Villkor för Microsoft Office 365 och Xbox Live-gulderbjudande

Microsoft Office 365 och Xbox Live-gulderbjudandet (”Erbjudandet”) är en möjlighet för kunder, som har köpt och aktiverat en berättigande Microsoft Office 365-produkt under den tidsperiod som berättigar till Erbjudandet, att få Xbox Live Guld under tolv (12) månader utan extra kostnad. Detta Erbjudande gäller under följande villkor. Genom att deltaga är du medveten om och accepterar att vara bunden av dessa villkor.
Köp Office 365. Köp och aktivera en berättigande Office 365-produkt under den tidsperiod som berättigar till Erbjudandet.
Få Xbox Live Guld i 12 månader utan extra kostnad: Gå till Office.com/Xbox och följ instruktionerna där för att lösa in Erbjudandet. Se Krav för berättigande av Erbjudandet.
Detta Erbjudande har två distinkta perioder:
 • Behörighetsperiod – 18 juli 2013–28 september 2013: Kunder måste köpa och aktivera den berättigande Office 365-produkten.
 • Inlösenperiod – 18 juli 2013–31 oktober 2013: Kunder måste lösa in Erbjudandet på office.com/xbox.
 • Erbjudandet är giltigt för berättigande Office 365-produkter som har köpts och aktiverats under Erbjudandets behörighetsperiod. Erbjudandet måste lösas in på office.com/xbox under inlösenperioden.
 • Erbjudandet är endast tillgängligt i kvalificerande länder/regioner. Se lista över kvalificerande länder/regioner.
 • Under inlösenprocessen på office.com/xbox behöver du:
  • Logga in med det Microsoft-konto som är kopplat till din Office 365-prenumeration.
  • Din Xbox Live Guld-kod skickas till den e-postadress som är kopplad till ditt Microsoft-konto.
 • Du måste behålla ditt kvitto för Office med datum för försäljningen som ett köpebevis tills du har löst in Erbjudandet, eftersom Microsoft kan begära att få en kopia av kvittot för att bekräfta berättigande.
 • Tillgång till Internet krävs. Erbjudandet kan bara lösas in online. Kostnader för uppkopplingstid till Internet och nedladdningsavgifter kan tillkomma. Vänd dig till din Internetleverantör för mer information.
 • Erbjudandet har följande begränsningar:
  • Erbjudandet kan inte lösas in efter att inlösenperioden har utlöpt.
  • Endast 1 Xbox Live Guld-kod per Microsoft-konto.
  • För användningen av Office 365-produkter gäller Villkor för Microsoft-tjänster och Licensvillkor för programvara från Microsoft för Microsoft Office-kundprenumerationer, och du blir ombedd att godkänna dessa innan du kan aktivera din prenumeration.
  • Xbox Live Guld-koden kan överlåtas före aktiveringen, men får inte säljas. Det går inte att överlåta koden efter att den har aktiverats.
  • Xbox Live Guld-koden kan inte aktiveras efter 31 oktober 2014 då den upphör att gälla.
  • För användningen av Xbox Live Guld gäller Användningsvillkor för Xbox Live, och du blir ombedd att godkänna dessa innan du kan lösa in din kod.
  • Xbox Live Guld-koden kan inte återbetalas och kommer inte ersättas om den förloras, förstörs eller stjäls, och kan inte lösas in mot kontanter.
  • Microsoft förbehåller sig rätten att neka och/eller ignorera sådana förfrågningar om Erbjudandet som Microsoft efter eget godtycke bedömer vara falska eller inte berättigande. Microsoft tar inget ansvar för sena förfrågningar.
Följande äkta Office 365-produkter berättigar till detta Erbjudande. Observera att alla berättigande produkter inte finns tillgängliga i alla kvalificerande länder/regioner.
 • Office 365 Home fullständigt produktpaket (FPP)
 • Office 365 Home kortaktiverad produkt (POSA)
 • Office 365 Home elektroniskt programvarudistribuerad produkt (ESD)
 • Office 365 Home årsprenumeration
 • Office 365 Home Military Appreciation Edition
 • Office 365 University fullständigt produktpaket (FPP)
 • Office 365 University kortaktiverad produkt (POSA)
 • Office 365 University elektroniskt programvarudistribuerad produkt (ESD)
Office-produkter som INTE berättigar till erbjudandet är:
 • Office 365 Home månadsprenumeration
 • Office 365 Small Business Premium
 • Office 2013-paket (Home and Student, Home and Business och Professional)
 • Office 2013 fristående program
 • Office för Mac 2011-paket (Hem och student och Hem och småföretag)
 • Alla tidigare versioner av Microsoft Office (2003, 2007, 2010)
 • Utvärderingsversion av Office 365
 • Produkter som inte är till återförsäljning samt kampanjprodukter
 • Office 365-produkter som är licensierade under ett volymlicensavtal
Detta Erbjudande är tillgängligt i följande länder/regioner. Office 365-produkten måste köpas och aktiveras i ett av följande länder/regioner för att berättiga till Xbox Live-gulderbjudandet.
Land/region
Argentina Australien Österrike Belgien
Brasilien Kanada Chile Colombia
Tjeckien Danmark Finland Frankrike
Tyskland Grekland Hong Kong SAR Ungern
Irland Israel Italien Sydkorea
Mexiko Nederländerna Nya Zeeland Norge
Polen Portugal Ryssland Saudiarabien
Singapore Slovakien Sydafrika Spanien
Sverige Schweiz Taiwan Turkiet
Förenade arabemiraten Storbritannien
Xbox Live Guld finns endast på de språk som visas här: http://www.xbox.com/live/countries och finns kanske inte med samma språkalternativ som för den berättigande Office 365-produkten du köpte.
Systemkrav för Office 365:
Systemkrav för Xbox Live Guld:
För Xbox Live Guld gäller Användningsvillkor för Xbox Live på: www.xbox.com/live/termsofuse. Kräver Xbox 360, bredband och minst 256 MB lagringsutrymme. Avgifter för nedladdning kan tillkomma enligt avtal med din Internetleverantör. Alla spel har inte onlinespel för flera spelare; vissa funktioner och nedladdningar kräver ytterligare maskinvara, lagringsutrymme, hårddisk och/eller avgifter. Vissa bredbandstjänster fungerar eventuellt inte med Xbox Live och prestandan kan variera. Inte tillgänglig i alla länder/regioner, se www.xbox.com/live/countries. Funktionerna varierar mellan länderna. Funktioner och systemkrav kan komma att ändras utan föregående meddelande. Personer under 13 år måste ha målsmans tillstånd.
 • Klicka här vid andra frågor eller support vid inlösen, specifikt för detta erbjudande, för att se telefonnumret till kundtjänst i ditt land/din region.
 • Vid support som gäller din Office-produkt eller din Office 365-prenumeration kontakta supporten för Office 365. Ytterligare hjälpartiklar finns på office.com/support.
 • Om du behöver hjälp med Xbox Live Guld: Begränsad kundsupport för Xbox Live Guld finns på: Support för Xbox Live Guld.
a) Sekretess
Vår sekretesspolicy är en del av dessa villkor och dess villkor ingår som referens. Läs den nu (genom att klicka på ”sekretesspolicy”). I denna policy förklaras hur viss information om dig kan komma att användas. Du är medveten om och accepterar att Microsoft kan använda och lagra information om dig i enlighet med vår sekretesspolicy.
b) Ansvarsfriskrivning om skattskyldighet för varor du erhåller
Du medger att ditt deltagande i Erbjudandet innebär att du ansvarar för eventuell skatt.
c) Dina garantier
Du garanterar till förmån för Microsoft att
 • du har uppnått myndighetsålder i det land där du befinner dig
 • du äger laga rätt att anta villkoren för detta Erbjudande
 • du är berättigad till detta Erbjudande, så som beskrivs i villkoren ovan
 • all information som du avger till oss är sann, riktig och aktuell.
d) Övrigt
Om någon del av dessa villkor bedöms vara ogiltig ska det ogiltiga villkoret ersättas med ett giltigt villkor som ligger nära det villkor som ursprungligen avsetts och återstoden av villkoren skall ha fortsatt verkan.
e) Initiativtagare till Erbjudandet
Nordamerika eller Sydamerika utanför USA. Om du bor i (eller, om du representerar ett företag, huvudkontoret ligger i) Nordamerika eller Sydamerika utanför USA, sponsras Erbjudandet av Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA. Den amerikanska delstaten Washingtons lagar gäller för tolkningen av Erbjudandet oavsett eventuella konflikter mellan juridiska principer. Alla övriga anspråk som gäller detta Erbjudande, inklusive anspråk som åberopas enligt konsumentskyddslagstiftning, konkurrenslagar och handlingar som ger rätt till utomobligatoriskt skadeståndsansvar regleras av lagarna i det land/den region där du har löst in detta Erbjudande.
Europa. Om du bor i (eller, om du representerar ett företag, huvudkontoret ligger i) Europa, sponsras Erbjudandet av Microsoft Luxembourg S.à.r.l., 20 Rue Eugene Ruppert, Immeuble Laccolith, 1st Floor, L-2543 Luxemburg och Luxemburgs lagar gäller för tolkningen av Erbjudandet oavsett eventuella konflikter mellan juridiska principer, om du inte bor i, eller företagets huvudkontor ligger i, Spanien, då Spaniens lagar gäller för tolkningen av Erbjudandet. Alla övriga anspråk som gäller detta Erbjudande, inklusive anspråk som åberopas enligt konsumentskyddslagstiftning, konkurrenslagar och handlingar som ger rätt till utomobligatoriskt skadeståndsansvar regleras av lagarna i det land/den region där du har löst in detta Erbjudande. Med hänsyn till jurisdiktion kan du och Microsoft välja det land/den region där du löste in detta Erbjudande för alla konflikter som uppstår på grund av eller med avseende på detta Erbjudande, eller alternativt välja ansvarig domstol i Luxemburg.
Mellanöstern eller Afrika. Om du bor i (eller, om du representerar ett företag, huvudkontoret ligger i) Mellanöstern eller Afrika, sponsras Erbjudandet av Microsoft Luxembourg S.à.r.l., 20 Rue Eugene Ruppert, Immeuble Laccolith, 1st Floor, L-2543 Luxemburg, och Luxemburgs lagar gäller för tolkningen av Erbjudandet oavsett eventuella konflikter mellan juridiska principer. Alla övriga anspråk, inklusive anspråk som åberopas enligt konsumentskyddslagstiftning, konkurrenslagar och handlingar som ger rätt till utomobligatoriskt skadeståndsansvar regleras av lagarna i det land/Den region där du har löst in detta Erbjudande. Du och vi samtycker oåterkalleligen till att jurisdiktionen och jurisdiktionsorten uteslutande ligger under Luxemburgs domstolsväsen för alla konflikter som uppstår på grund av eller med avseende på detta Erbjudande.
Asien eller södra Stillahavsområdet, såvida ditt land/din region inte nämns specifikt. Om du bor i (eller, om du representerar ett företag, huvudkontoret ligger i) Asien eller södra Stillahavsområdet, sponsras Erbjudandet av Microsoft Regional Sales Corp., ett bolag som lyder under den amerikanska delstaten Nevadas lagar, med en filial i Singapore, och med huvudsaklig verksamhet på 438B Alexandra Road, #04-09/12, Block B, Alexandra Technopark, Singapore, 119968, och den amerikanska delstaten Washingtons lagar gäller för detta Erbjudande oavsett eventuella konflikter mellan juridiska principer. Alla konflikter som uppstår på grund av eller med avseende på detta Erbjudande, inbegripet frågor om dess förekomst, giltighet eller avbrytande, hänvisas till och prövas av en skiljenämnd i Singapore enligt skiljereglementet för Singapore International Arbitration Center (SIAC), vars regler bedöms ingå som referens i denna paragraf. Nämnden består av en skiljedomare som utses av ordföranden för SIAC. Förhandlingarna skall hållas på engelska. Skiljedomarens beslut är slutgiltigt, bindande och obestridligt, och kan användas som prejudikat i övriga länder och regioner.
Republiken Korea. Om du bor i (eller, om du representerar ett företag, huvudkontoret ligger i) Republiken Korea, sponsras Erbjudandet av Microsoft Korea, Inc., 6th Floor, POSCO Center, 892 Daechi-Dong, Kangnam-Gu, Seoul, 135-777, Korea, och Republiken Koreas lagar gäller för detta Erbjudande. Du och vi samtycker oåterkalleligen till att jurisdiktionen och jurisdiktionsorten uteslutande ligger under distriktsdomstolen i Seoul för alla konflikter som uppstår på grund av eller med avseende på detta Erbjudande.
Taiwan. Om du bor i (eller, om du representerar ett företag, huvudkontoret ligger i) Taiwan, sponsras Erbjudandet av Microsoft Taiwan Corp., 8F, No 7 Sungren Road, Shinyi Chiu, Taipei, Taiwan 110, och Taiwans lagar gäller för detta Erbjudande. Du och vi utser oåterkalleligen distriktsdomstolen i Taipei som den distriktsdomstol som har jurisdiktion över alla konflikter som uppstår på grund av eller med avseende på detta Erbjudande.