Avsluta abonnemanget

Du kan avbryta din Office 365-prenumeration:

Det är inte möjligt att avsluta ett utvärderingsabonnemang. Prenumerationer med en produktnyckel kan avbrytas, men är inte berättigade till återbetalning. Mer information finns i olika avbokningsmetoder.

Om du ändrar dig efter att du avslutat prenumerationen kan du återuppta den inom 90 dagar genom att ringa supporten.

 Viktigt    Om du avbryter med snabb återkallelse raderas dina data inom 3 dagar. Med snabb återkallelse kan du avbryta din prenumeration och ta bort alla data som är associerade med den utan att behöva vänta 90 dagar på att dina data ska tas bort från systemet. Om du vill använda snabb återkallelse, ring supporten.

Vill du berätta varför du avbryter prenumerationen?    Vi är ledsna över att du lämnar oss, och vi skulle vilja veta mer. Längst ned i den här artikeln klickar du på Inte vad jag sökte för att berätta mer om varför du avbryter din prenumeration.

Avbryta när perioden går ut

Du kan avbryta när perioden går ut genom att stänga av automatisk förnyelse:

 1. Logga in på sidan Prenumerationer när du vill hantera din prenumeration (eller gå till Admin > Licensiering eller Hantera och köpa licenser).
 2. På sidan Prenumerationer klickar du på ett abonnemang och klickar sedan på Inaktivera förnya automatiskt.
  När perioden går ut upphör abonnemanget och du kommer inte längre att faktureras.

Tidsperiodens längd:

 • Office 365 Midsize Business eller Office 365 Enterprise    Perioden löper på ett år.
 • Office 365 Small Business    Perioden löper antingen på ett år eller månad för månad.

Om du köpte ditt abonnemang genom de öppna kanalerna eller FPP-kanalerna upphör det redan vid slutet av perioden, så du behöver inte avbryta på något annat sätt.

Avbryta innan perioden går ut

Obs! Om du avbryter innan perioden går ut kan du bli skyldig att betala avgifter för förtidsavbokning.

Steg Information
 1. Ta bort domäner
Om du har lagt till ett eget domännamn som du använder i Office 365, måste du ta bort domänen. Eventuella DNS-poster som du har skapat som pekar mot Office 365 måste också uppdateras. Du måste till exempel byta namnserverposten (NS) hos registratorn till en annan server. (Registratorn är normalt sett den som tillhandahåller servernamnet för den här posten.)
 1. Spara dina data

Du förlorar åtkomsten till dina Office 365-data när uppsägningen börjar gälla, så spara filerna på en annan plats innan du helt lämnar tjänsten. Alla data som du lämnar efter dig raderas för gott 90 dagar efter uppsägningen.

 1. Avbryt

För Office 365 Small Business kan du säga upp prenumerationen i administratörsportalen i Office 365.

 1. Logga in på sidan Licenser när du vill hantera din prenumeration (eller gå till Admin > Hantera och köpa licenser).
 2. Välj abonnemangets namn på sidan Licenser.
 3. Välj Avsluta abonnemang på sidan Abonnemangsinformation och följ instruktionerna.

För Office 365 Enterprise eller Office 365 Midsize Business, eller om du inte ser alternativet Avbrytapå sidan Abonnemangsinformation, måste du ringa supporten.

När du ringer supporten ombeds du uppge följande information om ditt konto, i syfte att skydda din sekretess:

 • Det användar-ID som du använder för att logga in i Office 365
 • Det telefonnummer som är kopplat till ditt konto
 • För- och efternamn för din organisations kontaktperson
 • Det namn på din organisation som finns angivet i ditt Office 365-konto
 • Fullständig postadress till din organisation

Den person som ringer för att avbryta måste stå som administratör i ditt Office 365-konto.

Abonnemang med olika avbokningsmetoder

Du avbryter följande abonnemang på olika sätt:

 • Utvärderingsabonnemang.    Det är inte möjligt att avsluta ett utvärderingsabonnemang. Det löper ut automatiskt i slutet av utvärderingsperioden och alla data tas bort permanent.
 • Abonnemang med produktnyckel kan avbrytas men inte återbetalas.    Om du har köpt ett abonnemang med en Office 365-produktnyckel kan du avbryta prenumerationen via Microsoft genom att ringa supporten. Däremot kan du inte få en återbetalning från Microsoft. Du kan kontrollera med den partner du köpte det från för att ta reda på om de återbetalar ditt köp.
 
 
Gäller:
Admin för Office 365 Midsize Business, Admin för Office 365 Small Business, Office 365 Enterprise-admin