Dela skrivbordet eller ett program i Lync

Du kan visa hela skrivbordet, eller bara ett program, för alla som deltar i ett möte, samtal eller en snabbmeddelandekonversation i Lync.

Tänk på att du måste vara presentatör under Lync-mötet för att kunna dela din skärm. Om alternativet är nedtonat kan du be en presentatör att ge dig Presentatörsåtkomst (Klicka på ikonen Personer längst ner i mötesfönstret. Högerklicka på en deltagares namn och klicka på Gör till presentatör.).

 • Dela skrivbordet om du behöver växla mellan flera program eller arbeta med filer i olika program.
 • Dela ett program om du behöver presentera särskilda program eller filer, men inte vill att personer ska se något annat på din dator.

Dela ditt skrivbord eller program

 1. Längst ned i konversationsfönstret pekar du på presentationsikonen (skärmen).

Alternativ på fliken Presentera

 1. Gör något av följande på fliken Presentera:
 • Klicka på Skrivbord om du vill dela innehållet på skrivbordet.

 Viktigt    När du delar skrivbordet kan alla mötesdeltagare se dina program, filer och meddelanden. Om det finns konfidentiella uppgifter eller filer som du inte vill att de andra ska se måste du stänga dem eller använda programdelningsfunktionen i stället.

 • Klicka på Program om du vill dela ett eller flera program eller filer. Markera sedan de aktuella programmen eller filerna.
 1. I delningsverktygsfältet högst upp på skärmen kan du använda något av följande alternativ:
 • Klicka på Sluta presentera när du vill sluta dela skärmen.
 • Klicka på Ge kontroll för att dela kontrollen över skrivbordet eller programmet med deltagarna. Mer information finns i Ge och ta kontroll över en delad session.

Skärmdump av delningsverktygsfältet

 • Klicka på det blå nålhuvudet om du vill dölja verktygsfältet och få mer utrymme. Om du vill visa verktygsfältet igen flyttar du musen längst upp på skärmen. När delningsverktygsfältet visas kan du använda kontrollerna du behöver. Klicka på nålhuvudet igen om du vill behålla verktygsfältet synligt.

 Anteckning    Medan du delar ändras din Lync-status till Presenterar och du kommer inte att ta emot några snabbmeddelanden eller samtal.

Om du vill att en mötesdeltagare ska dela sin skärm ger du dem Presentatörsåtkomst (Klicka på ikonen Personer längst ner i mötesfönstret. Högerklicka på en deltagares namn och klicka på Gör till presentatör.), så att hon eller han kan använda kontrollerna. Om de inte använder Lync kan de ändå presentera med Lync Web App. Mer information finns i Dela ditt skrivbord och dina program från Lync Web App.

Dela primär eller sekundär bildskärm, eller alla bildskärmar

Om du har fler än en skärm visas alla på fliken Presentera och du kan välja vilken du vill dela. Om du delar Alla skärmar öppnas delningsverktygsfältet på din primära skärm.

Skärmdump med fliken Presentera som visar primär och sekundär bildskärm och alla bildskärmar

Ge och ta kontroll över en delad session

Om du vill att en annan mötesdeltagare ska göra ändringar i en fil, hjälpa dig med presentationen eller demonstrera något kan du lämna över kontrollen till honom eller henne. I sådana fall styr ni båda över delningen, men du kan när som helst ta tillbaka kontrollen.

 1. Klicka på Ge kontroll i delningsverktygsfältet.
 2. Markera namnet på den person som du vill ge kontroll till.

En avisering skickas till den aktuella personen via Lync, så att han eller hon får veta att du har lämnat över kontrollen.

 1. Om du vill ta tillbaka kontrollen klickar du på Ge kontroll en gång till, och sedan på Återta kontrollen.

 Tips    Du kan tillåta att personer när som helst automatiskt tar kontroll över din delningssession genom att klicka på Ge kontroll automatiskt i delningsverktygsfältet. Vi rekommenderar att du bara väljer det här alternativet vid små, informella möten. Om du vill återta den automatiska behörigheten klickar du på Ge kontroll och avmarkerar kryssrutan Ge kontroll automatiskt.

Överst på sidan Överst på sidan

 
 
Gäller:
Admin för Office 365 Midsize Business, Admin för Office 365 Small Business, Lync 2013 for Office 365, Office 365 Enterprise, Office 365 Enterprise-admin, Office 365 Midsize Business, Office 365 Small Business