Skapa eller redigera ett index

Du kan automatisera merparten av arbetet med att skapa ett index i Word. Det är även enkelt att göra uppdateringar och att formatera ändringar. När du ska skapa ett index börjar du med att markera indexord (indexord: En fältkod som markerar text som ska tas med i ett index. När du markerar text som ett indexord infogar Word automatiskt ett fält för indexord som formateras som dold text.) genom att ange namnet på huvudposten och korsreferensen i dokumentet. Därefter skapar du själva indexet.

VisaSteg 1: Markera indexposter

Du kan skapa en indexpost för enskilda ord, fraser eller symboler eller för ett avsnitt som löper över flera sidor.

Markera indexposter för ord eller fraser

 1. Markera den text som du vill använda som ett indexord.
 2. Klicka på Index och förteckningarInfoga-menyn.
 3. Klicka på fliken Index och sedan på Markera indexord.

 Tips   Du kan öppna dialogrutan Markera indexord direkt genom att trycka på KOMMANDO + ALTERNATIV + SKIFT + X .

 1. Skriv eller ändra texten i rutan Huvudpost.

 Tips   

 1. Gör något av följande:
Om du vill markera Klicka på
Indexposten Markera
Den första förekomsten av den här texten i alla stycken i dokumentet som exakt matchar användningen av gemener och versaler i posten. Markera alla
 1.  Tips   Om du vill markera indexposter för symboler, t.ex. @, skriver du ;# (semikolon följt av nummertecknet) direkt efter symbolen i rutan Huvudpost och klickar på Markera. När du skapar indexet placerar Word symbolerna i början av indexet.

 2. Om du vill markera fler indexposter markerar du texten eller klickar direkt efter den och sedan i dialogrutan Markera indexord och upprepar steg 4 och 5.

 Anteckning   Word infogar alla markerade indexposter som fält (fält: En uppsättning koder som instruerar Word att automatiskt infoga text, bilder, sidnummer och annan information i ett dokument. Fältet DATUM infogar exempelvis dagens datum, och fältet TID infogar aktuell tid. Du kan också använda fält för att infoga variabla data i dokument med sammanfogad information, t.ex. standardbrev.) för indexord i dolt textformat. Om fälten för indexord inte visas klickar du på Visa/dölj Knappen Visa i verktygsfältet Standard.

Markera indexposter för text som löper över flera sidor

 1. Markera det textintervall som du vill att indexposten ska referera till.
 2. Klicka på BokmärkeInfoga-menyn.
 3. Skriv ett namn i rutan Bokmärkesnamn och klicka på Lägg till.

 Anteckning   Använd inte blanksteg i bokmärkesnamnet.

 1. Klicka i början av det textintervall som du har markerat i dokumentet.
 2. Klicka på Index och förteckningarInfoga-menyn.
 3. Klicka på fliken Index och sedan på Markera indexord.
 4. Skriv indexposten för den markerade texten i rutan Huvudpost.
 5. Klicka på Sidintervall under Alternativ.
 6. Skriv eller markera bokmärkesnamnet som du skrev i steg 3 i rutan Bokmärke.
 7. Klicka på Markera
 8. Klicka på Stäng.

 Anteckning   Word infogar alla markerade indexposter som fält (fält: En uppsättning koder som instruerar Word att automatiskt infoga text, bilder, sidnummer och annan information i ett dokument. Fältet DATUM infogar exempelvis dagens datum, och fältet TID infogar aktuell tid. Du kan också använda fält för att infoga variabla data i dokument med sammanfogad information, t.ex. standardbrev.) för indexord i dolt textformat. Om fälten för indexord inte visas klickar du på Visa/dölj Knappen Visa i verktygsfältet Standard.

VisaSteg 2: Redigera eller ta bort indexposter (valfritt)

Om du ändrar indexorden i det färdiga indexet tas ändringarna bort av Word nästa gång du återskapar indexet. Om du vill bevara formateringsändringarna permanent formaterar du indexorden i dokumentet.

Redigera en indexpost

 • Redigera texten inom citattecknen.

Indexord

Bildtext 1 Huvudpost

Bildtext 2 Korsreferens

Om fälten för indexord inte visas klickar du på Visa/dölj Knappen Visa i verktygsfältet Standard.

Ta bort en indexpost

 • Markera hela fältet för indexposten, inklusive klammerparenteserna {}, och tryck på DELETE .

Indexord

Bildtext 1 Huvudpost

Bildtext 2 Korsreferens

Om fälten för indexord inte visas klickar du på Visa/dölj Knappen Visa i verktygsfältet Standard.

VisaSteg 3: Utforma och skapa ett index

När du har skapat indexposterna kan du skapa indexet i dokumentet. Ett index är vanligtvis placerat mot slutet eller sist i ett dokument, men du kan infoga det var du vill.

 Varning   Kontrollera att dokumentets sidnumrering stämmer genom att dölja fältkoder och dold text innan du genererar indexet. Om fälten för indexord visas döljer du dem genom att klicka på Visa/dölj Knappen Visa i verktygsfältet Standard.

Skapa ett index baserat på något av de medföljande indexformaten

 1. Klicka i dokumentet på den plats där du vill infoga indexet.
 2. Klicka på Index och förteckningarInfoga-menyn och sedan på fliken Index.
 3. Klicka på en design i rutan Format.
 4. Välj ytterligare indexalternativ efter behov.

Skapa ett index baserat på ett eget indexformat

 1. Klicka i dokumentet på den plats där du vill infoga indexet.
 2. Klicka på Index och förteckningarInfoga-menyn och sedan på fliken Index.
 3. Klicka på Från mall i rutan Format och klicka på Ändra.
 4. Klicka på en formatmall i rutan Formatmallar, klicka på Ändra och välj önskad formatering.
 5. Välj ytterligare indexalternativ efter behov.

Se även

Skapa eller redigera en innehållsförteckning

 
 
Gäller:
Word för Mac 2011