Skapa eller redigera en innehållsförteckning

För att en innehållsförteckning ska skapas automatiskt i Word måste du först använda rubrikformat på de objekt som du vill ta med i innehållsförteckningen. Därefter infogar du innehållsförteckningen i dokumentet. Rubrikernas formatering påverkar inte innehållsförteckningens formatering. Formaten för rubrikerna och innehållsförteckningen styrs separat.

Du kan även skapa en innehållsförteckning manuellt. Om du vill ha mer information klickar du här Skapa en innehållsförteckning manuellt.

 Varning   Om du infogar en innehållsförteckning från fliken Dokumentelement i ett dokument som redan innehåller en manuellt formaterad innehållsförteckning så ersätter Word posterna i den befintliga innehållsförteckningen med platshållartext.

Gör något av följande:

VisaLägga till en innehållsförteckning

 1. Använd rubrikformat (Rubrik 1, Rubrik 2 och så vidare upp till Rubrik 9) för den text i dokumentet som du vill ta med i innehållsförteckningen.

Om det rubrikformat som du vill använda inte visas pekar du på ett format under Formatmallar på fliken Hem och klickar sedan på Pil för mer nedan.

 Tips   Om du inte vill att en dokumentrubrik ska visas i innehållsförteckningen använder du inte Rubrik 1 för rubriken. Använd formatet Titel, formatet Bokens titel eller ett annat format i stället för ett rubrikformat.

 1. Klicka på den plats i dokumentet där du vill infoga innehållsförteckningen.

 Tips   Om du vill placera innehållsförteckningen på en separat sida eller använda en annan sidnumrering för innehållsförteckningen än för resten av dokumentet, placerar du innehållsförteckningen i ett separat avsnitt genom att lägga till avsnittsbrytningar före och efter innehållsförteckningen.

 1. Klicka på UtskriftslayoutVisa-menyn.
 2. På fliken Dokumentelement klickar du på det innehållsförteckningsformat som du vill använda under Innehållsförteckning.

Fliken Dokumentelement, gruppen Innehållsförteckning

VisaÄndra antalet nivåer i innehållsförteckningen

En innehållsförteckning har som standard tre rubriknivåer. Du kan emellertid öka eller minska antalet nivåer som visas i innehållsförteckningen.

 1. På fliken Dokumentelement klickar du på Alternativ under Innehållsförteckning.

Fliken Dokumentelement, gruppen Innehållsförteckning

 1. Ange hur många nivåer som ska visas (upp till 9) i rutan Visa nivåer på fliken Innehållsförteckning och klicka på OK.

Om du uppmanas att ersätta den markerade innehållsförteckningen klickar du på Ja.

VisaUppdatera innehållsförteckningen

Du kan uppdatera innehållsförteckningen om du gör ändringar i dokumentet. Du kan uppdatera hela innehållsförteckningen eller bara sidnumren.

 1. Håll ned CTRL , klicka på innehållsförteckningen och sedan på Uppdatera fält.
 2. Klicka på önskat alternativ.

VisaOm meddelandet "Fel! Bokmärket är inte definierat" visas

Om "Fel! Bokmärket är inte definierat" visas i stället för sidnumren i innehållsförteckningen betyder det att dokumentet har ändrats efter att innehållsförteckningen uppdaterades eller att fältkoden är skadad. Innehållsförteckningen är inte synkroniserad med dokumentet och måste uppdateras.

VisaTa bort en innehållsförteckning

 1. Klicka på innehållsförteckningen.
 2. På ramen som visas klickar du på pilen bredvid Innehållsförteckning och klickar sedan på Ta bort innehållsförteckning från snabbmenyn.

Snabbmenyn Innehållsförteckning

VisaAnpassa innehållsförteckningens formatering.

Du kan ändra format för varje nivå i innehållsförteckningen efter behov. Om formatmallslistan exempelvis kräver en annan formatering för innehållsförteckningen än de format som är tillgängliga i de inbyggda mallarna kan du ändra teckensnittsformat, indrag, tabbutfyllnadspunkter och andra attribut.

 1. På fliken Dokumentelement klickar du på Alternativ under Innehållsförteckning.

Fliken Dokumentelement, gruppen Innehållsförteckning

 Tips   Om du vill ändra tabbutfyllnadspunkterna klickar du på önskat format på popup-menyn Tabbutfyllnad.

 1. Klicka på Ändra på fliken Innehållsförteckning.
 2. Klicka på den nivå i innehållsförteckningen som du vill ändra (t.ex. Innehåll 1 för nivå 1) i rutan Formatmallar.
 3. Klicka på Ändra och gör önskade ändringar av teckensnitt, teckenstorlek, teckenfärg o.s.v.

Om du vill ändra indrag, styckeavstånd eller andra attribut klickar du på den typ av ändring som du vill göra på popup-menyn Format, väljer önskade alternativ på popup-menyerna och klickar på OK.

 Tips   Om du vill ändra användningen av versaler och gemener klickar du på Teckensnitt på popup-menyn Format och avmarkerar kryssrutan Kapitäler eller Versaler.

 1. Upprepa steg 3 och 4 för varje nivå i innehållsförteckningen och klicka på Använd.
 2. När rätt format visas i rutan Förhandsgranska klickar du på OK.

VisaSpara formatet för innehållsförteckningen som en mall

Du kan återanvända formatet för innehållsförteckningen i framtida dokument genom att spara formatet som en mall i mappen Mina mallar. Du kan sedan öppna mallen från dokumentgalleriet och infoga en innehållsförteckning med hjälp av Infoga-menyn.

 1. I det dokument som du vill basera mallen på gör du eventuella ändringar i formaten som du vill spara.
 2. Ta bort all text och grafik som du inte vill ska visas i nya dokument.
 3. Klicka på Spara somArkiv-menyn.
 4. Klicka på Word-mall (.dotx) på popup-menyn Format.
 5. Skriv namnet som du vill använda på den nya mallen i rutan Spara som och klicka på Spara.

Om du inte väljer en annan plats sparas mallfilen i Word i följande mapp: /Användare/ användarnamn/Bibliotek/Application Support/Microsoft/Office/Användarmallar/Mina mallar/.


 Anteckningar 

 • Du skapar ett nytt dokument baserat på mallen genom att klicka på Ny från mallArkiv-menyn. Klicka på Mina mallar under Mallar och dubbelklicka på den mall som du vill använda.
 • Om du vill infoga en innehållsförteckning baserat på mallen klickar du på Index och förteckningarInfoga-menyn och klickar sedan på Från mall i rutan Format.

Se även

Tillämpa, ändra, skapa eller ta bort en formatmall

Infoga, ta bort eller ändra en avsnittsbrytning

Skapa eller ändra en figurförteckning

Skapa en innehållsförteckning manuellt

 
 
Gäller:
Word för Mac 2011