Introduktion till SharePoint Online Management Shell

Som SharePoint Online-administratör kan du använda SharePoint Online Management Shell för att köra administrationskommandon från kommandoraden. Det kan hjälpa dig att hantera användare, webbplatser och organisation på ett mer effektivt sätt.

I den här artikeln


Vad är SharePoint Online Management Shell?

SharePoint Online Management Shell är en Windows PowerShell-modul. Du kan använda den för att hantera användare, webbplatser, webbplatssamlingar och organisationer i SharePoint Online från kommandoraden, i stället för att använda gränssnittet för SharePoint Administrationscenter. Med Windows PowerShell kan du utföra dessa kommandoradsåtgärder via ett anpassat kommando som kallas en cmdlet. En cmdlet, utläses "command-let", är utformad som ett verb/substantiv-par, t.ex. Get-Command. De två delarna i en cmdlet skiljs åt med ett bindestreck (-) utan mellanslag. Verbdelen syftar på den åtgärd som denna cmdlet utför. Substantivdelen syftar på det objekt som denna cmdlet utför en åtgärd på. Cmdlets är särskilt effektiva för batchåtgärder, till exempel att lägga till hundratals nya SharePoint Online-användare.

 Anteckning    Du kan använda cmdlet Get-Command för att skapa en lista över alla cmdlets och använda cmdlet Get-Help för att få mer information om en cmdlet. Mer information finns i Get-Command och Get-Help.

Hur använder jag Windows PowerShell Command Builder?

Windows PowerShell Command Builder-verktyget hjälper dig att snabbt förstå och använda Windows PowerShell cmdlets för SharePoint Online. Tänk dig att du vill skapa en webbplats. Om du använder Command Builder-verktyget för att skapa en cmdlet kan du skapa en webbplats från kommandoraden i stället för att gå igenom flera sidor i gränssnittet. Du använder verktyget genom att helt enkelt välja ett verb, t.ex. Add. Verktyget filtrerar sedan de cmdlets som börjar med detta ord och visar dig substantiv som du kan använda med det angivna verbet, t.ex. Site.

Du kan ladda ned Command Builder-verktyget och installera det på datorn. Mer information finns i Startguiden för Windows PowerShell Command Builder.

Vad är skillnaden mellan cmdlets i SharePoint Online och cmdlets i Office 365?

Uppsättningen med cmdlets i SharePoint Online Management Shell skiljer sig från uppsättningen cmdlets i Office 365 för företagsanvändare och små företag. Cmdlets i SharePoint Online Management Shell hanterar användare och webbplatser i SharePoint Online, medan cmdlets i Office 365 hanterar åtgärder på Office 365-nivå, t.ex. domäner, licenser, organisationsinformation och tjänster. Båda hanterar användare och grupper. Användare och grupper i Office 365 gäller dock inte endast för SharePoint Online-tjänster, utan även för Exchange Online- och Lync Online-tjänster.

Bör jag använda SharePoint Online Administrationscenter eller cmdlets?

Om du inte har använt Office 365 och SharePoint Online tidigare för att administrera SharePoint Online är SharePoint Online Administrationscenter en bra plats att börja på. Mer information om SharePoint Online Administrationscenter finns i hjälpen för Administrationscenter för SharePoint.

När du har bekantat dig med funktionerna och tekniken i SharePoint Online kan du använda cmdlets i Windows PowerShell. Särskilt om du vill hantera många användare, webbplatser eller webbplatssamlingar i SharePoint Online är SharePoint Online Management Shell-cmdlets det bästa valet.

Överst på sidan Överst på sidan

Hur får jag behörighet och hur skapar jag miljön?

Få behörigheter

Om du vill köra cmdlets i SharePoint Online Management Shell måste du vara global administratör i SharePoint Online.

 Anteckning    En SharePoint Online-platsadministratör måste vara global administratör i Office 365 för att kunna använda cmdlets.

Skapa miljön

Innan du kan köra cmdlets måste du skapa SharePoint Online Management Shell-miljön och ansluta till tjänsten. Mer information finns i Skapa SharePoint Online Management Shell-miljön.

När du har skapat miljön måste du köra Connect-SPOService innan du kan hantera användarna och webbplatssamlingarna. Om du inte har kört Connect-SPOService än visas ett felmeddelande som talar om att det inte finns någon anslutning tillgänglig. Vi antar att du vill ansluta till SharePoint Online Administrationscenter för Contoso.com och att ditt användarnamn är admin@contoso.com. Kör följande kommando för att ansluta:

Connect-SPOService -Url https://contoso-admin.sharepoint.com -credential admin@contoso.com.

Överst på sidan Överst på sidan

Referens för SharePoint Online Management Shell cmdlet

I följande artiklar visas listor över cmdlets för SharePoint Online efter funktion.


Cmdlets för hantering av användare

Cmdlet Beskrivning
Add-SPOUser Lägger till en befintlig Office 365-användare eller en Office 365-säkerhetsgrupp i en SharePoint-grupp.
Get-SPOUser Returnerar den SharePoint Online-användare eller de säkerhetsgruppkonton som överensstämmer med angivna sökkriterier.
Remove-SPOUser Tar bort en användare eller säkerhetsgrupp från en webbplatssamling eller en grupp.
Set-SPOUser Konfigurerar egenskaper för en befintlig användare.
Get-SPOExternalUser Returnerar externa användare som finns i innehavarens mapp utifrån angivna kriterier.
Remove-SPOExternalUser Tar bort en samling med externa användare från innehavarens mapp permanent.

Överst på sidan Överst på sidan

Cmdlets för hantering av användargrupper

Cmdlet Beskrivning
Get-SPOSiteGroup Hämtar alla grupperna i den angivna webbplatssamlingen.
New-SPOSiteGroup Skapar en ny grupp i en webbplatssamling i SharePoint Online.
Remove-SPOSiteGroup Tar bort en SharePoint Online-grupp från en webbplatssamling.
Set-SPOSiteGroup Uppdaterar ägar- och behörighetsnivåer i SharePoint Online för en grupp i en webbplatssamling.

Överst på sidan Överst på sidan

Cmdlets för uppgradering

Cmdlet Beskrivning
Upgrade-SPOSite Startar uppgraderingsprocessen för en webbplatssamling.
Request-SPOUpgradeEvaluationSite Begär att en kopia av en befintlig webbplatssamling skapas i syfte att validera effekterna av en uppgradering utan att påverka den ursprungliga webbplatsen.

Överst på sidan Överst på sidan

Cmdlets för hantering av webbplatssamlingar

Cmdlet Beskrivning
Get-SPODeletedSite Returnerar alla borttagna webbplatssamlingar från Papperskorgen
Get-SPOSite Returnerar en eller flera webbplatssamlingar.
New-SPOSite Skapar en ny webbplatssamling i SharePoint Online för det aktuella företaget.
Remove-SPODeletedSite Tar bort en borttagen webbplatssamling i SharePoint Online från Papperskorgen.
Remove-SPOSite Skickar en webbplatssamling i SharePoint Online till Papperskorgen för SharePoint Online.
Repair-SPOSite Kontrollerar och reparerar webbplatssamlingen och dess innehåll.
Restore-SPODeletedSite Återställer en borttagen webbplatssamling i SharePoint Online från Papperskorgen.
Set-SPOSite Anger eller uppdaterar värden för en eller flera egenskaper i en webbplatssamling.
Test-SPOSite Testar en webbplatssamling i SharePoint Online.

Överst på sidan Överst på sidan

Cmdlets för att ansluta till och koppla bort från tjänster

Cmdlet Beskrivning
Connect-SPOService Ansluter en global administratör för SharePoint Online till en SharePoint Online-anslutning, d.v.s. ansluter administratören till SharePoint Online Administrationscenter.

Denna cmdlet måste köras innan några andra cmdlets för SharePoint Online kan köras.
Disconnect-SPOService Kopplar bort från en SharePoint Online-tjänst.

Cmdlets för övervakning och hantering på organisationsnivå

Cmdlet Beskrivning
Get-SPOAppErrors Returnerar applikationsfel.
Get-SPOAppInfo Returnerar alla installerade applikationer.
Get-SPOTenant Returnerar organisationsegenskaper för SharePoint Online.
Get-SPOTenantLogEntry Hämtar företagsloggar för SharePoint Online.
Get-SPOTenantLogLastAvailableTimeInUtc Returnerar den tid då organisationsloggarna för SharePoint Online samlas in.
Get-SPOWebTemplate Visar alla webbplatsmallar som överensstämmer med angiven identitet.
Set-SPOTenant Anger egenskaper för SharePoint Online-organisationen.

Överst på sidan Överst på sidan

 
 
Gäller:
Administrationscenter för SharePoint, SharePoint Online Enterprise (E3 och E4), SharePoint Online för företag (E1 & E2), SharePoint Online Midsized Business