePoint och Planera för att använda postlådor i Office 365.

Förutom gruppwebbplatser för grupper och projekt, kan varje person i din organisation använda SkyDrive Pro för att överföra dokument. De kan sedan komma åt dokumenten från flera olika typer av enheter, även när de inte är på kontoret.

Med Lync Online kan du se om dina kollegor är uppkopplade, och du kan kommunicera med dem genom snabbmeddelanden, ljudsamtal och videosamtal. När du är uppkopplad kan du till och med hålla presentationer med ljud, video, skärmdelning och en virtuell whiteboard. Få reda på mer i artikeln Konfigurera Lync Online.

Step 4: Konfigurera användaråtkomst

Användarna kan komma åt Office 365 via stationära Windows- och Mac-datorer, mobiler, handdatorer och webbläsare.

Om du prenumererar på Office 365 ProPlus får du tillgång till bästa tänkbara klientmiljö. Du kan komma åt Office-program och Office-dokument. Tjänsten är utformad för att du ska kunna utnyttja alla dina enheter till max – från datorer till smarta telefoner och handdatorer. I Office 365 ProPlus ingår Word, PowerPoint, Excel, Outlook, OneNote, Access, Publisher och Lync. Få reda på mer i artikeln Översikt av Office 365 ProPlus.

Office 365 ProPlus kan inte installeras på en dator som har en tidigare version av Office. Mer information finns i Installera Office på din PC eller Mac med Office 365.

De här artiklarna tar upp andra metoder för klientåtkomst:

Steg 5: Konfigurera DNS för e-postleverans

 Viktigt    Om du använder en provversion av Office 365 och du använder en skarp produktionsdomän för att prova Office 365 ska du inte utföra det här steget.

När du konfigurerar DNS för e-postleverans kommer all e-post som skickas till din domän att börja skickas till den nya Exchange Online-tjänsten i molnet. Du kan se det här steget som att du sätter i kontakten och ansluter e-posten till molnet.

Om du vill göra så att e-postmeddelanden kommer till Office 365 konfigurerar du en MX-post (Mail Exchange) där din domäns DNS-poster finns. Det finns detaljerade instruktioner för hur du uppdaterar DNS-posterna för Office 365-tjänsterna hos många populära domänregistratorer och DNS-värdar.

Om organisationen har befintliga e-postdata på en IMAP-kompatibel server kan du fundera på om du inte borde importera e-posten till molnet innan du konfigurerar MX-posten. IMAP stöds av de flesta e-postservrar och molnbaserade tjänster. Mer information finns i Migrera e-post från en IMAP-server till Exchange Online-postlådor.

Du kan importera e-postdata när som helst. Men tänk på att det blir mindre störande för användarna om du gör det innan de har börjat använda sina Office 365-konton.

En annan metod är att be varje användare flytta sin egen e-post och sina kontakter till sitt Office 365-konto efter att de har loggat in. Mer information finns i Video: Använda e-post och annat i Office 365 och Flytta e-post och kontakter till ett nytt Office 365-konto.

Steg 6: Informera användarna

Nu kan användarna logga in och börja skicka och ta emot e-post, gå in på gruppwebbplatser och samarbeta online.

 1. Informera användarna om vad som kommer att hända. Skicka ett e-postmeddelande till alla som berörs i organisationen och berätta att de snart ska börja använda Office 365.
 2. Skicka instruktioner till varje enskild användare. Alla användare ska ha fått ett eget användar-ID och tillfälligt lösenord som skickats till dem via Office 365 när du skapade användarkontona. När det är dags att sjösätta Office 365 skickar du ett e-postmeddelande till varje enskild användare med den information som de behöver för att komma igång:
 • Den URL som de behöver för att komma åt portalsidan i Office 365: https://portal.microsoftonline.com
 • URL som behövs för direktåtkomst till Outlook Web App: http://mail.office365.com
 • En länk till artikeln Kom igång med Office 365, där det finns instruktioner om de vanliga uppgifter som användarna behöver utföra i startskedet.
 • Information om vem de ska kontakta om de behöver hjälp (det är antagligen du)

Eftersom du är administratör för organisationen brukar användarna antagligen komma till dig när de behöver hjälp, och så blir det säkert också med Office 365. Om någon ställer en fråga som du inte kan svara på finns det resurser som är utformade för administratörer som du:

Andra konfigureringsuppgifter

Överst på sidan Överst på sidan

 
 
Gäller:
Office 365 Enterprise-admin