Ersätta ett foto

ZA

Du kan ersätta ett infogat foto med ett annat foto utan att ändra storlek eller placering.

Här kan du läsa om följande ämnenErsätta ett foto

Prova att ersätta ett infogat foto med ett annat.

  1. Markera fotot genom att klicka på det.
  2. Klicka på Ändra bild under Justera på fliken Format.

ZA

Dialogrutan Infoga bild visas.

  1. Ange vilken plats du vill spara på och vilket foto du vill infoga på samma sätt som för det första fotot och klicka på Infoga.

I det här exemplet väljer du fotot ”seminar1” som finns sparat i mappen Bilder i mappen Bibliotek.

ZA

Fotot ersätts.

ZA

Överst på sidan Överst på sidan

Använda ClipArt” följer.

 
 
Gäller:
Word 2010