Kopiera formatering

Varför?

Du kan kopiera all formatering från en markering med text och snabbt tillämpa den på annan text med hjälp av funktionen Hämta format.

Hur?

  1. Markera en del text som redan har den formatering som du vill kopiera.

Markera den formaterade texten

  1. I verktygsfältet Standard klickar du på Kopiera formatering från en plats och använd på en annan plats.

Klicka på Format

  1. Dra över den text som du vill tillämpa formateringen på.

Dra över texten

Tips

Se även

Tillämpa, ändra, skapa eller ta bort en formatmall

Städa på skärmen och gör det lättare att visa dokument

 
 
Gäller:
Word för Mac 2011