Infoga en tabell

I Word finns det många praktiska sätt att infoga tabeller i dokumenten. Exempelvis kan du snabbt infoga en grundläggande tabell eller rita cell för cell i en tabell för att bilda rader och kolumner.

Gör något av följande:

VisaSnabbt infoga en grundläggande tabell

 1. Klicka på Utskriftslayout eller PubliceringslayoutVisa-menyn.
 2. Klicka där du vill infoga en tabell.
 3. På fliken Tabellerunder Tabellalternativ klickar du på Ny och klickar och drar sedan över det önskade antalet rader och kolumner.

Fliken Tabeller i Word, gruppen Tabellalternativ

Tabellen infogas i dokumentet av Word.

VisaInfoga en tabell och ange autopassning av text

 1. Klicka på Utskriftslayout eller PubliceringslayoutVisa-menyn.
 2. Klicka där du vill infoga en tabell.
 3. På fliken Tabellerunder Tabellalternativ klickar du på Ny och sedan på Infoga tabell.

Fliken Tabeller i Word, gruppen Tabellalternativ

 1. Ange det önskade antalet rader och kolumner under Tabellstorlek.
 2. Ange hur tabellen ska anpassas efter texten som infogas i den under Autopassa och klicka sedan på OK.

Tabellen infogas i dokumentet av Word.

VisaRita cell för cell i en tabell

 1. Klicka på Utskriftslayout eller PubliceringslayoutVisa-menyn.
 2. På fliken Tabellerunder Rita kantlinjer klickar du på Rita.

Fliken Tabeller, gruppen Rita kantlinjer

 1. Klicka i dokumentet och dra för att rita cell för cell i tabellen så att rader och kolumner bildas.

Se även

Lägga till eller ta bort rader eller kolumner i en tabell

Ändra storlek på en hel eller delar av en tabell

Lägga till eller ändra kantlinjer i en tabell

Lägga till, ändra eller ta bort tabellfyllning

Justera en tabell eller text inom en tabell

Radbryta text runt en tabell

Flytta en tabell

 
 
Gäller:
Word för Mac 2011