Starta ett oförberett Lync-möte

Med Lync kan du börja samarbeta med andra om en fråga som kräver omedelbar uppmärksamhet, utan att ni behöver schemalägga ett möte i förväg. Du kan snabbt starta ett improviserat möte genom att ringa, skicka ett snabbmeddelande eller dela din bildskärm, ett program eller en fil med fler än en kontakt.

Starta ett konferenssamtal

Starta ett Lync-konferenssamtal för att snabbt hålla ett improviserat möte med dina kollegor. Börja med att se till att alla berörda kontakter är tillgängliga genom att kontrollera deras närvarostatus. Gör sedan följande:

 1. Gå till din kontaktlista, håll ned Ctrl på tangentbordet och markera alla önskade kontakter genom att klicka på dem.
 2. Högerklicka på markeringen och klicka på Starta ett konferenssamtal.
 3. Välj hur du vill starta konferenssamtalet. Klicka på:
 • Lync-samtal om du vill använda datorljud.
 • Mobil, Arbete eller annat nummer om du vill att dina kontakter ska ringas upp automatiskt i Lync från den telefon du väljer.

 Anteckning    Det går bara att ringa från ett vanligt telefonnummer med Lync om företaget där du arbetar har konfigurerat funktionen. Om du vill ha mer information kontaktar du den tekniska supporten på arbetsplatsen.

Dina kontakter får en avisering och kan godkänna eller neka din förfrågan om ett konferenssamtal.

Skärmdump av ett konferenssamtal som startas

 Tips    Om du vill skapa ett videosamtal väljer du antingen Starta ett videosamtal när du inleder samtalet, eller så kan du lägga till video under mötet genom att klicka på videoikonen i mötesfönstret.

Starta en snabbmeddelandekonversation med en grupp

Starta en snabbmeddelandekonversation med en grupp genom att välja flera kontakter eller en kontaktgrupp i din kontaktlista.

 1. Gå till din kontaktlista, håll ned Ctrl och klicka på de kontakter som du vill bjuda in.
 2. Högerklicka på markeringen och klicka på Skicka ett snabbmeddelande.
 3. Skriv ett meddelande och tryck på Retur på tangentbordet.

Skärmdump av snabbmeddelanden i en grupp

Du kan också utveckla en snabbmeddelandekonversation med en person till en gruppkonversation genom att placera muspekaren på personikonen längst ned i konversationsfönstret och sedan klicka på Bjud in fler personer.

Skärmdump av alternativet Bjud in fler personer i snabbmeddelandefönstret

 Tips    Du kan lägga till ljud, video eller både och i en snabbmeddelandekonversation genom att använda telefon- och/eller videoikonen nedanför textområdet.

Lägga till delning

Du kan snabbt börja dela din skärm med någon från ett konferenssamtal eller en snabbmeddelandekonversation med en grupp.

 1. I konversationsfönstret placerar du muspekaren på presentationsknappen (bildskärmen) och klickar på något av följande på fliken Presentera:
 • Skrivbordet om du vill dela allt innehåll på ditt skrivbord.
 • Program, och dubbelklicka sedan på det program du vill dela.

Ett delningsverktygsfält visas högst upp på skärmen och ett meddelande om vad du delar visas.

 1. När du är klar klickar du på Sluta dela i verktygsfältet.

Skärmdump av knapparna för ljud och kamera

Dela PowerPoint-bilder

 1. Peka på presentationsikonen (bildskärmen) i konversationsfönstret.
 2. På fliken Presentera klickar du på PowerPoint och överför sedan filen.
 3. Om du vill navigera mellan bilderna klickar du på Miniatyrer och klickar på den bild som du vill visa. Du kan också använda pilarna längst ned i mötesrummet.
 4. Gör något av följande:
 • Om du vill visa dina presentatörsanteckningar klickar du på Anteckningar.
 • Om du vill använda anteckningar klickar du på knappen Anteckningar längst upp till höger om bilden för att öppna verktygsfältet så att du kan markera, stämpla, använda laserpekaren och så vidare.

Skärmdump av PowerPoint-bilder som läggs till i snabbmeddelande

Skicka en fil

Använd alternativet Filöverföring om du vill skicka filer under en Lync-konversation.

 • Dra filen från den plats där den finns på din dator och släpp den i konversationsfönstret.

Lync skickar ett meddelande till mottagarna om att en fil skickas och de kan välja att acceptera eller avvisa den. Om en deltagare accepterar överföringen hämtas filen till hans eller hennes dator.

Du kan också skicka en fil till kontakter som du för tillfället inte deltar i någon konversation med.

 1. Håll ned Ctrl och klicka på de kontakter i din kontaktlista som du vill skicka filen till.
 2. Dra filen till markeringen.

Lync skickar ett meddelande till mottagaren, som kan välja att acceptera eller avvisa filöverföringen.

Skärmdump av en popup-avisering om filöverföring

Överst på sidan Överst på sidan

 
 
Gäller:
Lync 2013 for Office 365