SharePoint Online: mjukvarubegränsningar och andra begränsningar

I den här artikeln beskrivs några viktiga begränsningar som kan vara bra att känna till för olika SharePoint Online-prenumerationer i Office 365. Till exempel innehåller den information om antal användare som stöds, lagringskvoter och begränsningar av filstorlekar. Artikeln är aktuell för flera olika prenumerationer: SharePoint Online i Office 365 Small Business och i Office 365 Enterprise, samt fristående prenumerationer. De begränsningar som anges gäller avgiftsbelagda prenumerationer. Det kan hända att du finner andra begränsningar för utvärderingsprenumerationer och SharePoint Online-förhandsvisningssidor.

 Anteckning    I Office 365-prenumerationer hanteras programvarubegränsningar för SharePoint Online avskilt från utrymmesbegränsningar för lagring av postlådor. Begränsningar av postlådelagring konfigureras och hanteras i Exchange Online. Mer information om hur Exchange hanterar begränsningar för postlådor finns i Postlådetyper och lagringsbegränsningar för mottagare .

I den här artikeln


Funktioners tillgänglighet i SharePoint Online

Behöver du hjälp att välja en SharePoint-lösning som passar organisationens krav?

De olika Office 365-prenumerationerna innehåller olika SharePoint Online-erbjudanden. Dessa omfattar:

 • SharePoint Online för Office 365 Small Business
 • SharePoint Online för Office 365 Midsize Business
 • SharePoint Online för Office 365 Enterprise, Education och Government

Välj den prenumeration som bäst uppfyller organisationens behov. Alla personer som använder SharePoint Online-tjänsten måste tilldelas en prenumeration. SharePoint Online kan ingå i en Microsoft Office 365-prenumeration eller köpas som fristående prenumeration, t.ex. SharePoint Enterprise 1 eller SharePoint Enterprise 2.

Mer information om SharePoint-funktioners tillgänglighet och SharePoint Online-tjänsten i Office 365 finns i Beskrivningar av SharePoint Online-tjänsten.

Överst på sidan Överst på sidan

Begränsningar i SharePoint Online i Office 365-prenumerationer

Innehåll:

Begränsningar i SharePoint Online i Office 365 Small Business

SharePoint Online Small Business och SharePoint Online Small Business Premium har gemensamma begränsningar. Skillnaderna beskrivs i följande tabell.

Funktion Beskrivning
Lagring per användare (räknas med i innehavarens sammanlagda lagring)

500 megabyte (MB) per användare som ingår i prenumerationen.

Kvot för webbplatssamling

Upp till 1 TB per webbplatssamling (25 GB i utvärderingsprenumerationen).

5 000 objekt i webbplatsbibliotek, inklusive filer och mappar.

Minsta tilldelningsbara lagringsutrymme är 100 MB per webbplatssamling.

Webbplatssamlingar per innehavare En webbplatssamling per innehavare.
Underwebbplatser Upp till 2 000 underwebbplatser per webbplatssamling
Sammanlagt tillgängligt lagringsutrymme per innehavare

10 GB plus 500 MB per användare.

Om organisationen t.ex. har 10 användare är den grundläggande utrymmestilldelningen 15 GB (10 GB + 500 MB * 10 användare).

Det går att köpa upp till maximalt 1TB extrautrymme.

Lagring för personlig webbplats

1 TB per användare så snart etableringen har skett.

Det här utrymmet tilldelas separat och räknas inte med i innehavarens sammanlagda utrymmestilldelning. Personlig webbplatslagring gäller för den enskilde användarens OneDrive för företag-bibliotek och personliga nyhetsfeed. Mer information finns i Ytterligare information om begränsningar i OneDrive för företag.

Standardlagring för offentlig webbplats

5 GB

En SharePoint-administratör kan tilldela upp till 1 TB (den övre gränsen för en webbplatssamling).

Begränsningar för filöverföring 2 GB per fil.
Synkroniseringsgränser

20 000 objekt i OneDrive för företag-bibliotek, inklusive filer och mappar.

5 000 objekt i webbplatsbibliotek, inklusive filer och mappar.

Antal användare 1–25 användare
Maximalt antal inbjudna externa användare Upp till 500 unika externa användare i katalogen (externa användare som accepterar delningsinbjudningar). Hantera extern delning i SharePoint Online-miljön

När du tar del av informationen i ovanstående tabell bör du hålla i minnet att vissa av dessa värden kan påverkas av lagringsbegränsningarna för Office 365 för småföretag (10 GB + 500 MB per användare som ingår i prenumerationen). Exempel: Även om SharePoint Online för småföretag har en gräns på 1 TB per webbplatssamling kan det hända att den aktuella innehavaren saknar tillgängligt utrymme för en webbplatssamling på 1 TB.

 Viktigt    Det är lämpligt att hålla reda på papperskorgen och regelbundet tömma den. Papperskorgens innehåll omfattas av innehavarens lagringskvot. Om t.ex. papperskorgen på en webbplats innehåller 5 GB så minskas det tillgängliga utrymmet med den mängden.

Överst på sidan Överst på sidan

Begränsningar i SharePoint Online i Office 365 Midsize Business

Följande tabell innehåller programvarubegränsningarna i SharePoint Online Midsize Business-prenumerationen.

Funktion Beskrivning
Lagring per användare (räknas med i innehavarens sammanlagda lagring) 500 megabyte (MB) per användare som ingår i prenumerationen.
Grundläggande lagringsutrymme per innehavare

10 GB + 500 MB per användare som ingår i prenumerationen.

Om organisationen t.ex. har 250 användare är den grundläggande utrymmestilldelningen 135 GB (10 GB + 500 MB * 250 användare).

Det går att köpa upp till maximalt 20 TB extrautrymme.

Ytterligare lagring till en kostnad per GB per månad.

Mer information om att köpa lagring finns i Ändra lagringsutrymme i din prenumeration.

 Viktigt    Du kan inte köpa ytterligare lagringsutrymme för en utvärderingsprenumeration.

Kvot för webbplatssamling

Upp till 1 TB per webbplatssamling (25 GB i utvärderingsprenumerationen).

5 000 objekt i webbplatsbibliotek, inklusive filer och mappar.

SharePoint-administratörer kan ange lagringsbegränsningar för webbplatssamlingar och webbplatser. Minsta tilldelningsbara lagringsutrymme är 100 MB per webbplatssamling.

Webbplatssamlingar per innehavare 20 webbplatssamlingar (utöver personliga webbplatser).
Underwebbplatser Upp till 2 000 underwebbplatser per webbplatssamling.
Lagring för personlig webbplats

1 TB per användare så snart etableringen har skett.

Personlig webbplatslagring gäller för den enskilda användarens OneDrive för företag-bibliotek och personliga nyhetsfeed. Det här utrymmet räknas separat och räknas inte med i innehavarens sammanlagda utrymmestilldelning. Mer information om OneDrive för företag finns i Ytterligare information om OneDrive för företag-begränsningar längre ned i den här artikeln.

Standardlagring för offentlig webbplats

5 GB

En SharePoint-administratör kan tilldela upp till 1 TB (den övre gränsen för en webbplatssamling).

Begränsningar för filöverföring 2 GB per fil.
Synkroniseringsgränser

20 000 objekt i OneDrive för företag-bibliotek, inklusive filer och mappar.

5 000 objekt i webbplatsbibliotek, inklusive filer och mappar.

Antal användare 1–250 användare
Maximalt antal inbjudna externa användare

Upp till 10 000 unika externa användare i katalogen (externa användare som accepterar delningsinbjudningar).

Hantera extern delning i SharePoint Online-miljön

När du tar del av informationen i ovanstående tabell bör du tänka på att vissa av dessa värden kan påverkas av lagringsbegränsningarna för Office 365 för Midsize Business (10 GB + 500 MB per användare som ingår i prenumerationen). Exempel: Även om SharePoint Online för Midsize Business har en gräns på 1 TB per webbplatssamling och maximalt 20 webbplatssamlingar kan det hända att den aktuella innehavaren saknar tillgängligt utrymme för 20 samlingar på 1 TB.

 Viktigt    Det är lämpligt att hålla reda på papperskorgen och regelbundet tömma den. Papperskorgens innehåll omfattas av innehavarens lagringskvot. Om t.ex. papperskorgen på en webbplats innehåller 25 GB så minskas det tillgängliga utrymmet med den mängden.

Överst på sidan Överst på sidan

Begränsningar i SharePoint Online i Office 365 Enterprise, Education och Government

Det kan ingå en eller flera Office 365-prenumerationer i organisationens prenumerationsavtal. Detta gäller följande avtal:

 • Microsoft Office 365 Enterprise-prenumerationer (E1–E4)
 • Microsoft Office 365 Government-prenumerationer (G1–G4)
 • Microsoft Office 365 Education-prenumerationer (A2–A4)
 • Microsoft Office 365 Kiosk-prenumerationer (K1–K2)
 • Fristående SharePoint Online-prenumerationer (1 och 2).

Dessa avtal omfattas av samma begränsningar. Skillnaderna beskrivs i följande tabell.

Funktion Office 365 Enterprise-prenumerationer (inklusive E1–E4, A2–A4, G1–G4 och SharePoint Online 1 och 2) Office 365 Kiosk-prenumerationer (Enterprise och Government K1–K2)
Lagring per användare (räknas med i innehavarens sammanlagda lagring) 500 megabyte (MB) per användare som ingår i prenumerationen.

Noll (0).

Licensierade Kiosk-användare räknas inte med i innehavarens grundläggande lagring.

Ytterligare lagringsutrymme (per GB/månad) – ingen minimigräns

Mer information om att köpa lagring finns i Ändra lagringsutrymme i din prenumeration.

 Viktigt    Du kan inte köpa ytterligare lagringsutrymme för en utvärderingsprenumeration.

Mer information om att köpa lagring finns i Ändra lagringsutrymme i din prenumeration.

 Viktigt    Du kan inte köpa ytterligare lagringsutrymme för en utvärderingsprenumeration.

Grundläggande lagringsutrymme per innehavare

10 GB + 500 MB per användare som ingår i prenumerationen plus extrautrymme som köps till.

Om organisationen t.ex. har 10 000 användare är den grundläggande utrymmestilldelningen cirka 5 TB (10 GB + 500 MB * 10 000 användare).

Du kan köpa en obegränsad mängd ytterligare lagringsutrymme.

 Viktigt    Om du har en Government Community Cloud-prenumeration kan du köpa ytterligare lagringsutrymme upp till 25 TB.

10 GB plus extrautrymme som köps till.

Du kan köpa en obegränsad mängd ytterligare lagringsutrymme.

 Viktigt    Om du har en Government Community Cloud-prenumeration kan du köpa ytterligare lagringsutrymme upp till 25 TB.

Lagringsbegränsning för webbplatssamlingar

Upp till 1 TB per webbplatssamling. (25 GB i utvärderingsprenumerationen).

SharePoint-administratörer kan ange lagringsbegränsningar för webbplatssamlingar och webbplatser. Minsta tilldelningsbara lagringsutrymme är 100 MB per webbplatssamling.

5 000 objekt i webbplatsbibliotek, inklusive filer och mappar.

 Viktigt    Om du har en Government Community Cloud-prenumeration är gränsen 100 GB.

Upp till 1 TB per webbplatssamling. (25 GB i utvärderingsprenumerationen.) SharePoint-administratörer kan ange lagringsbegränsningar för webbplatssamlingar och webbplatser. Minsta tilldelningsbara lagringsutrymme är 100 MB per webbplatssamling.

 Viktigt    Om du har en Government Community Cloud-prenumeration är gränsen 100 GB.

Informationsarbetare (plan K1-K2) kan inte administrera SharePoint-webbplatssamlingar. Det behövs en licens för minst en Enterprise-prenumeration för att hantera webbplatssamlingar på offentliga datorer.

Webbplatssamlingar per innehavare 10 000 webbplatssamlingar (utöver personliga webbplatser). 10 000 webbplatssamlingar.
Underwebbplatser Upp till 2 000 underwebbplatser per webbplatssamling Upp till 2 000 underwebbplatser per webbplatssamling
Lagring för personlig webbplats

1 TB per användare så snart etableringen har skett.

Personlig webbplatslagring gäller för den enskilda användarens OneDrive för företag-bibliotek och personliga nyhetsfeed. Det här utrymmet räknas separat och räknas inte med i innehavarens sammanlagda utrymmestilldelning.

Mer information om OneDrive för företag finns i Ytterligare information om OneDrive för företag-begränsningar längre ned i den här artikeln.

Inte tillgängligt.
Standardlagring för offentlig webbplats

5 GB

En SharePoint-administratör kan tilldela upp till 1 TB (den övre gränsen för en webbplatssamling).

5 GB

En SharePoint-administratör kan tilldela upp till 1 TB (den övre gränsen för en webbplatssamling).

Informationsarbetare (plan K1-K2) kan inte administrera SharePoint-webbplatssamlingar. Det behövs en licens för minst en Enterprise-plan för att hantera webbplatssamlingar på offentliga datorer.

Begränsningar för filöverföring 2 GB per fil. 2 GB per fil.
Synkroniseringsgränser

20 000 objekt i OneDrive för företag-bibliotek, inklusive filer och mappar.

5 000 objekt i webbplatsbibliotek, inklusive filer och mappar.

20 000 objekt i OneDrive för företag-bibliotek, inklusive filer och mappar.

5 000 objekt i webbplatsbibliotek, inklusive filer och mappar.

Maximalt antal användare per innehavare

1 till över 500 000

 Anteckning    Om organisationen har fler än 500 000 användare ber vi dig kontakta Microsoft och diskutera behovet i detalj.

1 till över 500 000

 Anteckning    Om organisationen har fler än 500 000 användare ber vi dig kontakta Microsoft och diskutera behovet i detalj.

Maximalt antal inbjudna externa användare

Upp till 10 000 unika externa användare i katalogen (externa användare som accepterar delningsinbjudningar).

Hantera extern delning i SharePoint Online-miljön

Upp till 10 000 unika externa användare i katalogen (externa användare som accepterar delningsinbjudningar).

Hantera extern delning i SharePoint Online-miljön

När du tar del av informationen i ovanstående tabell bör du tänka på att vissa av dessa värden kan påverkas av lagringsbegränsningarna för Office 365 Enterprise (10 GB + 500 MB per användare som ingår i prenumerationen). Exempel: Även om SharePoint Online Enterprise har en gräns på 1 TB per webbplatssamling och maximalt 10 000 webbplatssamlingar kan det hända att den aktuella innehavaren saknar tillgängligt utrymme för 10 000 samlingar på 1 TB.

 Viktigt    Det är lämpligt att hålla reda på papperskorgen och regelbundet tömma den. Papperskorgens innehåll omfattas av innehavarens lagringskvot. Om t.ex. papperskorgen på en webbplats innehåller 25 GB så minskas det tillgängliga utrymmet med den mängden.

Överst på sidan Överst på sidan

Begränsningar av webbplatselement i SharePoint Online

Det finns även begränsningar för webbplatselementen på en SharePoint Online-webbplats. Här följer några exempel:

 • Begränsningar av listor och bibliotek   Olika typer av kolumner har olika begränsningar. Om du t.ex. har kolumner som innehåller en enda textrad kan du använda upp till 276 kolumner i en lista.
 • Sidbegränsningar   Du kan lägga till upp till 25 webbdelar i en wiki eller på en webbsida.
 • Säkerhetsbegränsningar   Olika säkerhetsfunktioner har olika begränsningar. Till exempel får en enskild användare ingå i högst 5 000 säkerhetsgrupper.

Det finns för många specifika element för de föregående webbplatselementen för att de ska kunna tas upp här, men du kan läsa mer i TechNet-artikeln Programvarubegränsningar för SharePoint 2013. I den länkade artikeln är det endast avsnitten om begränsningar i listor och bibliotek, sidbegränsningar och säkerhetsbegränsningar som gäller för SharePoint Online.

 Varning    Funktionsspecifik information i TechNet-artikeln stämmer eventuellt inte för den här versionen av SharePoint Online.

Överst på sidan Överst på sidan

Ytterligare information om OneDrive för företag-begränsningar

Alla som använder SharePoint Online för Office 365 får ett eget lagringsutrymme på 25 GB för personligt innehåll. Bland de personliga webbplatserna finns användarens OneDrive för företag-bibliotek, en papperskorg och information i den personliga nyhetsfeeden.

Alla prenumerationer på SharePoint Online för Office 365 har samma tilldelade utrymme för enskilda personliga webbplatser. Den här tilldelningen sker avskilt från tilldelningen åt innehavaren.

Mer information om hur användarna kan hantera sin personliga OneDrive för företag-tilldelning finns i OneDrive för företag-bibliotekens begränsningar.

Ytterligare resurser

För information om detta: Gå hit:
Begränsningar av Office 365-anslutningar

Mer information om överväganden kring Internetbandbredd, portar och protokoll för Office 365-prenumerationer finns i Portar och protokoll för Office 365.

Funktioners tillgänglighet i SharePoint

Mer information om SharePoint-funktioners tillgänglighet och SharePoint Online-tjänsten i Office 365 finns i Beskrivningar av SharePoint Online-tjänsten.

Sökbegränsningar för SharePoint Online Mer information om sökbegränsningar för SharePoint Online finns i Sökbegränsningar för SharePoint Online.
Mobila enheter

Mer information om hur du öppnar en SharePoint Online-webbplats på en mobil enhet finns i Använda en mobil enhet när du arbetar med SharePoint Online-webbplatser.

Filtyper

Mer information om vilka filtyper som inte kan läggas till i listor finns i Typer av filer som inte kan läggas till i en lista eller ett bibliotek.

Online-URL:er

Mer information om SharePoint Online-adresser finns i URL:er och IP-adresser för SharePoint Online.

Webbplatsspråk Mer information om hur du konfigurerar språk på webbplatser finns i Ändra inställningar för språk och region.
Planera och distribuera SharePoint Online
Ändra lagringsutrymme

 Viktigt    Du kan inte köpa ytterligare lagringsutrymme för en utvärderingsprenumeration .

Överst på sidan Överst på sidan

 
 
Gäller:
Administrationscenter för SharePoint, SharePoint Online Enterprise (E3 och E4), SharePoint Online för företag (E1 & E2), SharePoint Online Midsized Business, SharePoint Online Small Business Premium