Flytta e-post och kontakter till ett nytt konto för Office 365 för företag

När du kommer igång med ditt konto för Office 365 för företag kanske din Inkorg inte innehåller några e-postmeddelanden, din kontaktmapp kanske saknar några eller alla personer som du vill kontakta och din kalender kanske är tom.

Den här artikeln hjälper dig med att importera e-post-, kontakt- och kalenderinformation från andra konton till ditt konto för Office 365 för företag. Du kan göra det med verktygen i Outlook Web App (webbläsarversionen av Outlook) eller skrivbordsversioner av Outlook (till exempel Outlook 2013, Outlook 2010 eller Outlook för Mac 2011).

 Tips    Information om att få tillgång till e-postkontot för Office 365 för företag med en webbläsare (Outlook Web App) finns i Tillgång till din e-post för Office 365 med Outlook Web App. Information om att komma åt ditt e-postkonto i Office 365 i en skrivbordsversion av Outlook, andra e-postprogram eller från din mobil eller handdator finns i Andra sätt att få tillgång till din e-post i Office 365.

Den här artikeln innehåller följande avsnitt


Importera information med hjälp av en skrivbordsversion av Outlook

Om du använder en skrivbordsversion av Outlook (till exempel Outlook 2013, Outlook 2010 eller Outlook för Mac 2011) kan du använda Outlook för att importera information från andra e-postkonton.

Du kan… Så här fungerar det Lär dig hur…
Importera kontakter från andra e-posttjänster, t.ex. Gmail, Yahoo! eller Outlook.com (tidigare Hotmail) med hjälp av en .csv-fil

Detta görs i två steg. De flesta e-posttjänster eller -program innehåller ett verktyg som låter dig exportera (eller kopiera) dina kontakter till din lokala dator med en särskild textfil (.csv-fil). När du exporterar dina kontakter från en annan e-posttjänst eller ett program ska du använda en skrivbordsversion av Outlook för att importera dem till ditt Office 365-konto.

Resultat      Kontakterna från din andra e-posttjänst läggs till i din Office 365-kontaktlista.

Steg 1       Exportera kontakter från andra e-posttjänster och program

Steg 2      Importera kontakter med:

Importera kontakter från LinkedIn eller Facebook

Lägg till ditt LinkedIn- eller Facebook-konto i Outlook med hjälp av Outlook Social Connector.

Resultat      Kontakterna från ditt LinkedIn-konto läggs automatiskt till i din Office 365-kontaktlista. Kontaktinformation för Facebook-vänner måste läggas till i Outlook manuellt.

Lägga till kontakter från LinkedIn eller Facebook

Importera e-post, kontakter, kalendrar och uppgifter från en annan e-posttjänst

Detta görs i tre steg. För att starta måste du först lägga till det konto som du vill exportera från ett konto i en skrivbordsversion av Outlook. Sedan kan du exportera all information från det kontot till en Outlook-datafil (.pst-fil). Slutligen kan du importera den Outlook-filen till ditt Office 365-konto.

Resultat      All e-post-, kontakt-, kalender- och uppgiftsinformation som sparats på kontot för dina andra e-posttjänster läggs till i ditt Office 365-konto.

Flytta data mellan konton med hjälp av Outlook

Överst på sidan Överst på sidan

Importera information med Outlook Web App

Du kan använda Outlook Web App (webbläsarversionen av Outlook) när du vill importera information från dina andra konton.

Du kan… Så här fungerar det Lär dig hur…
Importera kontakter från andra e-posttjänster, t.ex. Gmail, Yahoo! eller Outlook.com (tidigare Hotmail) med hjälp av en .csv-fil

Detta görs i två steg. De flesta e-posttjänster eller -program innehåller ett verktyg som låter dig exportera (eller kopiera) dina kontakter till din lokala dator med en särskild textfil (.csv-fil). När du exporterar dina kontakter från en annan e-posttjänst eller ett program, ska du använda en skrivbordsversion av Outlook för att importera dem till ditt Office 365-konto.

Resultat      Kontakterna från din andra e-posttjänst läggs till i din Office 365-kontaktlista.

Steg 1       Exportera kontakter från andra e-posttjänster och program

Steg 2    Importera kontakter med Outlook Web App

Importera kontakter från LinkedIn eller Facebook

Lägg till LinkedIn- eller Facebook-konton som ett anslutet konto i Outlook Web App.

Resultat       Kontakterna från dina LinkedIn- och Facebook-konton läggs till i din Office 365-kontaktlista. Observera att den här funktionen inte är tillgänglig för alla konton för Office 365 för företag.

Importera och synkronisera e-post från andra e-tjänster, t.ex. Gmail, Yahoo!, eller på Outlook.com (tidigare Hotmail)

Lägg till e-postkontot som ett anslutet konto i Outlook Web App.

Resultat      E-post från den andra e-posttjänsten kommer till din Office 365-inkorg. Du kan använda de tillgängliga alternativen för att anpassa hur du vill använda den här funktionen.

Överst på sidan Överst på sidan

Migreringstips och felsökning

  • I din organisation kan det finnas en person eller en hel arbetsgrupp som konfigurerar e-postkonton (de kan heta administratörer, IT-avdelning eller support). Be dem rekommendera det bästa sättet för att importera e-post, kontakter och kalender för din organisation.
  • Ditt Office 365-konto kan innehålla en prenumeration för den senaste skrivbordsversionen av Office. Om så är fallet ska du se till att ta i åtanke att du kan använda det nya programmet för att importera din e-post, dina kontakter, din kalender och dina uppgifter. Mer information finns i Installera Office på en PC- eller Mac-dator med Office 365 för företag eller kontakta din administratör.

Få tillgång till din e-post i Office 365 med Outlook Web App

Från din webbläsare loggar du in på Office 365-portalen på http://login.microsoftonline.com och använd Outlook Web App för att komma åt din e-post, din kalender och dina kontakter. Klicka på Outlook, Kalender eller Kontakter högst upp på sidan. Mer information om hur du använder Outlook Web App i Office 365 finns i Komma igång med Outlook Web App för e-post och kalendrar.

Andra sätt att få tillgång till din e-post i Office 365

Förutom att använda Microsoft Outlook Web App, som ger dig tillgång till din e-post via webbläsare, kan du även använda e-postprogram på datorn för att ansluta till ditt konto. Datorprogram kan innehålla fullständiga eller begränsade funktioner, t.ex. bara e-post och ibland kontakter. Klientprogram med POP eller IMAP innehåller grundläggande funktioner.

Office-skrivbordsversioner av Outlook

Andra e-postprogram

Mer information om hur du konfigurerar din e-post i andra program, till exempel Mac OS X Mail, Windows 8 Mail och Thunderbird finns i Referensinformation för konfigurering av e-postprogram.

Mobiltelefoner och surfplattor

Mer information om hur du konfigurerar din e-post med mobiltelefoner och handdatorer finns i Referens för konfiguration av telefoner och handdatorer.

Relaterade uppgifter

Vidarebefordra e-post till ett annat e-postkonto

Överst på sidan Överst på sidan

 
 
Gäller:
Admin för Office 365 Midsize Business, Admin för Office 365 Small Business, Office 365 Enterprise, Office 365 Enterprise-admin, Office 365 Midsize Business, Office 365 Small Business