Lägga till eller redigera SmartArt-grafik

Vilket program i använder du?


Word

SmartArt-grafik är en visuell representation av informationen så att du på ett mer effektivt sätt kan kommunicera ett budskap. Varje grafiskt element representerar olika begrepp eller idéer, till exempel ett processflöde, en organisationshierarki, en relation och så vidare.

Gör något av följande:

VisaInfoga SmartArt-grafik och lägga till text

 1. På fliken SmartArt klickar du på en typ av SmartArt-grafik under Infoga SmartArt-grafik och sedan på den du vill lägga till.

Fliken SmartArt, gruppen Infoga SmartArt-grafik

 1. Skriv den text som ska ingå i SmartArt-grafiken i rutan Textfönster.

När du är klar klickar du på X när du vill stänga textfönstret.

 Tips   Du kan lägga till text direkt i en SmartArt-grafikfigur genom att klicka på [TEXT] i figuren och sedan skriva in den text du vill ha.

VisaOm textfönstret inte visas

 1. Klicka på SmartArt-grafiken.
 2. Klicka på Textfönster till vänster om SmartArt-grafiken.

VisaLägga till, ta bort eller flytta figurer

 1. Klicka på en hel SmartArt-grafik eller enskilda figurer som du vill ändra.
 2. Gör något av följande:
Om du vill Gör du så här
Lägga till en figur Klicka på Knapp för att lägga till SmartArt-figur i textfönstret.
Ta bort en figur Klicka på Knapp för borttagning av textfönster i textfönstret.
Flytta en figur uppåt Klicka på Flytta uppåt i textfönstret.
Flytta en figur nedåt Klicka på Flytta nedåt i textfönstret.
Sänka nivån för en figur Klicka på Knappen Sänk nivå i textfönstret.
Höja nivån för en figur Klicka på Knappen Höj nivå i textfönstret.

VisaOm textfönstret inte visas

 1. Klicka på SmartArt-grafiken.
 2. Klicka på Textfönster till vänster om SmartArt-grafiken.

VisaÄndra formatet för SmartArt-grafik

Om du använde ett tema i presentationen matchar de formatmallar för SmartArt-grafik som är tillgängliga temat och temafärgerna.

 1. Klicka på den SmartArt-grafik i dokumentet som du vill ändra.
 2. På fliken SmartArt, under SmartArt-bildformat klickar du på önskad stil.

Fliken SmartArt, gruppen SmartArt-bildformat

Om du vill visa fler formatmallar pekar du på en formatmall och klickar sedan på Pil för mer nedan.

VisaÄndra färgen på SmartArt-grafik

Om du använde ett tema i presentationen matchar de färger för SmartArt-grafik som är tillgängliga temafärgerna.

 1. Klicka på den SmartArt-grafik i dokumentet som du vill ändra.
 2. På fliken SmartArt, under SmartArt-bildformat klickar du på Färger och sedan på önskat färgtema.

Fliken SmartArt, gruppen SmartArt-bildformat

VisaÄndra orientering för SmartArt-grafik

Du kan ändra orientering för SmartArt-grafik från vänster till höger eller höger till vänster.

 1. Klicka på den SmartArt-grafik i dokumentet som du vill ändra.
 2. På fliken SmartArt klickar du på Höger till vänsterunder Redigera SmartArt.

Fliken SmartArt, gruppen Redigera SmartArt

 Anteckning   Du kan inte ändra orienteringen för viss SmartArt-grafik.

VisaÅterställa SmartArt-grafiken och ta bort formatering

Du kan återställa SmartArt-grafiken till standardutseendet. Detta innebär att alla ändringar av färg, format, form och textstil för en SmartArt-grafik tas bort.

 1. Klicka på den SmartArt-grafik i dokumentet som du vill ändra.
 2. På fliken SmartArt, under Återställ klickar du på Återställ bild.

Fliken SmartArt i Word, gruppen Återställ

Se även

Formatera SmartArt-grafik

Skapa ett organisationsschema

PowerPoint

SmartArt-grafik är en visuell representation av informationen så att du på ett mer effektivt sätt kan kommunicera ett budskap. Varje grafiskt element representerar olika begrepp eller idéer, till exempel ett processflöde, en organisationshierarki, en relation och så vidare.

Gör något av följande:

VisaInfoga SmartArt-grafik och lägga till text

 1. På fliken SmartArt klickar du på en typ av SmartArt-grafik under Infoga SmartArt-grafik och sedan på den du vill lägga till.

Fliken SmartArt, gruppen Infoga SmartArt-grafik

 1. Skriv den text som ska ingå i SmartArt-grafiken i rutan Textfönster.

När du är klar klickar du på X när du vill stänga textfönstret.

 Tips   Du kan lägga till text direkt i en SmartArt-grafikfigur genom att klicka på [TEXT] i figuren och sedan skriva in den text du vill ha.

VisaOm textfönstret inte visas

 1. Klicka på SmartArt-grafiken.
 2. Klicka på Textfönster till vänster om SmartArt-grafiken.

VisaLägga till, ta bort eller flytta figurer

 1. Klicka på en hel SmartArt-grafik eller enskilda figurer som du vill ändra.
 2. Gör något av följande:
Om du vill Gör du så här
Lägga till en figur Klicka på Knapp för att lägga till SmartArt-figur i textfönstret.
Ta bort en figur Klicka på Knapp för borttagning av textfönster i textfönstret.
Flytta en figur uppåt Klicka på Flytta uppåt i textfönstret.
Flytta en figur nedåt Klicka på Flytta nedåt i textfönstret.
Sänka nivån för en figur Klicka på Knappen Sänk nivå i textfönstret.
Höja nivån för en figur Klicka på Knappen Höj nivå i textfönstret.

VisaOm textfönstret inte visas

 1. Klicka på SmartArt-grafiken.
 2. Klicka på Textfönster till vänster om SmartArt-grafiken.

VisaÄndra formatet för SmartArt-grafik

Om du använde ett tema i presentationen matchar de formatmallar för SmartArt-grafik som är tillgängliga temat och temafärgerna.

 1. Klicka på den SmartArt-grafik i dokumentet som du vill ändra.
 2. På fliken SmartArt, under SmartArt-bildformat klickar du på önskad stil.

Fliken SmartArt, gruppen SmartArt-bildformat

Om du vill visa fler formatmallar pekar du på en formatmall och klickar sedan på Pil för mer nedan.

VisaÄndra färgen på SmartArt-grafik

Om du använde ett tema i presentationen matchar de färger för SmartArt-grafik som är tillgängliga temafärgerna.

 1. Klicka på den SmartArt-grafik i dokumentet som du vill ändra.
 2. På fliken SmartArt, under SmartArt-bildformat klickar du på Färger och sedan på önskat färgtema.

Fliken SmartArt, gruppen SmartArt-bildformat

VisaÄndra orientering för SmartArt-grafik

Du kan ändra orientering för SmartArt-grafik från vänster till höger eller höger till vänster.

 1. Klicka på den SmartArt-grafik i dokumentet som du vill ändra.
 2. På fliken SmartArt klickar du på Höger till vänsterunder Redigera SmartArt.

Fliken SmartArt, gruppen Redigera SmartArt

 Anteckning   Du kan inte ändra orienteringen för viss SmartArt-grafik.

VisaÅterställa SmartArt-grafiken och ta bort formatering

Du kan återställa SmartArt-grafiken till standardutseendet. Detta innebär att alla ändringar av färg, format, form och textstil för en SmartArt-grafik tas bort.

 1. Klicka på den SmartArt-grafik i dokumentet som du vill ändra.
 2. På fliken SmartArt, under Återställ klickar du på Återställ bild.

Fliken SmartArt i PowerPoint, gruppen Återställ

Se även

Formatera SmartArt-grafik

Skapa ett organisationsschema

Konvertera SmartArt-grafik till figurer

Konvertera text till SmartArt-grafik och tvärtom

Excel

SmartArt-grafik är en visuell representation av informationen så att du på ett mer effektivt sätt kan kommunicera ett budskap. Varje grafiskt element representerar olika begrepp eller idéer, till exempel ett processflöde, en organisationshierarki, en relation och så vidare.

Gör något av följande:

VisaInfoga SmartArt-grafik och lägga till text

 1. På fliken SmartArt klickar du på en typ av SmartArt-grafik under Infoga SmartArt-grafik och sedan på den du vill lägga till.

Fliken SmartArt, gruppen Infoga SmartArt-grafik

 1. Skriv den text som ska ingå i SmartArt-grafiken i rutan Textfönster.

När du är klar klickar du på X när du vill stänga textfönstret.

 Tips   Du kan lägga till text direkt i en SmartArt-grafikfigur genom att klicka på [TEXT] i figuren och sedan skriva in den text du vill ha.

VisaOm textfönstret inte visas

 1. Klicka på SmartArt-grafiken.
 2. Klicka på Textfönster till vänster om SmartArt-grafiken.

VisaLägga till, ta bort eller flytta figurer

 1. Klicka på en hel SmartArt-grafik eller enskilda figurer som du vill ändra.
 2. Gör något av följande:
Om du vill Gör du så här
Lägga till en figur Klicka på Knapp för att lägga till SmartArt-figur i textfönstret.
Ta bort en figur Klicka på Knapp för borttagning av textfönster i textfönstret.
Flytta en figur uppåt Klicka på Flytta uppåt i textfönstret.
Flytta en figur nedåt Klicka på Flytta nedåt i textfönstret.
Sänka nivån för en figur Klicka på Knappen Sänk nivå i textfönstret.
Höja nivån för en figur Klicka på Knappen Höj nivå i textfönstret.

VisaOm textfönstret inte visas

 1. Klicka på SmartArt-grafiken.
 2. Klicka på Textfönster till vänster om SmartArt-grafiken.

VisaÄndra formatet för SmartArt-grafik

Om du använde ett tema i presentationen matchar de formatmallar för SmartArt-grafik som är tillgängliga temat och temafärgerna.

 1. Klicka på den SmartArt-grafik i dokumentet som du vill ändra.
 2. På fliken SmartArt, under SmartArt-bildformat klickar du på önskad stil.

Fliken SmartArt, gruppen SmartArt-bildformat

Om du vill visa fler formatmallar pekar du på en formatmall och klickar sedan på Pil för mer nedan.

VisaÄndra färgen på SmartArt-grafik

Om du använde ett tema i presentationen matchar de färger för SmartArt-grafik som är tillgängliga temafärgerna.

 1. Klicka på den SmartArt-grafik i dokumentet som du vill ändra.
 2. På fliken SmartArt, under SmartArt-bildformat klickar du på Färger och sedan på önskat färgtema.

Fliken SmartArt, gruppen SmartArt-bildformat

VisaÄndra orientering för SmartArt-grafik

Du kan ändra orientering för SmartArt-grafik från vänster till höger eller höger till vänster.

 1. Klicka på den SmartArt-grafik i dokumentet som du vill ändra.
 2. På fliken SmartArt klickar du på Höger till vänsterunder Redigera SmartArt.

Fliken SmartArt, gruppen Redigera SmartArt

 Anteckning   Du kan inte ändra orienteringen för viss SmartArt-grafik.

VisaÅterställa SmartArt-grafiken och ta bort formatering

Du kan återställa SmartArt-grafiken till standardutseendet. Detta innebär att alla ändringar av färg, format, form och textstil för en SmartArt-grafik tas bort.

 1. Klicka på den SmartArt-grafik i dokumentet som du vill ändra.
 2. På fliken SmartArt, under Återställ klickar du på Återställ bild.

Fliken SmartArt i Excel, gruppen Återställ

Se även

Formatera SmartArt-grafik

Skapa ett organisationsschema

Konvertera SmartArt-grafik till figurer

 
 
Gäller:
Excel för Mac 2011, PowerPoint för Mac 2011, Word för Mac 2011