Lägga till en kontakt i Lync

I Lync är dina kontakter onlineidentiteterna för de personer som du ofta kommunicerar med. Lägg till personer i din kontaktlista genom att klicka på Lägg till en kontaktLägg till en kontakt i huvudfönstret i Lync:

Klicka på knappen Lägg till en kontakt i huvudfönstret i Lync

Du kan även lägga till externa kontakter om ditt företag tillåter det: Lync-användare i andra organisationer och Skype-användare som loggar in med ett Microsoft-ID.

Lägga till en kontakt i din organisation

 1. I huvudfönstret i Lync går du till Lägg till en kontaktLägg till en kontakt > Lägg till en kontakt som finns i min organisation.
 2. Skriv personens namn eller e-postadress i sökrutan.
 3. Högerklicka på personen, klicka på Lägg till i kontaktlistan och välj sedan vilken grupp kontakten ska tillhöra.
 4. (Valfritt) Om du vill visa eller ändra en kontakts sekretessrelation högerklickar du på kontakten och klickar sedan på Ändra sekretessrelation.

Lägga till en kontakt utanför din organisation

Om din organisation tillåter det kan du använda Lync för att kommunicera med externa kontakter:

 • Externa Lync-användare    Administratörerna i både din och den andra personens organisation måste tillåta extern kommunikation.
 • Skype-användare    Måste ha loggat in i Skype med ett Microsoft-konto (tidigare Windows Live-ID).

Se Funktioner som är tillgängliga med externa kontakter. Kontakter som använder snabbmeddelandetjänster som AOL, Yahoo! eller Google Talk stöds inte.

 1. I huvudfönstret i Lync går du till Lägg till en kontaktLägg till en kontakt > Lägg till en kontakt som inte finns i min organisation

Lägga till en extern kontakt i Lync

 1. Klicka på kontaktens snabbmeddelandetjänst, Lync eller Skype.
 2. Ange den nya kontakten i rutan Snabbmeddelandeadress.

 Viktigt    Om din Skype-kontakt använder sitt eget e-postnamn som inloggningsuppgift på ett Microsoft-konto kräver snabbmeddelandeadressen särskild formatering. Se Vad du kan göra om det inte går att skicka snabbmeddelanden till externa Lync- eller Skype-kontakter.

 1. (Valfritt) Välj en grupp och sekretessrelation för den här kontakten.
 2. Klicka på OK.

Kom ihåg:

Funktioner som är tillgängliga med externa Lync-kontakter

Endast de funktioner som är tillgängliga för både dig och andra Lync-användare stöds.

Funktioner som är tillgängliga med externa Skype-kontakter

Tillgängligt med Skype-användare Inte tillgängligt med Skype-användare
 • Närvaro
 • Snabbmeddelanden mellan två personer
 • Ljudsamtal mellan två personer
 • Söka efter och lägga till Lync-kontakter i Skype
 • Videokonversationer
 • Ljud- eller snabbmeddelandekonversationer med tre eller fler personer
 • Skrivbords- och programdelning

Se även: Vad du kan göra om det inte går att skicka snabbmeddelanden till externa Lync- eller Skype-kontakter.

Externa Outlook-kontakter

Om du vill lägga till en extern kontakt i Lync måste den andra personen ha en giltig klient för snabbmeddelanden och konferenser – antingen Lync eller Skype. Allt som krävs om du vill lägga till en extern användare i din Office 365-adressbok är en giltig e-postadress. Läs mer:

 
 
Gäller:
Admin för Office 365 Midsize Business, Admin för Office 365 Small Business, Lync 2013 for Office 365, Office 365 Enterprise, Office 365 Enterprise-admin, Office 365 Midsize Business, Office 365 Small Business