Använda ett anpassat domännamn för din offentliga Office 365-webbplats

Din offentliga Office 365-webbplats har en ursprunglig adress som är ungefär www.contoso-public.sharepoint.com, där contoso är det namn du valde när du registrerade dig. Om du vill byta namn på den måste du först lägga till en domän på Office 365. Sedan kan du ändra Office 365-webbplatsadressen till ett mer beskrivande namn.

Varför ska jag byta namn på Office 365-webbplatsen? Det är för att kunderna ska kunna hitta webbplatsen genom ett bekant domännamn som du redan äger eller genom en ny domän som du har valt och köpt till ditt företag.

De steg du måste följa för att byta namn på webbplatsen beror på två saker:

 1. Vilket Office 365-abonnemang du har.    Instruktionerna i den här artikeln är endast för Office 365 Small Business-abonnemang. Det finns en separat uppsättning steg att följa om du har Enterprise- eller Midsize Business-abonnemang.
 2. Om du eller Office 365 hanterar din domäns DNS-poster.    Under de steg du följer för att lägga till din domän kan du välja om du vill att Office 365 ska hantera din domäns DNS-poster, eller om du vill fortsätta att hantera DNS-posterna på egen hand hos din DNS-värd. Du följer olika steg i den här artikeln beroende på vilket alternativ du valde. (Vet du inte vilket alternativ du ska välja? Läs mer om att välja var din domäns Office 365-poster ska hanteras.)
Vad vill du göra?


Steg för att byta namn på webbplatsen: När Office 365 hanterar din domäns DNS-poster

 1. Konfigurera din domän med Office 365, om du inte redan har gjort det. Börja genom att gå till rutan Komma igång och klicka på E-postadress. Följ sedan stegen i guiden.

 Anteckning    Om du redan har uppdaterat e-postadressen så att den innehåller en anpassad domän och du vill använda en annan domän i webbplatsens URL kan du lägga till ytterligare en domän i Office 365 .

Välkomstsida som visar panelen för e-postadress

 1. Designa och konfigurera din offentliga webbplats genom att till exempel lägga till ditt företags namn, logotyp och uppgifter.
 2. På sidan Admin under Webbplats klickar du på Hantera din offentliga webbplats.

Sidan Admin, som visar Hantera din offentliga webbplats.

 1. På sidan Hantera offentlig webbplats bredvid din webbplats, klickar du på Ändra adress.

Hantera offentlig webbplats, som visar placeringen av Ändra adress.

 1. Markera URL:en med ditt domännamn i listrutan, till exempel www.fourthcoffee.com.

Dialogrutan Hantera offentlig webbplats, som visar Välj en domän.

 Anteckning    Om du har använt Office 365 ett tag kan det hända att du har tillgång till två offentliga webbplatser inom tjänsten. I sådana fall kan du läsa mer om hur du arbetar med två offentliga Office 365-webbsidor här.

Nu kan du gå till webbplatsen med den anpassade domänen, till exempel http://www.contoso.com/istället för din tillfälliga Office 365-domän, till exempelhttp://www.contoso-public.sharepoint.com/.

Steg för att byta namn på webbplatsen: När du hanterar din domäns DNS-poster hos en annan värd

 1. Designa och konfigurera din offentliga webbplats genom att till exempel lägga till ditt företags namn, logotyp och uppgifter.
 2. Konfigurera din domän med Office 365, om du inte redan har gjort det. Börja genom att gå till rutan Komma igång och klicka på E-postadress. Följ sedan stegen i guiden.

 Anteckning    Om du redan har uppdaterat e-postadressen så att den innehåller en anpassad domän och du vill använda en annan domän i webbplatsens URL kan du lägga till ytterligare en domän i Office 365 .

 1. I det sista steget i domänguiden, Ändra din webbplatsadress, får du anvisningar om att lägga till en CNAME-post för din domän hos din DNS-värd. Använd följande värden för CNAME-posten:
 • Värdnamn: Använd www
 • Pekar på-adress: Använd namn.sharepoint.com, där namn är ditt egna domännamn. Till exempel contoso.sharepoint.com.
 • TTL: Använd 1 timme
 1. Vänta cirka 15 minuter och klicka sedan på Klart, kontrollera nu.

Nu kan du gå till webbplatsen med den anpassade domänen, till exempel http://www.contoso.com/, istället för din tillfälliga Office 365-domän, till exempel http://www.contoso-public.sharepoint.com/.

Några saker att tänka på

Tänk på följande om du ändrar din webbplats så att den använder ditt anpassade domännamn:

 • Om du vill kan du behålla din nuvarande offentliga webbplats som ligger utanför Office 365 istället för att skapa en ny webbplats som använder din domän på Office 365. Läs mer i Uppdatera DNS-posterna för att behålla webbplatsen på nuvarande webbhotell.
 • Om du byter namn på Office 365-webbplatsen kan du ändra webbplatsens namn till ett annat anpassat domännamn senare, eller byta tillbaka till den ursprungliga URL:en, till exempel contoso-public.sharepoint.com. Gör så här:
  • Om Office 365 hanterar dina DNS-poster kan du använda alternativet Ändra adress för att välja en annan domän.
  • Om du hanterar DNS-posterna hos din DNS-värd ska du ändra CNAME-posten (som beskrivs i tidigare steg) så att den pekar på ett annat domännamn, till exempel att gå tillbaka till den ursprungliga domänen, exempelvis contoso-public.sharepoint.com.

Överst på sidan Överst på sidan

 
 
Gäller:
Admin för Office 365 Small Business, SharePoint Online Small Business Premium