Ta bort ett program från en webbplats

Om du inte längre behöver ett visst program på webbplatsen kan du ta bort programmet genom att gå till sidan Webbplatsinnehåll.

 Viktigt   När du har tagit bort ett program kommer du inte att kunna återställa data som programmet har lagrat på den plats där programmet fanns. Om du vill behålla dessa data måste du spara dem innan du tar bort programmet. Gå till det program som du planerar att ta bort, och kopiera alla data manuellt till ett annat format (i vissa program kan det finnas sätt att exportera data).

Om du vill ta bort ett program måste du ha behörighetsnivån Fullständig behörighet för SharePoint-webbplatsen. Om du är webbplatsägare har du den behörigheten.

  1. Gå till InställningarKnappen Inställningar > Webbplatsinställningar.
  2. Leta rätt på programmet som ska tas bort på sidan Webbplatsinnehåll och klicka på ellipsen (. . .) så att programmets egenskapsruta visas.
  3. Klicka på ellipsen i rutan (. . .) och klicka sedan på Ta bort på menyn.
    Skärmbild av kommandot Ta bort på egenskapsrutan för ett program.
  4. Klicka på OK.
 
 
Gäller:
Administrationscenter för SharePoint, SharePoint Foundation 2013, SharePoint Online Enterprise (E3 och E4), SharePoint Online för företag (E1 & E2), SharePoint Online Midsized Business, SharePoint Online Small Business Premium, SharePoint Server 2013 Enterprise, SharePoint Server 2013 Standard