Skillnader mellan mallar, teman och Word-formatmallar

Vilket program i använder du?


Word

Du har olika möjligheter när du snabbt vill förbättra utseendet på ditt dokument. Du kan börja skapa ett dokument med hjälp av en mall eller så kan du använda teman och, om du arbetar i Word, använda formatmallar.

VisaVad är en mall

Mallar är filer som du kan ta till hjälp för att utforma intressanta och inspirerande dokument med professionellt utseende. I mallarna finns innehåll och designelement som du kan använda som utgångspunkt när du skapar ett dokument. All formatering har redan gjorts och du kan lägga till det önskade innehållet. Exempel är meritförteckningar, inbjudningar och nyhetsbrev.

Mallar

VisaVad är ett tema

Om du vill ge dokumentet ett utseende med professionell design – ett utseende med samordnade temafärger (temafärger: En uppsättning färger som används i en fil. Temafärger, temateckensnitt och temaeffekter utgör tillsammans ett tema.) och temateckensnitt (temateckensnitt: Ett större och mindre teckensnitt som används i ett format. Temafärger, temateckensnitt och temaeffekter utgör tillsammans ett tema.) – ska du använda ett tema. Du kan använda och dela teman i de olika Office för Mac-program som stöder teman, t.ex. Word, Excel och PowerPoint. Exempelvis kan du skapa eller anpassa ett tema i PowerPoint och sedan använda det i ett Word-dokument eller ett Excel-blad. På det sättet får alla relaterade affärsdokument ett liknande utseende.

Exempel på Word-tema

VisaVad är Word-formatmallar

Teman innebär ett snabbt sätt att ändra de övergripande färgerna och typsnitten. Om du snabbt vill ändra textformateringen är Word formatmall (formatmall: En kombination av formateringsegenskaper, t.ex. teckensnitt, teckensnittsstorlek och styckeindrag, som du namnger och sparar som en uppsättning. När du tillämpar en formatmall på markerad text används alla formateringsegenskaperna i formatmallen.) det effektivaste verktyget. När du har använt en formatmall i olika textavsnitt i dokumentet kan du ändra formateringen för den här texten genom att helt enkelt ändra formatmallen. I Word finns många typer av formatmallar, av vilka en del kan användas för att skapa referenstabeller i Word. Ett exempel är formatmallen Rubrik, som används för att skapa en innehållsförteckning.

Rubriker formaterade med markerade formatmallar

Se även

Använd ditt anpassade tema

Skapa och använd din egen mall

PowerPoint

Du har olika möjligheter när du snabbt vill förbättra utseendet på ditt dokument. Du kan börja skapa ett dokument med hjälp av en mall eller så kan du använda teman och, om du arbetar i Word, använda formatmallar.

VisaVad är en mall

Mallar består av innehåll och designelement som du kan använda som utgångspunkt när du skapar en presentation. I PowerPoint finns ett antal inbyggda mallar som du kan använda direkt eller så har du möjlighet att skapa dina egna mallar. När du skapar en egen mall kan du använda designelement som temafärger (temafärger: En uppsättning färger som används i en fil. Temafärger, temateckensnitt och temaeffekter utgör tillsammans ett tema.), temateckensnitt (temateckensnitt: Ett större och mindre teckensnitt som används i ett format. Temafärger, temateckensnitt och temaeffekter utgör tillsammans ett tema.), temaeffekter (temaeffekter: En uppsättning visuella attribut som används på element i en fil. Temafärger, temateckensnitt och temaeffekter utgör tillsammans ett tema.) och bakgrunder för att skapa en design. Du kan också definiera anpassade bildlayouter och ändra bildbakgrunden för att lägga till text eller bilder som du vill ska visas i varje bild. När innehållet och designelementen är som du vill ha dem sparar du filen som en mall, så att du och andra kan använda den som utgångspunkt i framtiden.

Mallar

VisaVad är ett tema

Välj ett tema om du vill skapa ett enhetligt utseende för presentationen med hjälp av temafärger (temafärger: En uppsättning färger som används i en fil. Temafärger, temateckensnitt och temaeffekter utgör tillsammans ett tema.), temateckensnitt (temateckensnitt: Ett större och mindre teckensnitt som används i ett format. Temafärger, temateckensnitt och temaeffekter utgör tillsammans ett tema.), temaeffekter (temaeffekter: En uppsättning visuella attribut som används på element i en fil. Temafärger, temateckensnitt och temaeffekter utgör tillsammans ett tema.), bakgrunder och grafik som kompletterar varandra. När du skapar en ny presentation används standardtemat automatiskt i presentationen, men du kan byta tema när du vill. Du kan använda och dela teman i de olika Office för Mac-programmen. Exempelvis kan du spara ett tema som du har skapat i PowerPoint och sedan använda det i ett Word-dokument eller ett Excel-blad. På det sättet får alla relaterade affärsdokument ett liknande utseende.

Exempel på PowerPoint-tema

VisaVad är Word-formatmallar

Teman innebär ett snabbt sätt att ändra de övergripande färgerna och typsnitten. Om du snabbt vill ändra textformateringen är Word formatmall (formatmall: En kombination av formateringsegenskaper, t.ex. teckensnitt, teckensnittsstorlek och styckeindrag, som du namnger och sparar som en uppsättning. När du tillämpar en formatmall på markerad text används alla formateringsegenskaperna i formatmallen.) det effektivaste verktyget. När du har använt en formatmall i olika textavsnitt i dokumentet kan du ändra formateringen för den här texten genom att helt enkelt ändra formatmallen. I Word finns många typer av formatmallar, av vilka en del kan användas för att skapa referenstabeller i Word. Ett exempel är formatmallen Rubrik, som används för att skapa en innehållsförteckning.

Rubriker formaterade med markerade formatmallar

Se även

Skapa och tillämpa ett eget tema

Skapa och använd din egen mall

Excel

Du har olika möjligheter när du snabbt vill förbättra utseendet på ditt dokument. Du kan börja skapa ett dokument med hjälp av en mall eller så kan du använda teman och, om du arbetar i Word, använda formatmallar.

VisaVad är en mall

Mallar är filer som du kan ta till hjälp för att utforma intressanta och inspirerande dokument med professionellt utseende. I mallarna finns innehåll och designelement som du kan använda som utgångspunkt när du skapar ett dokument. All formatering har redan gjorts och du kan lägga till det önskade innehållet. Exempel är budgetar, listor och rapporter.

Mallar

VisaVad är ett tema

Om du vill ge dokumentet ett utseende med professionell design – ett utseende med samordnade temafärger (temafärger: En uppsättning färger som används i en fil. Temafärger, temateckensnitt och temaeffekter utgör tillsammans ett tema.) och temateckensnitt (temateckensnitt: Ett större och mindre teckensnitt som används i ett format. Temafärger, temateckensnitt och temaeffekter utgör tillsammans ett tema.) – ska du använda ett tema. Du kan använda och dela teman i de olika Office för Mac-program som stöder teman, t.ex. Word, Excel och PowerPoint. Exempelvis kan du skapa eller anpassa ett tema i PowerPoint och sedan använda det i ett Word-dokument eller ett Excel-blad. På det sättet får alla relaterade affärsdokument ett liknande utseende.

Exempel på Excel-tema

VisaVad är Word-formatmallar

Teman innebär ett snabbt sätt att ändra de övergripande färgerna och typsnitten. Om du snabbt vill ändra textformateringen är Word formatmall (formatmall: En kombination av formateringsegenskaper, t.ex. teckensnitt, teckensnittsstorlek och styckeindrag, som du namnger och sparar som en uppsättning. När du tillämpar en formatmall på markerad text används alla formateringsegenskaperna i formatmallen.) det effektivaste verktyget. När du har använt en formatmall i olika textavsnitt i dokumentet kan du ändra formateringen för den här texten genom att helt enkelt ändra formatmallen. I Word finns många typer av formatmallar, av vilka en del kan användas för att skapa referenstabeller i Word. Ett exempel är formatmallen Rubrik, som används för att skapa en innehållsförteckning.

Rubriker formaterade med markerade formatmallar

Se även

Använd ditt anpassade tema

Skapa och använd din egen mall

 
 
Gäller:
Excel för Mac 2011, PowerPoint för Mac 2011, Word för Mac 2011