Utbildningsöversikt för Word för Mac 2011

Följ den här utbildningsöversikten och hjälpavsnitten med systematiska och stegvisa instruktioner och lär dig hur du använder Microsoft Word för Mac 2011.

1. Bekanta dig med Word

Titel Beskrivning
Video: Nyheter i Word för Mac 2011 Hämta den här videoserien som ger en kort introduktion till några av de nya och viktiga funktionerna i Word för Mac 2011.
Video: Grunderna i Word för Mac 2011 Oavsett om du inte använt Word för Mac 2011 eller bara behöver repetera kan du hämta den här videoserien som ger dig en översikt så att du snabbt blir produktiv.
Självstudiekurs: Grunderna i Word Hämta den här .pdf-filen för en självstudiekurs steg-för-steg som täcker in samma begrepp som videon om grunderna i Word, men med bara text och bilder.
Video: Öka produktiviteten med menyfliksområdet i Office för Mac Bekanta dig med menyfliksområdet i Microsoft Office för Mac 2011 som kombinerar formateringspaletten och elementgalleriet från tidigare versioner av Office och ger dig snabb och bekväm åtkomst till de funktioner och verktyg som du använder mest.
Börja med en mall för att skapa ett nytt dokument Lär dig hur du hittar mallar för meritförteckningar, visitkort och annat med hjälp av galleriet i ett Word-dokument.

2. Skapa och formatera dokument

Titel Beskrivning
Skillnader mellan mallar, teman och formatmallar i Word Lär dig skillnaderna mellan mallar, teman och formatmallar.
Ändra eller ta bort ett tema Använd fördefinierade Office-teman för att tillämpa en samordnad uppsättning teckensnitt, färger och visuella effekter på dina dokument.
Video: Visa styrkan med formatmallar I den här korta videon visas en översikt av hur du använder de nya visuella formaten för att snabbt se och använda formatmallar på text.
Självstudiekurs: Formatera text med hjälp av formatmallar Hämta den här .pdf-filen om du vill lära dig hur du använder de många inbyggda formatmallarna som gör det enkelt att formatera tecken, stycken eller flera sidor med bara några klick.
Kopiera formatering Använd Hämta format när du snabbt vill kopiera formatering från en del av texten till en annan.

3. Lägga till listor, tabeller, bilder och andra objekt

Titel Beskrivning
Skapa en punktlista eller en numrerad lista Använd punkter eller numrering för att göra listor mer lättlästa.
Infoga en tabell Infoga en tabell i ett dokument.
Lägga till eller ersätta en bild Lägga till en bild eller ClipArt i ett dokument från mediebläddraren och andra platser.
Lägga till eller redigera SmartArt-grafik Använda SmartArt-grafik för att visuellt presentera information så att du kan förmedla ditt budskap mer effektivt.
Skapa diagram Skapa diagram för att illustrera data grafiskt.
Video: Hantera lager enkelt I den här korta videon visas en översikt av hur du använder det nya verktyget för dynamisk omsortering för att ordna objekt och lager i dokument.

4. Gå vidare från ett grundläggande dokument

Titel Beskrivning
Video: Skapa snygga publikationer I den här korta videon visas en översikt av hur du använder de nya typografiska funktionerna för att förbättra utseendet på dina dokument.
Spela in ljudanteckningar Använd anteckningsbokslayout för att fånga text- eller ljudanteckningar på möten eller kurser.
Skapa och skriva ut adressetiketter med hjälp av Koppla dokument Använd hanteraren för Koppla dokument för att skapa adressetiketter.
Skapa eller redigera en innehållsförteckning Lägg till en innehållsförteckning för att ge längre dokument ett mer professionellt utseende och göra dem lättare att läsa.
Lägga till eller ändra källor, källhänvisningar och litteraturförteckningar Skapa automatiskt en litteraturförteckning utifrån källor för källhänvisningar i dokumentet.
Lägga till eller ändra fotnoter eller slutkommentarer Använda fotnoter och slutkommentarer för att förklara, kommentera och lägga till referenser för text i ett dokument.
Skapa eller redigera ett index Lär dig hur du skapar ett index.

5. Dela och samarbeta

Titel Beskrivning
Använda spårade ändringar Använd funktionen Spåra ändringar för att visa och svara på ändringar och kommentarer som du och andra författare lägger till i ett dokument.
Jämföra och slå ihop två versioner av ett dokument Se skillnaderna mellan två versioner av samma dokument.
Dela dokument med andra versioner av Office Bekanta dig med olika format som du kan använda för att dela dokument med andra Office-användare.
Lösenordsskydda ett dokument Lär dig att använda lösenord för att förhindra obehöriga användare från att öppna eller ändra ett dokument.
Video: Få åtkomst till dina dokument var som helst I den här korta videon visas en översikt av hur du använder Word för Mac 2011 för att öppna och redigera filer som finns på Windows Live OneDrive.
Samtidig redigering av ett dokument med andra författare Lär dig att samarbeta i OneDrive- eller SharePoint-dokument.

6. Utforska andra användbara resurser

Titel Beskrivning
Interaktiv: Kan du inte hitta det i Office för Mac 2011? Använd den här visuella, interaktiva guiden för att hitta var Microsoft Word 2008 för Mac-kommandon finns i Word 2011
Word-kortkommandon Visa en fullständig lista med kortkommandon, ordnade i logiska kategorier.
Anpassa menyfliksområdet Ordna om, visa och dölj flikarna i menyfliksområdet.
Kända problem i Word 2011 Visa en lista över kända problem samt möjliga lösningar.

Se även

Nyheter i Word för Mac 2011

Utbildning i Word för Mac 2011

Tekniska supportalternativ

 
 
Gäller:
Word för Mac 2011