Tangentbordsgenvägar i Word

Om tangentbordsgenvägar

Du kan snabbt utföra många åtgärder med hjälp av tangentbordsgenvägar, d.v.s. en eller flera tangenter som du trycker på för att utföra en åtgärd. Du kan exempelvis trycka på KOMMANDO + P om du vill öppna dialogrutan Skriv ut.


 Anteckningar 

  • Beskrivningarna av tangentbordsgenvägarna gäller för den amerikanska tangentbordslayouten. Tangenterna på tangentbord med andra layouter kanske inte stämmer med tangenterna på ett amerikanskt tangentbord. Tangentbordsgenvägar på bärbara datorer kan också skilja sig från dessa.
  • Inställningarna i vissa versioner av Macintosh-operativsystemet och vissa hjälpmedelsprogram kan stå i konflikt med tangentbordsgenvägar och funktionstangenter i Office. Information om hur du ändrar tangentkopplingen för en tangentbordsgenväg finns i Mac-hjälpen för din version av Macintosh-operativsystemet eller i hjälpmedelsprogrammet i fråga.
  • Följande lista innehåller kortkommandon för endast de vanligaste åtgärderna. Om du vill visa alla Word kommandon och kortkommandon öppnar du Verktyg-menyn, pekar på Makro och klickar sedan på Makron. På popup-menyn Makron i klickar du på Word-kommandon och i rutan Makronamn skriver du VisaKommandon, klickar på Kör och väljer sedan de alternativ du vill använda.

VisaFunktionstangenter

 Anteckning   Om du använder en MacBook och vill använda en funktionstangent måste du samtidigt trycka på tangenten fn (längst ned till vänster på tangentbordet).

Om du vill Tryck på
Ångra den senaste åtgärden F1
Klippa ut text eller bilder F2
Kopiera text eller bilder F3
Klistra in innehållet i Urklipp F4
Välja kommandot Gå till (Redigera-menyn) F5
Gå till nästa fönster eller ruta F6
Välja kommandot Stavning och grammatik (Verktyg-menyn) F7

Utöka en markering

Den här tangentbordsgenvägen står i konflikt med en standardtangentkoppling i Mac OS X. Om du vill använda den här Office-tangentbordsgenvägen måste du inaktivera Mac OS X-tangentbordsgenvägen för den här tangenten. Klicka på SysteminställningarApple-menyn. Klicka på Tangentbord under Maskinvara. Klicka på fliken Kortkommandon och avmarkera kryssrutan för den tangentkoppling som du vill inaktivera.

F8

Uppdatera markerade fält.

Den här tangentbordsgenvägen står i konflikt med en standardtangentkoppling i Exposé i Mac OS X version 10.3 eller senare. Om du vill använda den här Office-tangentbordsgenvägen måste du först inaktivera Exposé-tangentbordsgenvägen för den här tangenten. Klicka på SysteminställningarApple-menyn. Klicka på Exposé och Spaces under Personligt.  Klicka på på popup-menyn för den tangentbordsgenväg som du vill inaktivera under Tangentbords- och musgenvägar.

F9

Gå till nästa fält

Den här tangentbordsgenvägen står i konflikt med en standardtangentkoppling i Exposé i Mac OS X version 10.3 eller senare. Om du vill använda den här Office-tangentbordsgenvägen måste du först inaktivera Exposé-tangentbordsgenvägen för den här tangenten. Klicka på SysteminställningarApple-menyn. Klicka på Exposé och Spaces under Personligt. Klicka på på popup-menyn för den tangentbordsgenväg som du vill inaktivera under Tangentbords- och musgenvägar.

F11
Välja kommandot Spara som (Arkiv-menyn) KOMMANDO + SKIFT + S
Kopiera text SKIFT + F2
Ändra bokstäver till versaler, gemener eller blandat gemener och versaler SKIFT + F3
Upprepa Sök eller Gå till SKIFT + F4
Flytta till föregående insättningspunkt SKIFT + F5
Gå till föregående fönster eller ruta SKIFT + F6
Välja kommandot Synonymer (Verktyg-menyn) SKIFT + F7

Minska en markering

Den här tangentbordsgenvägen står i konflikt med en standardtangentkoppling i Exposé i Mac OS X version 10.3 eller senare. Om du vill använda den här Office-tangentbordsgenvägen måste du först inaktivera Exposé-tangentbordsgenvägen för den här tangenten. Klicka på SysteminställningarApple-menyn. Klicka på Exposé och Spaces under Personligt. Klicka på på popup-menyn för den tangentbordsgenväg som du vill inaktivera under Tangentbords- och musgenvägar.

SKIFT + F8

Växla mellan en fältkod och dess resultat

Den här tangentbordsgenvägen står i konflikt med en standardtangentkoppling i Exposé i Mac OS X version 10.3 eller senare. Om du vill använda den här Office-tangentbordsgenvägen måste du först inaktivera Exposé-tangentbordsgenvägen för den här tangenten. Klicka på SysteminställningarApple-menyn. Klicka på Exposé och Spaces under Personligt.  Klicka på på popup-menyn för den tangentbordsgenväg som du vill inaktivera under Tangentbords- och musgenvägar.

SKIFT + F9

Visa en snabbmeny (snabbmeny: En meny med en lista över kommandon som är relevanta för ett visst objekt. Du kan bland annat visa snabbmenyer för objekt som text, tabeller och ord som markerats av stavningskontrollen, samt bilder.)

Den här tangentbordsgenvägen står i konflikt med en standardtangentkoppling i Exposé i Mac OS X version 10.3 eller senare. Om du vill använda den här Office-tangentbordsgenvägen måste du först inaktivera Exposé-tangentbordsgenvägen för den här tangenten. Klicka på SysteminställningarApple-menyn. Klicka på Exposé och Spaces under Personligt. Klicka på på popup-menyn för den tangentbordsgenväg som du vill inaktivera under Tangentbords- och musgenvägar.

SKIFT + F10

Gå till föregående fält

Den här tangentbordsgenvägen står i konflikt med en standardtangentkoppling i Exposé i Mac OS X version 10.3 eller senare. Om du vill använda den här Office-tangentbordsgenvägen måste du först inaktivera Exposé-tangentbordsgenvägen för den här tangenten. Klicka på SysteminställningarApple-menyn. Klicka på Exposé och Spaces under Personligt.  Klicka på på popup-menyn för den tangentbordsgenväg som du vill inaktivera under Tangentbords- och musgenvägar.

SKIFT + F11
Klippa ut till Insamling (Insamling: En autotextpost som lagrar flera objekt som du har tagit bort. Word fortsätter att lagra objekt tills du infogar posten som en grupp på en annan plats i dokumentet.) KOMMANDO + F3
Stänga fönstret KOMMANDO + F4
Gå till nästa fönster KOMMANDO + F6
Visa eller dölj menyfliksområdet ALTERNATIV + KOMMANDO + R
Infoga ett tomt fält KOMMANDO + F9
Låsa ett fält KOMMANDO + F11
Infoga innehållet i Insamling (Insamling: En autotextpost som lagrar flera objekt som du har tagit bort. Word fortsätter att lagra objekt tills du infogar posten som en grupp på en annan plats i dokumentet.) KOMMANDO + SKIFT + F3
Upprepa Sök eller Gå till KOMMANDO + SKIFT + F4
Redigera ett bokmärke KOMMANDO + SKIFT + F5
Gå till föregående fönster KOMMANDO + SKIFT + F6
Uppdatera länkad information i ett Word-källdokument KOMMANDO + SKIFT + F7
Utöka en markering eller ett block (tryck sedan på en piltangent) KOMMANDO + SKIFT + F8
Ta bort länk för ett fält KOMMANDO + SKIFT + F9
Låsa upp ett fält KOMMANDO + SKIFT + F11
Skapa en post för Autotext (Autotext: En plats där du kan lagra återanvändningsbar text eller grafik som du snabbt vill infoga genom att bara skriva några få tecken. Du kan exempelvis lagra ett standardvillkor i ett avtal eller en lång distributionslista för PM-utskick. Word innefattar några standardposter, t.ex. "Hej!" och "Högaktningsfullt".) ALTERNATIV + F3
Gå till nästa fönster ALTERNATIV + F6
Hitta nästa stavfel eller grammatikfel. Kryssrutan Kontrollera stavning medan du skriver måste vara markerad (Word-menyn, kommandot Alternativ, Stavning och grammatik). ALTERNATIV + F7
Köra ett makro ALTERNATIV + F8
Växla mellan alla fältkoder och deras resultat ALTERNATIV + F9
Gå till föregående fönster ALTERNATIV + SKIFT + F6
Öppna ordlistan ALTERNATIV + SKIFT + F7
Köra GOTOBUTTON eller MACROBUTTON från det fält där fältresultaten visas ALTERNATIV + SKIFT + F9

VisaFlytta markören

Om du vill flytta Tryck på
ett tecken åt vänster VÄNSTERPIL
ett tecken åt höger HÖGERPIL
ett ord åt vänster ALTERNATIV + VÄNSTERPIL
ett ord åt höger ALTERNATIV + HÖGERPIL
ett stycke uppåt KOMMANDO + UPPIL
ett stycke nedåt KOMMANDO + NEDPIL
en cell åt vänster (i en tabell) SKIFT + TABB
en cell åt höger (i en tabell) TABB
en rad uppåt UPPIL
en rad nedåt NEDPIL
till slutet av en rad KOMMANDO + HÖGERPIL eller END
till början av en rad KOMMANDO + VÄNSTERPIL eller HOME
en skärm uppåt (bläddra) PGUP
en skärm nedåt (bläddra) PGDN
till överst på nästa sida

KOMMANDO + PGDN

KOMMANDO + FN + NEDPIL (på ett MacBook-tangentbord)

till överst på föregående sida

KOMMANDO + PGUP

KOMMANDO + FN + UPPIL (på ett MacBook-tangentbord)

till slutet av ett dokument

KOMMANDO + END

KOMMANDO + FN + HÖGERPIL (på ett MacBook-tangentbord)

till början av ett dokument

KOMMANDO + HOME

KOMMANDO + FN + VÄNSTERPIL (på ett MacBook-tangentbord)

Till föregående insättningspunkt SKIFT + F5

VisaMarkera text och bilder

 Tips   Om du vet tangentbordsgenvägen för att flytta markören kan du vanligtvis markera texten genom att använda samma tangentbordsgenväg samtidigt som du håller ned SKIFT . Med KOMMANDO + HÖGERPIL flyttas till exempel markören till nästa ord och med KOMMANDO + SKIFT + HÖGERPIL markeras texten från markören till början av nästa ord.

Utöka en markering Tryck på
Genom att markera flera objekt som inte gränsar till varandra Markera det första objektet, håll ned KOMMANDO och markera sedan ytterligare objekt
ett tecken åt höger SKIFT + HÖGERPIL
ett tecken åt vänster SKIFT + VÄNSTERPIL
ett ord åt höger SKIFT + ALTERNATIV + HÖGERPIL
ett ord åt vänster SKIFT + ALTERNATIV + VÄNSTERPIL
till slutet av en rad KOMMANDO + SKIFT + HÖGERPIL eller SKIFT + END
till början av en rad KOMMANDO + SKIFT + VÄNSTERPIL eller SKIFT + HOME
en rad nedåt SKIFT + NEDPIL
en rad uppåt SKIFT + UPPIL
till slutet av ett stycke KOMMANDO + SKIFT + NEDPIL
till början av ett stycke KOMMANDO + SKIFT + UPPIL
en skärm nedåt SKIFT + PGDN
en skärm uppåt SKIFT + PGUP
till början av ett dokument KOMMANDO + SKIFT + HOME
till slutet av ett dokument KOMMANDO + SKIFT + END
till slutet av ett fönster ALTERNATIV + KOMMANDO + SKIFT + PGDN
Markera hela dokumentet KOMMANDO + A
till ett lodrätt textblock KOMMANDO + SKIFT + F8 och använd sedan piltangenterna. Tryck på KOMMANDO + PUNKT om du vill avbryta markeringsläget.
till en specifik plats i ett dokument F8 och använd sedan piltangenterna. Tryck på KOMMANDO + PUNKT om du vill avbryta markeringsläget.

VisaMarkera text och bilder i en tabell

Om du vill Tryck på
Markera innehållet i nästa cell TABB
Markera innehållet i föregående cell SKIFT + TABB
Utöka en markering till angränsande celler Håll ned SKIFT och tryck flera gånger på en piltangent
Markera en kolumn Klicka på den översta eller nedersta cellen i en kolumn. Håll ned SKIFT och tryck på UPPIL eller NEDPIL flera gånger.
Utöka en markering (eller ett block) KOMMANDO + SKIFT + F8 och använd sedan piltangenterna. Tryck på KOMMANDO + PUNKT om du vill avbryta markeringsläget.
Minska storlek på markeringen SKIFT + F8
Markera flera celler, kolumner eller rader som inte angränsar till varandra Markera det första objektet, håll ned KOMMANDO och markera sedan ytterligare objekt

VisaUtöka en markering

Om du vill Tryck på
Aktivera läget Utöka markering

F8

Den här tangentbordsgenvägen står i konflikt med en standardtangentkoppling i Mac OS X. Om du vill använda den här Office-tangentbordsgenvägen måste du inaktivera Mac OS X-tangentbordsgenvägen för den här tangenten. Klicka på SysteminställningarApple-menyn. Klicka på Tangentbord under Maskinvara. Klicka på fliken Kortkommandon och avmarkera kryssrutan för den tangentkoppling som du vill inaktivera.

Markera det närmaste tecknet till vänster F8 och tryck sedan på VÄNSTERPIL
Markera det närmaste tecknet till höger F8 och tryck sedan på HÖGERPIL
Utöka en markering Fortsätt att trycka på F8 för att utöka markeringen till hela ordet, meningen, stycket, avsnittet och så vidare.
Minska storlek på en markering SKIFT + F8
Inaktivera läget Utöka markering KOMMANDO + PUNKT

VisaRedigera text och bilder

Om du vill Tryck på
Kopiera text eller bilder KOMMANDO + C eller F3
Kopiera en stil KOMMANDO + SKIFT + C
Klistra in en formatmall KOMMANDO + SKIFT + V
Kopiera text eller bilder till Klippbok CTRL + BLANKSTEG + C
Flytta text eller bilder KOMMANDO + X eller F2 (flytta sedan markören och tryck på KOMMANDO + V eller F4 )
Infoga grafik med hjälp av Mediegranskning KOMMANDO + CTRL + M
Skapa Autotext (Autotext: En plats där du kan lagra återanvändningsbar text eller grafik som du snabbt vill infoga genom att bara skriva några få tecken. Du kan exempelvis lagra ett standardvillkor i ett avtal eller en lång distributionslista för PM-utskick. Word innefattar några standardposter, t.ex. "Hej!" och "Högaktningsfullt".) ALTERNATIV + F3
Infoga Autotext KOMMANDO + ALTERNATIV + SKIFT + V
Klistra in innehållet i Urklipp KOMMANDO + V eller F4
Klistra in det som klippts ut från Klippbok CTRL + ALTERNATIV + V
Klistra in special KOMMANDO + CTRL + C
Klistra in och matcha formateringen för omgivande text KOMMANDO + ALTERNATIV + SKIFT + V
Klistra in i Klippbok CTRL + ALTERNATIV + I
Klistra in Insamling (Insamling: En autotextpost som lagrar flera objekt som du har tagit bort. Word fortsätter att lagra objekt tills du infogar posten som en grupp på en annan plats i dokumentet.) -innehåll KOMMANDO + SKIFT + F3
Ta bort ett tecken åt vänster DELETE
Ta bort ett ord åt vänster KOMMANDO + DELETE
Ta bort ett tecken åt höger Delete eller CLEAR
Ta bort ett ord åt höger KOMMANDO + Delete
Klippa ut markerad text till Urklipp KOMMANDO + X eller F2
Ångra den senaste åtgärden KOMMANDO + Z
Klippa ut till Insamling (Insamling: En autotextpost som lagrar flera objekt som du har tagit bort. Word fortsätter att lagra objekt tills du infogar posten som en grupp på en annan plats i dokumentet.) KOMMANDO + F3

VisaJustera och formatera stycken

Om du vill Tryck på
Centrera ett stycke KOMMANDO + E
Justera ett stycke KOMMANDO + J
Vänsterjustera ett stycke KOMMANDO + L
Högerjustera ett stycke KOMMANDO + R
Göra ett indrag i ett stycke från vänster CTRL + SKIFT + M
Ta bort ett indrag från vänster KOMMANDO + SKIFT + M
Skapa ett hängande indrag KOMMANDO + T
Ta bort ett hängande indrag KOMMANDO + SKIFT + T
Starta Autoformatering KOMMANDO + ALTERNATIV + K
Använda formatmallen Normal KOMMANDO + SKIFT + N
Använda formatmallen Rubrik 1 KOMMANDO + ALTERNATIV + 1
Använda formatmallen Rubrik 2 KOMMANDO + ALTERNATIV + 2
Använda formatmallen Rubrik 3 KOMMANDO + ALTERNATIV + 3
Använda formatmallen Lista KOMMANDO + SKIFT + L
Infoga ett hårt blanksteg ALTERNATIV + BLANKSTEG

VisaAnge radavstånd

Om du vill ange radavstånd till Tryck på
enkelt radavstånd KOMMANDO + 1
dubbelt radavstånd KOMMANDO + 2
1,5-raders avstånd KOMMANDO + 5
Ta bort eller lägga till en rad direkt före ett stycke KOMMANDO + 0 (noll)

VisaFormatera tecken

Om du vill Tryck på
Ändra typsnitt KOMMANDO + SKIFT + F
Öka typsnittsstorleken KOMMANDO + SKIFT + >
Minska typsnittsstorleken KOMMANDO + SKIFT + <
Öka typsnittsstorleken med 1 punkt KOMMANDO + ]
Minska typsnittsstorleken med 1 punkt KOMMANDO + [
Ändra formatering på tecken (kommandot Typsnitt, Format-menyn) KOMMANDO + D
Ändra skiftläge för bokstäver SKIFT + F3
Formatera till enbart versaler KOMMANDO + SKIFT + A
Använda fetstil KOMMANDO + B
Använda understrykning KOMMANDO + U
Stryka under ord men inte mellanslag KOMMANDO + SKIFT + W
Stryka under text med dubbel understrykning KOMMANDO + SKIFT + D
Använda kursiv stil KOMMANDO + I
Formatera alla bokstäver till gemener KOMMANDO + SKIFT + K
Använda nedsänkt formatering (automatiskt avstånd) KOMMANDO + LIKHETSTECKEN
Använda upphöjd formatering (automatiskt avstånd) KOMMANDO + SKIFT + PLUSTECKEN
Ta bort manuell formatering COMMAND + SKIFT + Z
Använda genomstrykning KOMMANDO + SKIFT + S

VisaInfoga specialtecken

Om du vill infoga Tryck på
Ett fält KOMMANDO + F9
En radbrytning SKIFT + RETUR
En sidbrytning SKIFT + ENTER
En spaltbrytning KOMMANDO + SKIFT + RETUR
Ett hårt blanksteg KOMMANDO + SKIFT + BINDESTRECK
Copyrightsymbolen ALTERNATIV + G
Symbolen för registrerat varumärke ALTERNATIV + R
Varumärkessymbolen ALTERNATIV + 2
En ellips ALTERNATIV + SEMIKOLON

VisaInfoga fält

Om du vill infoga Tryck på
Ett DATE-fält CTRL + SKIFT + D
Ett LISTNUM-fält KOMMANDO + ALTERNATIV + SKIFT + L
Ett PAGE-fält CTRL + SKIFT + P
Ett TIME-fält CTRL + SKIFT + T
Ett tomt fält KOMMANDO + F9

VisaArbeta med fält

Om du vill Tryck på
Uppdatera markerade fält F9
Ta bort länk för ett fält KOMMANDO + SKIFT + F9
Växla mellan en fältkod och dess resultat SKIFT + F9
Växla mellan alla fältkoder och deras resultat ALTERNATIV + F9
Köra GOTOBUTTON eller MACROBUTTON från det fält där fältresultaten visas ALTERNATIV + SKIFT + F9
Gå till nästa fält F11
Gå till föregående fält SKIFT + F11
Låsa ett fält KOMMANDO + F11
Låsa upp ett fält KOMMANDO + SKIFT + F11

VisaDokumentdisposition

Om du vill Tryck på
Höja ett stycke i dispositionsläget en nivå CTRL + SKIFT + VÄNSTERPIL
Sänka ett stycke i dispositionsläget en nivå CTRL + SKIFT + HÖGERPIL
Sänka till brödtext KOMMANDO + SKIFT + N
Flytta markerade stycken uppåt CTRL + SKIFT + UPPIL
Flytta markerade stycken nedåt CTRL + SKIFT + NEDPIL
Expandera text under en rubrik CTRL + SKIFT + PLUSTECKEN

Komprimera text under en rubrik

Den här tangentbordsgenvägen står i konflikt med en standardtangentkoppling i Mac OS X. Om du vill använda den här Office-tangentbordsgenvägen måste du inaktivera Mac OS X-tangentbordsgenvägen för den här tangenten. Klicka på SysteminställningarApple-menyn. Klicka på Tangentbord under Maskinvara. Klicka på fliken Kortkommandon och avmarkera kryssrutan för den tangentkoppling som du vill inaktivera.

CTRL + SKIFT + MINUSTECKEN
Visa all brödtext och rubriker eller dölj all brödtext CTRL + SKIFT + A
Visa den första raden i brödtexten eller all brödtext CTRL + SKIFT + L
Visa alla rubriker med angiven rubriknivå CTRL + SKIFT +<RUBRIKNIVÅ>

VisaGranska dokument

Om du vill Tryck på
Infoga en kommentar KOMMANDO + ALTERNATIV + A
Aktivera eller inaktivera Spåra ändringar KOMMANDO + SKIFT + E
Gå till början av en kommentar HOME
Gå till slutet av en kommentar END  (Tangenten END finns inte på alla tangentbord)
Gå till början av kommentarslistan medan du är i Granskningsrutan KOMMANDO + HOME
Gå till slutet av kommentarslistan medan du är i Granskningsrutan KOMMANDO + END

VisaSkriva ut dokument

Om du vill Tryck på
Skriva ut ett dokument KOMMANDO + P

VisaFlytta i en tabell

Om du vill Tryck på
Flytta till nästa cell TABB (om markören är i den sista cellen i en tabell läggs en ny rad till om du trycker på TABB )
Flytta till föregående cell SKIFT + TABB
Flytta till föregående eller nästa rad UPPIL eller NEDPIL
Flytta till den första cellen på raden CTRL + HOME
Flytta till den sista cellen på raden CTRL + END
Flytta till den första cellen i kolumnen CTRL + PGUP
Flytta till den sista cellen i kolumnen CTRL + PGDN
Börja på ett nytt stycke RETUR
Lägga till en ny rad i slutet av tabellen TABB i slutet av den sista raden
Lägga till text före en tabell i början av ett dokument RETUR vid början av den första cellen
Infoga en rad KOMMANDO + CTRL + I

VisaÄndra storlek på tabellkolumner med hjälp av linjalen

Om du vill Tryck tangentbordsgenvägen och dra sedan markören på linjalen

Behålla kolumnstorlekar till höger

Ändra bredd på tabell

Ingen tangent

Flytta en enskild kolumnrad

Behålla bredd på tabell

SKIFT

Ändra storlek på alla kolumner till höger till samma storlek

Behålla bredd på tabell

KOMMANDO + SKIFT

Ändra storlek på alla kolumner till höger proportionerligt

Behålla bredd på tabell

KOMMANDO

VisaÄndra storlek på tabellkolumner direkt i en tabell

 Tips   

  • Om du vill visa måtten för en kolumn på linjalen när du ändrar storlek på kolumnen trycker du på ALTERNATIV tillsammans med de här tangentbordsgenvägarna.
  • Om du vill finjustera kolumnbredden inaktiverar du rutnätsfunktionen genom att trycka på ALTERNATIV tillsammans med tangentbordsgenvägarna.

Om du vill Tryck tangentbordsgenvägen och dra sedan i en kolumnlinje

Flytta en enskild kolumnrad

Behålla bredd på tabell

Ingen tangent

Behålla kolumnstorlekar till höger

Ändra bredd på tabell

SKIFT

Ändra storlek på alla kolumner till höger till samma storlek

Behålla bredd på tabell

KOMMANDO + SKIFT

Ändra storlek på alla kolumner till höger proportionerligt

Behålla bredd på tabell

KOMMANDO

VisaInfoga stycken och tabbtecken i en tabell

Om du vill infoga Tryck på
Nya stycken i en cell RETUR
Tabbtecken i en cell ALTERNATIV + TABB

VisaDatakoppling

Om du vill använda de här tangentbordsgenvägarna måste du först ange en datakoppling.

Om du vill Tryck på
Sammanfoga ett dokument CTRL + SKIFT + N
Redigera ett dokument med datakoppling CTRL + SKIFT + E
Kontrollera fel CTRL + SKIFT + K
Infoga ett kopplingsfält CTRL + SKIFT + F

VisaFotnoter och slutkommentarer

Om du vill infoga Tryck på
En fotnot KOMMANDO + ALTERNATIV + F
En slutkommentar KOMMANDO + ALTERNATIV + E

Se även

Gemensamma tangentbordsgenvägar i Office

 
 
Gäller:
Word för Mac 2011