Skapa en punktlista eller numrerad lista

Vilket program i använder du?


Word

Gör något av följande:

VisaLägg till punkter eller numrering i text

 1. Markera den text som du vill lägga till punkter eller numrering i.

 Anteckning   Punkter och numrering tillämpas på varje nytt stycke.

 1. På fliken Start gör du något av följande under Stycke:
Om du vill lägga till Klicka på
Punkter Punktlista Knappen Punktlista
Numrering Numrerad lista Knappen Numrerad lista
flernivålista (flernivålista: En hierarkisk struktur som används för en lista eller ett dokument. Ett dokument kan ha upp till nio nivåer. Rubrikformat tillämpas inte på posterna i listan i Word.) Flernivålista Flernivålista och klicka sedan på den du vill använda.
 1. VisaBörja om numreringen på 1

 1. Klicka på det objekt som du vill ska vara det första objektet i den nya listan.
 2. Klicka på Punkter och numreringFormat-menyn och klicka på fliken Numrerad lista.
 3. Klicka på Påbörja ny numrering under Listnumrering.

VisaGör indrag i en lista

 1. Markera de rader i listan som du vill göra indrag på.
 2. På fliken Start klickar du på Öka indrag  Knappen Öka indrag under Stycke.

VisaSkapa en punktlista medan du skriver

 1. Börja på en ny rad, skriv * (asterisk) och tryck sedan på BLANKSTEG eller TABB .
 2. Skriv önskad text.
 3. Tryck på RETUR för att lägga till nästa post i listan.
 4. Slutför listan genom att trycka på RETUR två gånger.

 Tips   Om du vill flytta en hel lista åt vänster eller höger klickar du på den första punkten eller numret i listan och drar den till önskad plats. Hela listan flyttas när du drar, utan att numreringsnivåerna i listan ändras..

VisaSkapa en numrerad lista medan du skriver

 1. Börja på en ny rad, skriv 1. (siffran 1 följt av en punkt) och tryck sedan på BLANKSTEG eller TABB .
 2. Skriv önskad text.
 3. Tryck på RETUR för att lägga till nästa post i listan.
 4. Slutför listan genom att trycka på RETUR två gånger.

 Tips   Om du vill flytta en hel lista åt vänster eller höger klickar du på den första punkten eller numret i listan och drar den till önskad plats. Hela listan flyttas när du drar, utan att numreringsnivåerna i listan ändras.

VisaTa bort objekt från en lista

 1. Markera de objekt som du vill ta bort.
 2. Tryck på DELETE .

Se även

Avsluta en punktlista eller numrerad lista

Formatera en punktlista eller numrerad lista

Skapa en flernivålista

PowerPoint

Gör något av följande:

VisaLägg till punkter eller numrering i text

 1. Markera den text som du vill lägga till punkter eller numrering i.
 2. På fliken Start gör du något av följande under Stycke:
Om du vill lägga till Klicka på
Punkter Punktlista Knappen Punktlista
Numrering Numrerad lista Knappen Numrerad lista

VisaGör indrag i en lista

 1. Markera de rader i listan som du vill göra indrag på.
 2. På fliken Start klickar du på Öka indrag  Knappen Öka indrag under Stycke.

VisaTa bort objekt från en lista

 1. Markera de objekt som du vill ta bort.
 2. Tryck på DELETE .

Se även

Avsluta en punktlista eller numrerad lista

Formatera en punktlista eller numrerad lista

Animera punktlistan i en bild

 
 
Gäller:
PowerPoint för Mac 2011, Word för Mac 2011