Steg 4: Planera anpassningar och lösningar

Det här är den fjärde artikeln i Planeringsguide för SharePoint Online för Office 365 för företag. I den här artikeln går vi igenom beslut som du måste fatta när du planerar webbplatsanpassningar och om du ska utveckla anpassade lösningar för användarna.

I den här artikeln


Vem riktar sig den här artikeln till?

Läs den här artikeln om du är en webbplatsdesigner, IT-ansvarig, programvaruutvecklare eller någon som på annat sätt ansvarar för att skapa anpassade lösningar och design i SharePoint Online för Microsoft Office 365 för företag. I den här artikeln vägleder vi dig genom några beslut och planeringssteg som är viktiga när du anpassar webbplatser eller när du skapar och distribuerar lösningar.

Om du vill utforska tjänster eller program från Microsofts partner som är tillgängliga för SharePoint Online går du till Microsoft Office 365 Marketplace.

Överst på sidan Överst på sidan

Vilken nivå av anpassning behövs?

Du kan anpassa en SharePoint-webbplats på tre nivåer:

 • Anpassning med hjälp av webbläsaren    Du kan använda webbläsarbaserade inställningar för att utföra många typer av webbplatsanpassningar, du kan t.ex. ändra rubrik och logotyp, navigeringslänkar, tillämpa ett nytt webbplatstema, ändra innehållet på en sida eller ändra utseende på vyer för listor och bibliotek. Webbläsarbaserade anpassningar är de enklaste anpassningarna och kräver minimala tekniska kunskaper.
 • Anpassningar med hjälp av verktyg och program som stöds    Om du behöver utföra mer omfattande anpassningar som inte är möjliga från webbläsaren kan du använda kompatibla SharePoint-verktyg som Microsoft SharePoint Designer 2010 och Microsoft InfoPath 2010. Med dessa verktyg kan du skapa anpassade vyer och formulär, skapa kraftfulla arbetsflödesaktiverade lösningar och utforma webbplatsens utseende. Du kan också använda kompatibla Office-program som Access 2010, Excel 2010 och Visio 2010 för att skapa dynamiska sidor med omfattande data på webbplatsen.
 • Anpassningar med hjälp av utvecklarverktyg och -program    Om du vill skapa och distribuera anpassade kodlösningar kan du använda Microsoft Visual Studio 2010. Med Visual Studio 2010 kan du skapa och distribuera anpassade program som körs i SharePoints miljö för begränsade (sandbox) lösningar, ett snabbt och säkert sätt att utöka SharePoint-funktionerna. Det här alternativet är det mest flexibla, men också det potentiellt mest kostsamma, tids- och resurskrävande.

Ofta avgör organisationens affärsbehov vilka anpassningar som behövs. Innan du förutsätter att du måste utveckla kodade lösningar bör du utforska funktionerna som medföljer SharePoint Online och de verktyg som stöds av programmet. Du kanske upptäcker att de flesta behov kan uppfyllas med de befintliga funktionerna i SharePoint Online, som de är eller med bara mindre anpassningar.

Överst på sidan Överst på sidan

Om verktyg och program som stöds

SharePoint Designer 2010    Ett program som används för att anpassa webbplatser och lösningar för SharePoint Online. Med SharePoint Designer kan du ansluta till datakällor, skapa vyer och formulär med omfattande data, skapa anpassade arbetsflöden och utforma och profilera företaget på SharePoint-webbplatser. SharePoint Designer 2010 är ett gratisprogram som du kan hämta och installera första gången du öppnar det från en SharePoint-webbplats. Mer information finns i Komma igång med SharePoint Designer 2010.

InfoPath 2010    Ett program som används för att utforma och skapa SharePoint-listformulär, arbetsflödesformulär och formulärbiblioteksformulär. Med InfoPath Designer kan du anpassa utseendet och funktionerna för användarformulär så att de anpassas efter särskilda användare, projekt och affärsmål. InfoPath 2010 är tillgängligt med särskilda versioner av SharePoint Online. Mer information finns i Komma igång med InfoPath 2010.

Office 2010-program och -tjänster    Office 2010-programpaketet, som bland annat omfattar Excel 2010, Access 2010 och Visio 2010, och tillhörande webbtjänster, kan användas för att skapa kraftfulla lösningar som kan köras på SharePoint Online. Du kan skapa lösningarna med klientprogrammet, med SharePoint-webbdelar som stöds och webbtjänstfunktioner som datavisualiseringar i realtid. Mer information finns på webbplatsen Office Professional Plus 2010.

Visual Studio 2010    Ett program som används för att skapa anpassade program och lösningar som kan köras på SharePoint Online. Visual Studio erbjuder en integrerad utvecklingsmiljö för framtagning av konsol- och användargränssnittsprogram, webbtjänster, webbprogram och webbplatser. Mer information finns i SharePoint Online: En översikt för utvecklare.

Överst på sidan Överst på sidan

Vad vill du anpassa eller vilka lösningar vill du skapa?

Genom att tänka igenom vad du vill anpassa eller vilka typer av lösningar som du vill utveckla blir det lättare att avgöra vilken anpassnings- eller utvecklingsmetod som passar din organisation. Du kan åstadkomma samma resultat på en SharePoint-webbplats på flera olika sätt. Om ditt mål exempelvis är att skapa en anpassad lista så kan du göra det genom att konfigurera listan och dess vyer. Du kanske till och med kan göra all anpassning med hjälp av listinställningarna i SharePoint.

Om du vill lägga till kraftfulla funktioner och interaktivitet för listan använder du SharePoint Designer, InfoPath Designer eller kanske ett kompatibelt Office 2010-program som Access, Excel eller Visio.

Det är en bra idé att börja med webbläsarbaserade anpassningar innan du använder kompatibla verktyg och program för att åstadkomma liknande anpassningar.

Jag vill ändra utseendet eller webbplatsens design

Prova först de webbläsarbaserade alternativen: Prova sedan verktyg som inte kräver kod: Överväg anpassade kodlösningar i sista hand:

Använd sidan Webbplatsinställningar om du vill:

 • Ändra webbplatsens rubrik, beskrivning och logotyp
 • Anpassa webbplatsens navigeringslänkar och inställningar för arv
 • Ändra webbplatsens tema eller använda ett anpassat tema (inklusive Office-genererade teman)
 • Använda anpassade CSS-filer för webbplatsen
 • Ändra de primära huvudsidorna och publiceringshuvudsidorna

Använd SharePoint Designer om du vill:

 • Anpassa layouten för innehållssidor
 • Skapa anpassade sidlayouter
 • Ändra format och övergripande formatmallar
 • Anpassa HTML, JavaScript, ASP och andra skript som stöds
 • Anpassa de primära huvudsidorna och publiceringshuvudsidorna på webbplatsen

Använd InfoPath Designer om du vill:

 • Anpassa listformulär, arbetsflödesformulär och formulärbiblioteksformulär
 • Ändra layout, färger och teman för formulären

Använd Visual Studio om du vill:

 • Skapa anpassade webbplatssidor
 • Skapa anpassade förbättringar av menyfliksområdet
 • Skapa anpassade kontroller för dialogrutor och menyfliksområdet
 • Skapa Silverlight-programgränssnitt
 • Distribuera anpassade designlösningar som funktioner

Överst på sidan Överst på sidan

Jag vill anpassa informationens utseende på webbplatserna

Prova först de webbläsarbaserade alternativen: Prova sedan verktyg som inte kräver kod: Överväg anpassade kodlösningar i sista hand:

Anpassa enskilda sidor på webbplatsen:

 • Skapa och redigera listobjekt
 • Skapa och redigera dokument i ett dokumentbibliotek
 • Lägga till och redigera text, bilder, video och andra objekt
 • Lägga till och anpassa webbdelar
 • Lägga till och anpassa nya listor och bibliotek
 • Skapa anpassade vyer och formulär för listor och bibliotek
 • Skapa och redigera innehåll och publiceringssidor
 • Aktivera eller inaktivera funktioner

Använd SharePoint Designer om du vill:

 • Skapa anpassade vyer
 • Skapa anpassade formulär
 • Lägga till text, bilder, skript och webbdelar till sidor
 • Skapa och anpassa webbplats- och webbdelssidor

Använd Microsoft InfoPath 2010 om du vill:

 • Lägga till text, bilder och länkar till list- och arbetsflödesformulär
 • Lägga till anpassade dataanslutningar och funktioner till list- och arbetsflödesformulär

Använd Microsoft Office-program som stöds om du vill:

 • Publicera arbetsböcker med data, diagram och visualiseringar med Excel 2010 och Excel Services
 • Publicera datavisualiseringar med Visio 2010 och Visio Services
 • Skapa anpassade databaswebbplatser med Access 2010

Använd Visual Studio om du vill:

 • Skapa anpassade webbplatssidor
 • Skapa anpassade webbdelar
 • Använd klientobjektmodellen om du vill visa information i Silverlight-kontroller

Överst på sidan Överst på sidan

Jag vill visa innehåll från olika datakällor

Prova först de webbläsarbaserade alternativen: Prova sedan verktyg som inte kräver kod: Överväg anpassade kodlösningar i sista hand:
 • Lägga till webbdelar som hämtar innehåll från externa webbplatser eller datakällor
 • Anpassa listvyer från olika datakällor
 • Anpassa listformulär från olika datakällor

Använd SharePoint Designer om du vill visa data från listor och bibliotek med:

 • Anpassade vyer
 • Anpassade formulär
 • Anpassade åtgärder
 • Anpassad navigering

Använd InfoPath 2010 om du vill visa data från listor och formulärbibliotek med:

 • Anpassade listformulär
 • Anpassade formulärbiblioteksformulär
 • Anpassade formulärbaserade program

Använd Visual Studio om du vill:

 • Skapa anpassade listdefinitioner
 • Skapa anpassade webbplatssidor
 • Skapa anpassade webbdelar
 • Använd klientobjektmodellen om du vill visa information i Silverlight-kontroller
 • Skapa anpassade kontroller för dialogrutor och menyfliksområdet

Överst på sidan Överst på sidan

Jag vill anpassa arbetsflöden för affärsprocesser

Prova först de webbläsarbaserade alternativen: Prova sedan verktyg som inte kräver kod: Överväg anpassade kodlösningar i sista hand:
 • Använd de färdiga arbetsflödena om du vill hantera vanliga affärsprocesser som dokumentgranskning och -godkännande
 • Ändra arbetsflödesattributen, t.ex. godkännare, förfallodatum och associerade uppgiftslistor
 • Använd SharePoint Designer om du vill skapa anpassade, deklarativa arbetsflöden
 • Använd InfoPath 2010 om du vill anpassa arbetsflödesformulär
 • Använd Visio 2010 Premium om du vill skapa arbetsflöden och exportera till SharePoint Designer
 • Visualisera aktiva arbetsflöden i webbläsaren med Visio Services
 • Hantera alla arbetsflödesuppgifter i Outlook 2010
 • Använd Visual Studio om du vill skapa begränsade (sandbox) arbetsflödeslösningar
 • Använd Visual Studio om du vill skapa anpassade arbetsflödesåtgärder

Överst på sidan Överst på sidan

Göra lösningar tillgängliga för användare

När du har utvecklat en lösning kanske du behöver ett sätt att distribuera lösningen till en eller flera webbplatser eller webbplatssamlingar på SharePoint Online. Så här gör du globala anpassningar tillgängliga för användare på företaget:

Om du bara vill skapa en anpassad lösning och göra den tillgänglig som en mall för andra användare kan du spara listor, vyer, arbetsflöden och webbplatser som mallar så blir de tillgängliga i SharePoint för andra användare. Du kan utföra dessa steg direkt i webbläsaren och i verktyg som stöds, t.ex. SharePoint Designer 2010. Mer information finns i artikeln Spara en SharePoint-webbplats som en mall.

Om du vill använda en anpassad webbplats eller lösning för flera webbplatser eller webbplatssamlingar kan du använda en robust utvecklings- och distributionsprocess som den i Microsoft Visual Studio 2010. Mer information finns i MSDN-artikeln om paketering och distribution av SharePoint-lösningar.

Överst på sidan Överst på sidan

Föregående artikel i den här planeringsguiden: Steg 3: Planera innehållet på webbplatser

Nästa artikel i den här planeringsguiden: Steg 5: Skapa och anpassa den offentliga webbplatsen

Huvudplaneringsartikel: Planeringsguide för SharePoint Online för Office 365 för företag

Överst på sidan Överst på sidan

 
 
Gäller:
SharePoint Online för stora företag