Överföra filer till ett bibliotek

Du kan överföra dokument, bilder och andra typer av filer till din webbplats genom att dra dem från datorn till ett bibliotek på webbplatsen, till exempel Dokument eller ditt OneDrive för företag. Börja med att öppna biblioteket på webbplatsen. Leta sedan upp de dokument som du vill överföra från datorn, markera dem och dra dem till det område i biblioteket där det står Dra filer hit. Om du vill se en demonstration går du till Video: Lägga till dokument i ett bibliotek. Vet du inte var du vill lägga till filer? Se Ska jag spara mina dokument på OneDrive för företag eller på en gruppwebbplats?

Dra och släpp för att överföra filer till OneDrive

 Anteckning    Installera den senaste versionen av webbläsaren, Microsoft Office 2013 eller Office 365 om du inte kan se alternativet för att dra och släppa filer.

Om du inte vill dra filer, eller om du inte vill installera programvara, kan du försöka det här istället: klicka på Överför.

Knappen Överför i snabbkommandofältet i OneDrive

I dialogrutan Lägg till ett dokument kan du antingen klicka på Bläddra om du vill överföra enskilda filer eller på Överför filer med hjälp av Utforskaren i ställetom du vill överföra flera filer. Om du väljer alternativet med Utforskaren kan du dra filer från din dator till ett fönster i Utforskaren. Det här alternativet är enklare att använda om du öppnar Utforskaren först.

 Tips    Alternativet att dra filer till Utforskaren kräver att du använder webbläsaren Internet Explorer. Om du använder Office 365 måste du dessutom välja Låt mig fortsätta vara inloggad när du loggar in.

Om du vill se en demonstration går du till Video: Kopiera eller flytta biblioteksfiler med hjälp av Öppna med Utforskaren. För att felsöka eventuella problem går du till Felsöka kommandot Öppna med Utforskaren i Microsoft SharePoint Online i Microsoft Office 365.

Du kan också skapa och hantera dokument, kalkylblad, presentationer och andra typer av filer i ett bibliotek.

 Viktigt    Innan du kan överföra eller skapa filer i ett bibliotek måste du ha behörigheten Delta för biblioteket. Observera också att vissa filtyper är blockerade av säkerhetsskäl.

Mer information i den här artikeln


Överföra stora filer eller många filer till ett bibliotek

Om du överför stora filer – eller många filer som tillsammans blir stora – till ett bibliotek kan det uppstå fel, som beror på att filstorleksgränsen i SharePoint eller tidsgränsen i din version av Internet Explorer har överskridits. För att undvika fel av den här typen kan du till exempel göra så här:

  • Ladda upp 100 filer eller färre. Det går inte att ladda upp fler än 100 filer samtidigt.
  • Om du är Office 365-kund bör du undvika att överföra filer som är större än 2 GB, eftersom det är den största tillåtna filstorleken som standard.
  • Be serveradministratören att bekräfta eller höja den övre filstorleksgränsen så att du kan överföra dina filer (om SharePoint distribueras lokalt inom organisationen). Standardgränsen är 250 MB, men den kan höjas till max 2 GB.
  • Följ instruktionerna i Microsoft Support: "Anslutningen avbröts på grund av timeout" – fel i Internet Explorer när servern inte svarar om filerna tillsammans överstiger 2 GB och meddelandet "Jobbar på saken" visas och aldrig försvinner.
  • Om du har OneDrive för företag-synkroniseringsklienten tillgänglig kan du ladda upp större filer eller flera filer med hjälp av den. Klienten laddar automatiskt upp dem i bakgrunden när du är online. Mer information finns i Synkronisera ett bibliotek med din dator.

Överst på sidan Överst på sidan

Mer om hur du överför filer

Din erfarenhet av att lägga till filer i ett bibliotek kan skilja sig lite beroende på vilken version av Office eller på vilken webbläsare du använder. Dessutom kan ibland webbplatsadministratörer konfigurera ytterligare krav i ett bibliotek som du kanske måste arbeta med.

 Anteckning    I ett wiki-sidbibliotek kan du skapa nya wiki-sidor men inte överföra befintliga filer.

Spara en fil    Innan du kan spara den första filen måste du kanske lägga till webbplatsen som en betrodd webbplats i dina webbläsarinställningar. I Internet Explorer klickar du till exempel på Verktyg > Internetalternativ > Säkerhet > Betrodda platser > Platser .

Obligatorisk utcheckning    Webbplatsägare kan konfigurera ett bibliotek så att du måste checka ut filer innan de kan redigeras (och checka in dem när du är klar). Om biblioteket kräver utcheckning är filen utcheckad till dig när du först överför den. Du måste checka in filen innan andra kan redigera den. Mer information om utcheckning finns i Checka ut, checka in eller ångra ändringar av filer i ett bibliotek

Spåra filversioner    Du kan lägga till en fil eller ersätta en befintlig fil med en reviderad version av filen. Om biblioteket har konfigurerats så att filversioner spåras kan du lägga till reviderade filer som nya versioner, och de blir då en del av filens versionshistorik. Om du överför en ny version av en fil kan du gärna skriva kommentarer om vad som har ändrats i versionen. Det gör det enklare att följa filens historik. Mer information om versionshantering finns i Video: Versionshantering av dokumentbibliotek och e-postaviseringar

Fylla i filegenskaper     När du lägger till en fil i ett bibliotek kan du även behöva fylla i ett formulär (på dokumentinformationspanelen) med information om filen, till exempel dess beskrivning, namnet på en avdelning eller ett projektnummer.

Godkänna inskickat material     Webbplatsägare kan konfigurera ett bibliotek så att innehållet måste godkännas innan det blir synligt för andra som använder biblioteket. Som författare kan du se den fil som anges och arbeta med den, men ingen annan kan det. En juridisk avdelning kan till exempel kräva godkännande innan handlingar blir offentliga. Mer information finns i Kräva godkännande för objekt i en webbplatslista eller ett bibliotek.

Överst på sidan Överst på sidan

 
 
Gäller:
Admin för Office 365 Midsize Business, Admin för Office 365 Small Business, Office 365 Enterprise, Office 365 Enterprise-admin, Office 365 Midsize Business, Office 365 Small Business, SharePoint Foundation 2013, SharePoint Online Enterprise (E3 och E4), SharePoint Online för företag (E1 & E2), SharePoint Online Midsized Business, SharePoint Online Small Business Premium, SharePoint Server 2013 Enterprise, SharePoint Server 2013 Standard