E-post i Outlook Web App

När du öppnar Outlook Web App kommer du alltid direkt till Inkorgen. Här hamnar alla meddelanden som folk skickar till dig, och här kommer du antagligen att tillbringa mycket tid med att läsa och svara på meddelanden.

Den här artikeln innehåller följande avsnitt


Det här visas i E-post

OWA_Mail

Här ser du dina meddelanden.

 1. Du skapar ett nytt meddelande genom att klicka på nytt Nytt e-postmeddelande.
 2. Mapplista. Mapplistan omfattar postlådans mappar. Den kan också innehålla andra mappar, till exempel Favoriter- och Arkiv-mapparna. Du kan dölja fönstret genom att klicka på mappikonen längst upp. Klickar du på de trekantiga ikonerna bredvid mappnamnen kan du visa och dölja mapparna i vyn.
 3. Sökfönster. Här skriver du in det som du vill söka efter. Det kan till exempel vara namnet på en person som du vill hitta meddelanden från, eller text som du vill söka efter för att hitta ett särskilt meddelande.
 4. Meddelandelistan är en lista över de meddelanden som finns i den aktuella mappen. Varje post i listvyn innehåller extrainformation, som hur många olästa meddelanden konversationen omfattar och om det finns bifogade filer, flaggor eller kategorier kopplade till några av meddelandena i konversationen. En konversation kan omfatta ett eller flera meddelanden. Om du markerar en konversation kan du ta bort den, lägga till en flagga eller lägga till en kategori genom att klicka på motsvarande ikoner. Längst upp i listvyn finns det filter som du kan klicka på för att snabbt söka efter olästa meddelanden, flaggade meddelanden eller meddelanden där ditt namn förekommer i raden Till eller Kopia. Bredvid filtren visas namnet på den mapp som du tittar på just nu och den vy som du har valt.
 • I läsfönstret visas den konversation som du har markerat. Du kan svara på ett meddelande i konversationen om du trycker på svara Svara, svara alla Svara alla eller vidarebefordra Vidarebefordra längst upp i meddelandet.
 1. Få reda på mer om hur du svarar på meddelanden i avsnittet Svara på meddelanden. I avsnittet Skriva ut meddelanden får du reda på hur du skriver ut meddelanden.

Information om hur du ändrar hur meddelanden visas finns i Visningsinställningar för e-post.

Överst på sidan Överst på sidan

Skapa ett nytt meddelande

Så här skapar du ett nytt meddelande:

 1. Klicka på nytt Nytt meddelande ovanför mapplistan. Ett nytt meddelandeformulär visas i läsfönstret.
 2. Vill du lägga till en mottagare kan du antingen skriva in namnet på någon som finns med i kontaktmappen eller organisationens adresslista, eller också ange e-postadressen i fältet Till eller Kopia. När du skriver in en persons namn för första gången sker en sökning efter personens adress i Outlook Web App. Sedan cachelagras namnet, så att det går snabbt att hitta personen framöver.
 3. Lägg till ett ämne.
 4. Skriv själva meddelandet som du vill skicka. Mer information om formatering av meddelanden finns i Formatering meddelanden i Outlook Web App.
 5. Om du vill bifoga en fil klickar du på infoga Infoga och sedan på Bifogad fil längst upp på skärmen. Sedan söker du efter den fil som du vill bifoga. Mer information finns i Arbeta med bifogade filer.
 6. Om du vill bädda in en bild i meddelandet, så att den visas utan att mottagaren måste öppna den, klickar du på infoga Infoga och på Bild. Sedan söker du efter den bild som du vill lägga till i meddelandet.
 7. När du är redo att skicka i väg meddelandet klickar du på skicka Skicka.

Arbeta med utkast

Om du inte kan skriva klart ett meddelande på en gång, eller om du vill vänta med att skicka i väg det, kan du lämna det och komma tillbaka senare för att färdigställa det. Meddelandet sparas automatiskt i Outlook Web App när du skapar det, och det hamnar då i mappen Utkast. Så här gör du när du är redo att skicka i väg ditt meddelande:

 1. Sök reda på mappen Utkast i mapplistan och klicka på den.
 2. Klicka på det aktuella meddelandet, så att det visas i läsfönstret.
 3. Klicka på redigera Fortsätt redigera, eller på ta bort Ta bort om du bestämt dig för att inte skicka meddelandet trots allt.
 4. Om du fortfarande vill skicka meddelandet skriver du klart det och klickar sedan på skicka Skicka.

Överst på sidan Överst på sidan

Öppna ett meddelande i ett separat fönster

Som standard läser och skapar du meddelanden i läsfönstret, men det kanske inte alltid passar så bra. Ibland vill du kunna visa ett meddelande i ett separat fönster.

När du skriver ett nytt meddelande, eller svarar på eller vidarebefordrar ett meddelande som du har fått, kan du öppna det i ett nytt fönster genom att klicka på popout-ikonen popout i hörnet längst upp i meddelandet.

Om du vill öppna ett meddelande som du håller på att läsa i ett separat fönster klickar du på ikonen för den utökade menyn utökad meny och väljer Öppna i separat fönster.

E-post, ett avsnitt i taget

Mapplista

I mapplistan visas de standardmappar som alla postlådor innehåller, plus de mappar som du själv har skapat. Om du kan se Favoriter- och Arkiv-mapparna beror på vilka inställningar organisationen har.

Mapplista i Outlook Web App

Du kan stänga mapplistan genom att klicka på tecknet längst upp i listan. Om du vill visa innehållet i en mapp i listan klickar du på den.

Om du högerklickar på ett objekt i mapplistan visas en meny med olika saker som du kan göra som påverkar mapparna, till exempel skapa en ny mapp, ta bort en befintlig mapp och tömma mappen Borttaget.

Överst på sidan Överst på sidan

Sökfönster och inbyggda filter

Längst upp i meddelandelistan finns det ett sökfönster och flera inbyggda filter.

Sökning och filter i Outlook Web App

 • Om du vill söka efter något klickar du på Sök och börjar skriva in det som du letar efter. En lista med olika förslag visas under fönstret, och om du klickar på något av dem sker en sökning efter det objektet. Du kan också själv skriva klart sökordet eller sökorden och sedan trycka på Retur för att påbörja sökningen. Klicka på ikonen till höger om sökfönstret om du vill rensa sökfönstret.
 • Med hjälp av de inbyggda filtren Alla, Olästa, Till mig och Flaggade kan du snabbt välja vad som ska visas i meddelandelistan. Väljer du Alla visas alla meddelanden, väljer du Olästa visas alla meddelanden som inte är markerade som lästa, väljer du Till mig visas alla meddelanden där ditt namn förekommer i fältet Till eller Kopia och väljer du Flaggade visas alla meddelanden som är markerade med flaggor.

Mer information om sökning finns i Söka i Outlook Web App.

Överst på sidan Överst på sidan

Meddelandelista

I meddelandelistan visas de meddelanden som finns i den aktuella mappen. Med hjälp av filter eller sökningar kan du välja att bara vissa meddelanden ska visas. Meddelandelistan innehåller verktyg som gör att du snabbt kan utföra vissa uppgifter.

 • Om du klickar på ikonerna till höger om meddelandelistan kan du ta bort ett meddelande eller en hel konversation, eller lägga till en flagga. Det finns också ikoner som du kan använda för att visa alla meddelanden med bifogade filer, för att visa vilken prioritet meddelandena har (hög eller låg) och för att visa hur många olästa objekt det finns i en konversation.
 • Om du högerklickar på ett meddelande visas en meny med olika alternativ. Du kan till exempel välja att markera meddelandet som läst eller oläst, att flytta det till en annan mapp eller att skapa en regel utifrån meddelandet.
 • Om du klickar på trekanten till vänster om ett meddelande kan du expandera konversationen så att alla meddelanden i den visas.
 • Om du vill växla mellan att visa Konversationer efter datum och Objekt efter datum använder du etiketten längst upp i meddelandelistan.

Meddelandelista i Outlook Web App

Överst på sidan Överst på sidan

Läsfönster

Läsfönstret är det fönster där meddelandena visas. Där kan du inte bara läsa dina meddelanden – i läsfönstret kan du svara på dem också, utan att behöva öppna ett nytt fönster.

 • Om du vill svara på ett meddelande klickar du på svara Svara, svara alla Svara alla eller vidarebefordra Vidarebefordra längst upp i meddelandet. Då visas ett tomt meddelande i läsfönstret längst upp i konversationen.
 • Klicka på Markera som läst eller Markera som oläst om du vill ändra ett meddelandes lässtatus.
 • Om du klickar på ikonen för den utökade menyn utökad meny får du fram en meny med fler alternativ.
 • Läsfönstret är fixerat och kan inte flyttas eller inaktiveras i den aktuella versionen.

Meddelandeläsfönster

Överst på sidan Överst på sidan

Använda Outlook Web App på en mobil enhet

Om du använder Outlook Web App på en mobil enhet, till exempel en surfplatta eller smartphone, kan det se annorlunda ut än på bilderna ovan.

E-post

De flesta funktioner fungerar på samma sätt som de gör när du använderOutlook Web AppOutlook Web App på en stationär eller bärbar dator, men några saker fungerar lite annorlunda.

Klicka på navigeringsikonen Navigering i det nedre hörnet för att växla mellan E-post, Kalender och Kontakter.

Om du vill söka trycker du på sökikonen Sök. Om du vill läsa ett meddelande i helskärmsläge trycker du på läsikonenVisa i helskärmsläge. Om du knackar på merikonenFler alternativ visas fler alternativ.

I stället för att högerklicka för att visa en meny på skärmen kan du trycka och hålla kvar. Om du vill markera flera objekt i meddelandelistan sveper du varje objekt du vill lägga till. Avmarkera ett objekt genom att svepa det igen.

Du skapar nya objekt genom att trycka på ikonen för nytt objekt Ny. Tryck på pikikonernaPik vänster Pik uppåt för att visa eller dölja den del av skärmen som de visas på.

Om du vill gå till Alternativ när du använder en mobil enhet trycker du på mer-ikonen Fler alternativ och sedan på Alternativ. Mer information finns i Alternativ på en mobil enhet.

Läs OWA för iPad och OWA för iPhone om du vill ha information om prorammet OWA för enheter.

Vad gör jag om jag vill veta mer?

 
 
Gäller:
Admin för Office 365 Midsize Business, Admin för Office 365 Small Business, Office 365 Enterprise, Office 365 Enterprise-admin, Office 365 Midsize Business, Office 365 Small Business, Outlook Web App, Outlook Web App for Office 365 för experter och småföretag, Outlook Web App for Office 365 för företag