Spela in ljudanteckningar

Använd datorns inbyggda mikrofon om du vill spela in ljud medan du för anteckningar. I vyn Anteckningsbokslayout registreras det du skriver av Word medan du spelar in, så att du kan komplettera dina anteckningar med ljudkommentarer. Om du vill spela upp en del av den inspelning som är kopplad till anteckningen klickar du på ljudikonen Ljudanteckning för en anteckning.

Gör något av följande:

VisaSpela in ljudanteckningar

 1. Klicka på AnteckningsbokslayoutVisa-menyn.
 2. På fliken Ljudanteckningarunder Ingångsinställningar flyttar du skjutreglaget Ingångsvolym till den önskade inställningen.

Anteckningsbokslayout, fliken Ljudanteckningar, gruppen Ingångsinställningar

 1. På fliken Ljudanteckningarunder Spela in ljud klickar du på Spela in.

Anteckningsbokslayout, fliken Ljudanteckningar, gruppen Spela in ljud

 1. När du är klar med inspelningen klickar du på Stoppa.

 Tips   

 • Du kan starta och stoppa inspelningen så många gånger du vill. Det nya ljudet läggs till i den befintliga inspelningen.
 • Du kan klicka på olika platser i anteckningsboken och spela in ljud där. Du kan se var du har spelat in ljud i anteckningsboken genom att klicka på Visaunder Avanceratpå fliken Ljudanteckningar. Inspelat ljud anges med ikonen Ljudanteckning.

VisaSpela upp ljudanteckningar

 1. Klicka på AnteckningsbokslayoutVisa-menyn.
 2. På fliken Ljudanteckningarunder Spela upp ljud klickar du på Spela upp.

Anteckningsbokslayout, fliken Ljudanteckningar, gruppen Spela upp ljud

 Anteckning   Du kan ändra med vilken frekvens inspelningen spelas upp genom att flytta skjutreglaget Hastighet till önskad inställning.

VisaExportera inspelat ljud som en separat ljudfil

 1. Klicka på AnteckningsbokslayoutVisa-menyn.
 2. På fliken Ljudanteckningarunder Avancerat klickar du på Exportera.

Anteckningsbokslayout, fliken Ljudanteckningar, gruppen Avancerat

 1. Ange ett filnamn, välj den plats där ljudfilen ska sparas och klicka sedan på Spara.

VisaAnge alternativ för inspelning och uppspelning

 1. Klicka på AnteckningsbokslayoutVisa-menyn.
 2. På fliken Ljudanteckningarunder Avancerat klickar du på Mer.

Anteckningsbokslayout, fliken Ljudanteckningar, gruppen Avancerat

 1. Gör önskade ändringar under Inspelning av ljudanteckning eller Uppspelning av ljudanteckning.

Se även

Om vyn Anteckningsbokslayout

Anpassa vyn Anteckningsbokslayout

Vyer i Word

 
 
Gäller:
Word för Mac 2011