Byta till ett annat Office 365-abonnemang eller en annan prenumeration

Du kan byta din nuvarande Office 365-prenumeration till en annan Office 365-prenumeration:

 • I samma tjänstfamilj    Till exempel från Office 365 Small Business till Office 365 Small Business Premium , eller från Office 365 Enterprise, E1 till Office 365 Enterprise, E3.
 • Från ett fristående abonnemang    Till exempel från Exchange Online till Office 365 Enterprise, E1 .
 • Till en annan tjänstfamilj    Till exempel från Office 365 Small Business till Office 365 Enterprise E3.

En översikt över de funktioner som ingår i de olika abonnemangen, inklusive priser, finns iproduktbeskrivningarna. Tekniska specifikationer finns i Jämförelse av Office 365-tjänster.

Den här artikeln innehåller information om:

Om du vill säga upp din prenumeration kan du läsa mer i Säga upp min prenumeration.

Byta abonnemang

Ett flertal abonnemang kan bytas med hjälp av guiden Byta abonnemang. Ta reda på om ditt abonnemang är kvalificerat i Abonnemang som är kvalificerade för guiden Byta abonnemang. Om ditt abonnemang inte är kvalificerat måste du byta abonnemang manuellt.

Du kan inte använda guiden Byta abonnemang om din prenumeration omfattar fler än 300 användare. För att komma åt guiden Byta abonnemang måste du vara global administratör (för Office 365 Enterprise och Office 365 Midsize Business) eller administratör (för Office 365 Small Business).

 Anteckning    Om du vill flytta från en provprenumeration för ett abonnemang till en betalprenumeration för ett annat behöver du först köpa det abonnemang som du provar och sedan byta abonnemang. Mer information finns i Köpa en prenumeration när du har provat på Office 365 (för Office 365 Small Business) eller Köpa en prenumeration när du har provat på Office 365 (för Office 365 Enterprise eller Office 365 Midsize Business).

Byta abonnemang med hjälp av guiden Byta abonnemang

 1. Läs igenom vad som händer med din tjänst när abonnemanget byts:
 • Det blir inga avbrott i tjänsten och användarna kan fortfarande komma åt sina data.
 • Administratörer kan inte använda Office 365-portalen.
 • Användare i befintlig prenumeration flyttas automatiskt till den nya prenumerationen.

 Anteckning    Tilldela inte användarlicenser till den nya prenumerationen medan abonnemanget byts. Det kan leda till att bytet inte slutförs.

 • Fakturering av befintlig prenumeration stängs av när du har skickat din beställning och faktureringen av den nya prenumerationen startar inte förrän bytet är genomfört. Mer information om hur bytet av abonnemang påverkar faktureringen finns i Fakturering och byte av abonnemang.
 • Om du vill använda någon annan av dina egna domäner för din offentliga Office 365-webbplatsadress kan du ändra adressen innan du byter abonnemang. Om du vill ändra till en annan domän senare behöver du utföra några extra steg.
 1. Gå till sidan Prenumerationer (eller klicka på Admin > LicensieringellerAdmin > Hantera och köpa licenser).
 2. På sidan Prenumerationer väljer du det abonnemang du vill byta till och klickar sedan på Byt abonnemang under Alternativ.
 3. På sidan Välj ett nytt abonnemang väljer du ett abonnemang och klickar på Nästa.
 4. Gå igenom stegen i guiden Utcheckning. Du kan lägga till licenser på sidan Granska genom att klicka på länken Redigera bredvid din prenumeration, eller ändra din betalningsmetod eller frekvens på sidan Betalning.
 5. På sidan Beställningen är klar klickar du på Status för att slutföra din beställning.
  När sidan Byter abonnemang: status visas, betyder det att bytet har påbörjats, och sidan visas tills abonnemanget har bytts. Du kan stänga sidan Byter abonnemang: status och komma tillbaka senare utan att avbryta processen för byte av abonnemang.

 Anteckning    Att byta abonnemang tar inte mer än tio minuter om det inte finns några fel eller problem som uppstått. Själva omtilldelningen av licensen bör ta mindre än en minut. Om sidan Byter abonnemang: status fortfarande visas efter en timme, ringer du supporten för fakturerings- och prenumerationsproblem. Det kan vara ett problem med byte av abonnemang.

Abonnemang som är kvalificerade för guiden Byta abonnemang

Om ditt scenario finns med i den här listan kan du läsa anvisningarna i byta abonnemang. Om ditt abonnemang inte är kvalificerat måste du byta abonnemang manuellt.

Från abonnemang Till abonnemang
Office 365 Small Business

Office 365 Small Business Premium

Office 365 Midsize Business

Office 365 Enterprise, E1

Office 365 Enterprise, E3

Office 365 Enterprise, E4

Office 365 Small Business Premium

Office 365 Midsize Business

Office 365 Enterprise, E1

Office 365 Enterprise, E3

Office 365 Enterprise, E4

Office 365 Midsize Business

Office 365 Enterprise, E1

Office 365 Enterprise, E3

Office 365 Enterprise, E4

Office 365 Enterprise, K1

Office 365 Enterprise K2

Office 365 Enterprise, E1

Office 365 Enterprise, E3

Office 365 Enterprise, E4

Office 365 Enterprise, E1

Office 365 Enterprise, E3

Office 365 Enterprise, E4

Office 365 Enterprise, E3 Office 365 Enterprise, E4

Lync Online (Abonnemang 1)

Lync Online (Abonnemang 2)

Office 365 Enterprise, E1

Office 365 Enterprise, E3

Office 365 Enterprise, E4

Lync Online (Abonnemang 3) Office 365 Enterprise, E4
SharePoint Online (Abonnemang 1)

Office 365 Enterprise E1

Office 365 Enterprise, E3

Office 365 Enterprise, E4

SharePoint Online (Abonnemang 2)

Office 365 Enterprise, E3

Office 365 Enterprise, E4

Exchange Online (Abonnemang 1)

Office 365 Enterprise E1

Office 365 Enterprise, E3

Office 365 Enterprise, E4

Exchange Online (Abonnemang 2)

Office 365 Enterprise, E3

Office 365 Enterprise, E4

Office 365 Education A1

Office 365 Education A2

Office 365 Education A3

Office 365 Education A2

Office 365 Education A3

Office Online med SharePoint Online abonnemang 1 eller abonnemang 2

Office 365 Education A1

Office 365 Education A2

Office 365 Education A3

Office 365 Education A4

Exchange Online – kiosk

Office 365 Enterprise E1

Office 365 Enterprise, E3

Office 365 Enterprise, E4

Office 365 Enterprise, K1

Abonnemang 1 för Exchange Online

Abonnemang 2 för Exchange Online

Fakturering och byte av abonnemang

Fakturering av befintlig prenumeration stängs av när du har skickat din beställning och faktureringen av den nya prenumerationen startar inte förrän bytet är genomfört.

Några andra saker du bör veta om fakturering och byte av abonnemang:

 • Om ditt kreditkort måste kontrolleras kan det ta upp till två veckor att byta abonnemang.    Om din organisations kredit måste kontrolleras innan betalningen slutförs, t.ex. om du har valt faktura med kreditkontroll som betalningsmetod eller om du har uppnått en viss kostnadsnivå, kan du inte lägga till nya prenumerationer eller byta abonnemang så länge kreditkontrollen pågår. På sidan Licenser visas befintliga abonnemang med Inga alternativ i kolumnen Alternativ. En kreditkontroll kan ta upp till två veckor. Under denna tid kan resten av tjänsten användas som vanligt för befintlig prenumeration. När din kredit har godkänts påbörjas abonnemangsbytet och administratörer kan se sidan Byter abonnemang: status när de loggar in på Office 365.
 • Du kan inte byta abonnemang om du har betalat med ett förbetalt kort.    Byta förbetalda abonnemang, d.v.s. abonnemang som använder produktnycklar, stöds inte av guiden Byta abonnemang.

Mer information om fakturering finns i:

Vad gör jag om länken Byta abonnemang inte visas, trots att jag är kvalificerad för att byta abonnemang?

Ibland är abonnemanget kvalificerat att bytas, men du ser inte länken Byta abonnemang på sidan Licenser, som i följande bild

På sidan Prenumerationer visas texten Inga alternativ under Alternativ för en viss prenumeration

Sidan Licenser: Inga alternativ visas i stället för Byta abonnemang

Det finns två möjliga orsaker till varför du inte ser länken Byta abonnemang trots att du är kvalificerad:

 • Du kanske har Office 365 Small Business från före tjänstuppgraderingen och har fler än 25 användare. I det här fallet kan du inte byta eftersom Office 365 Small Business efter tjänstuppgraderingen har en begränsning på högst 25 användare.
 • Det kan finnas problem med din tjänst som behöver lösas innan du kan byta abonnemang.

Problem som behöver lösas

Flera problem påverkar möjligheten att byta abonnemang. Till att börja med måste abonnemanget vara helt etablerat och inte ha några tjänstproblem. Du kan se om det finns problem med tjänsten genom att visa avsnittet Status för aktuell tjänst på sidan Supportöversikt (i Office 365 Enterprise och Office 365 Midsize Business klickar du påAdmin > Office 365 > Support, i Office 365 Small Business klickar du på Admin > Få hjälp och onlinesupport). Exempelvis är tjänsten Exchange Online försämrad i följande bild.

Lista över tjänster med aktuell status visas; Exchange fungerar dåligt

Status för aktuell tjänst visar att Exchange Online fungerar dåligt

För att byta abonnemang måste dessutom alla användare ha giltiga licenser. Om du har tilldelat fler licenser än vad du har köpt visas en avisering om att det finns en licensieringskonflikt som måste åtgärdas. Du kan även se om det här problemet finns genom att klicka påAdmin > Licensiering (eller Hantera inköp och licenser) > Licenser. På sidan Licenser ser du problemet och en länk för att åtgärda det, som visas i bilden nedan.

Sidan Licensiering, kolumnen Status anger att två användare behöver giltiga licenser. Synkronisera nu

Kolumnen Status anger licensieringskonflikt

Lägga till licenser samtidigt som du byter abonnemang

När du byter abonnemang med hjälp av guiden Byta abonnemang kan du lägga till licenser i prenumerationen. Du kan inte ta bort licenser som ingår i abonnemanget som byts. Om du vill minska antalet licenser bör du ringa support för fakturerings- och prenumerationsproblem.

Lägga till licenser samtidigt som du byter abonnemang

 1. Klicka på Byta abonnemang > Välj ett nytt abonnemang > Nästa.
 2. Klicka på Nästa på sidan Förbereda i guiden Utcheckning.
 3. Klicka på Redigera på sidan Granska.

Bild av sidan Granska din beställning med länken Redigera markerat

 1. I dialogrutan för prenumerationer kan du redigera antalet användarlicenser och sedan klicka på Uppdatera kundvagn.

Byta abonnemang manuellt (utan guiden Byta abonnemang)

Alla abonnemang som inte finns i listan Abonnemang som är kvalificerade för guiden Byta abonnemang kan bytas "manuellt".

Om du byter abonnemang manuellt innebär det köp av ett nytt abonnemang, omtilldelning av licenser och därefter att avbryta det gamla abonnemanget.

 Viktigt   

 • Du kan inte byta tillbaka till det gamla abonnemanget när du har bytt till ett abonnemang i en annan tjänstfamilj.
 • Om du byter till ett abonnemang i en annan tjänstfamilj, rekommenderar vi att du säkerhetskopierar all lagrad information inom företaget innan du byter abonnemang.

Om du vill byta abonnemang manuellt ringer du supporten för fakturerings- och prenumerationsproblem.

 
 
Gäller:
Admin för Office 365 Midsize Business, Admin för Office 365 Small Business, Office 365 Enterprise-admin