Anpassa menyfliksområdet

Vilket program i använder du?


Word

Gör något av följande:

VisaÄndra ordning på flikar

 1. Klicka på Popup-menyn Åtgärd till höger i menyfliksområdet och klicka sedan på Anpassa ordningen på flikar i menyfliksområdet.
 2. Dra fliken dit du vill ha den.

 Anteckning   Du kan inte flytta fliken Start.

 1. Klicka på Klar.

VisaDölja flikar

Med den här proceduren döljs en flik tills du visar den igen. Fliken förblir dold även när du avslutar och öppnar programmet igen.

 1. Klicka på Popup-menyn Åtgärd till höger i menyfliksområdet och klicka sedan på Anpassa ordningen på flikar i menyfliksområdet.
 2. Klicka på Dölj flikar i menyfliksområdet på fliken.
 3. Klicka på Klar.

VisaVisa dolda flikar

 1. Klicka på Popup-menyn Åtgärd till höger i menyfliksområdet och klicka på Inställningar för menyfliksområdet.
 2. Markera kryssrutan för den flik du vill visa under Anpassa.

VisaVisa eller dölja grupper på en flik

Kommandon är ordnade i logiska grupper som är samlade under flikar. Vissa grupper är dolda som standard, men du kan välja att visa dem.

 1. Klicka på Popup-menyn Åtgärd till höger i menyfliksområdet och klicka på Inställningar för menyfliksområdet.
 2. Gör något av följande under Anpassa:
Om du vill Gör du så här
Visa grupper Markera kryssrutan för gruppen, som är indragen under fliken
Dölja grupper Avmarkera kryssrutan för gruppen, som är indragen under fliken

VisaÅterställa flikordningen i menyfliksområdet till standardinställningarna

 1. Klicka på Popup-menyn Åtgärd till höger i menyfliksområdet och klicka sedan på Anpassa ordningen på flikar i menyfliksområdet.
 2. Klicka på Återställ.

VisaDölja eller visa grupprubriker i menyfliksområdet

Om du döljer grupprubriker får du mer utrymme att arbeta på.

 1. Klicka på Popup-menyn Åtgärd till höger i menyfliksområdet och klicka på Inställningar för menyfliksområdet.
 2. Gör något av följande under Allmänt:
Om du vill Gör du så här
Dölja grupprubriker Markera kryssrutan Dölj grupprubriker.
Visa grupprubriker Avmarkera kryssrutan Dölj grupprubriker.

Se även

Dölja eller visa menyfliksområdet

Inaktivera eller aktivera menyfliksområdet

Bekanta dig med menyfliksområdet

PowerPoint

Gör något av följande:

VisaÄndra ordning på flikar

 1. Klicka på Popup-menyn Åtgärd till höger i menyfliksområdet och klicka sedan på Anpassa ordningen på flikar i menyfliksområdet.
 2. Dra fliken dit du vill ha den.

 Anteckning   Du kan inte flytta fliken Start.

 1. Klicka på Klar.

VisaDölja flikar

Med den här proceduren döljs en flik tills du visar den igen. Fliken förblir dold även när du avslutar och öppnar programmet igen.

 1. Klicka på Popup-menyn Åtgärd till höger i menyfliksområdet och klicka sedan på Anpassa ordningen på flikar i menyfliksområdet.
 2. Klicka på Dölj flikar i menyfliksområdet på fliken.
 3. Klicka på Klar.

VisaVisa dolda flikar

 1. Klicka på Popup-menyn Åtgärd till höger i menyfliksområdet och klicka på Inställningar för menyfliksområdet.
 2. Markera kryssrutan för den flik du vill visa under Anpassa.

VisaÅterställa flikordningen i menyfliksområdet till standardinställningarna

 1. Klicka på Popup-menyn Åtgärd till höger i menyfliksområdet och klicka sedan på Anpassa ordningen på flikar i menyfliksområdet.
 2. Klicka på Återställ.

VisaDölja eller visa grupprubriker i menyfliksområdet

Om du döljer grupprubriker får du mer utrymme att arbeta på.

 1. Klicka på Popup-menyn Åtgärd till höger i menyfliksområdet och klicka på Inställningar för menyfliksområdet.
 2. Gör något av följande under Allmänt:
Om du vill Gör du så här
Dölja grupprubriker Markera kryssrutan Dölj grupprubriker.
Visa grupprubriker Avmarkera kryssrutan Dölj grupprubriker.

Se även

Dölja eller visa menyfliksområdet

Inaktivera eller aktivera menyfliksområdet

Bekanta dig med menyfliksområdet

Excel

Gör något av följande:

VisaÄndra ordning på flikar

 1. Klicka på Popup-menyn Åtgärd till höger i menyfliksområdet och klicka sedan på Anpassa ordningen på flikar i menyfliksområdet.
 2. Dra fliken dit du vill ha den.

 Anteckning   Du kan inte flytta fliken Start.

 1. Klicka på Klar.

VisaDölja flikar

Med den här proceduren döljs en flik tills du visar den igen. Fliken förblir dold även när du avslutar och öppnar programmet igen.

 1. Klicka på Popup-menyn Åtgärd till höger i menyfliksområdet och klicka sedan på Anpassa ordningen på flikar i menyfliksområdet.
 2. Klicka på Dölj flikar i menyfliksområdet på fliken.
 3. Klicka på Klar.

VisaVisa dolda flikar

 1. Klicka på Popup-menyn Åtgärd till höger i menyfliksområdet och klicka på Inställningar för menyfliksområdet.
 2. Markera kryssrutan för den flik du vill visa under Anpassa.

VisaÅterställa flikordningen i menyfliksområdet till standardinställningarna

 1. Klicka på Popup-menyn Åtgärd till höger i menyfliksområdet och klicka sedan på Anpassa ordningen på flikar i menyfliksområdet.
 2. Klicka på Återställ.

VisaDölja eller visa grupprubriker i menyfliksområdet

Om du döljer grupprubriker får du mer utrymme att arbeta på.

 1. Klicka på Popup-menyn Åtgärd till höger i menyfliksområdet och klicka på Inställningar för menyfliksområdet.
 2. Gör något av följande under Allmänt:
Om du vill Gör du så här
Dölja grupprubriker Markera kryssrutan Dölj grupprubriker.
Visa grupprubriker Avmarkera kryssrutan Dölj grupprubriker.

Se även

Dölja eller visa menyfliksområdet

Inaktivera eller aktivera menyfliksområdet

Bekanta dig med menyfliksområdet

 
 
Gäller:
Excel för Mac 2011, PowerPoint för Mac 2011, Word för Mac 2011