Utbildningsöversikt för PowerPoint för Mac 2011

Följ den här översikten över utbildning och hjälpavsnitt om hur du lär dig att använda Microsoft PowerPoint för Mac 2011 på ett systematiskt sätt steg för steg.

1. Bekanta dig med PowerPoint

Titel Beskrivning
Video: Nyheter i PowerPoint 2011 Hämta den här filmserien som ger en kort introduktion till några av de nya och viktiga funktionerna i PowerPoint för Mac 2011.
Video: Grundläggande information om PowerPoint för Mac 2011 Om du är nybörjare i PowerPoint för Mac 2011 eller behöver repetera kan du hämta den här videoserien som innehåller en översikt över viktiga begrepp som hjälper dig att bli produktiv snabbt.
Självstudie: Grundläggande information om PowerPoint för Mac 2011 Hämta den här .pdf-filen med en stegvis självstudie som täcker in samma begrepp som videofilmen med grundläggande information om PowerPoint, men enbart med hjälp av text och bilder.
Video: Få upp farten med menyfliksområdet i Office för Mac Bekanta dig med menyfliksområdet i Microsoft Office för Mac 2011. Det kombinerar formateringspaletten och elementgalleriet från tidigare versioner av Office och ger dig snabb och bekväm åtkomst till de funktioner och verktyg som du använder oftast.

2. Utforma en presentation

Titel Beskrivning
Om att utforma presentationer Förstå skillnaden mellan de vanligast förekommande designelementen i PowerPoint för Mac 2011, t.ex. bildbakgrunder, layouter och teman.
Skapa ett nytt dokument med hjälp av en mall Lär dig hur du hittar mallar för presentationer, innehållsbilder, kalendrar och annat med hjälp av presentationsgalleriet i PowerPoint.
Självstudie: Design med teman, del 1: Grundläggande information Hämta den här .pdf-filen och lär dig hur du tillämpar och anpassar ett tema, som är en koordinerad uppsättning teckensnitt, färger och visuella effekter.
Skapa eller ändra bildlayouter Bestäm hur innehållet ska visas i en bild genom att skapa eller ändra bildlayouten.
Ändra bildbakgrunder Tillämpa eller ändra en bildbakgrund, oberoende av bildtemat.

3. Lägg till och formatera bilder, lager och andra objekt

Titel Beskrivning
Lägg till eller ersätt en bild Lägg till en bild eller ett ClipArt-objekt till en presentation från Mediegranskning och andra platser.
Video: Retuschera foton Titta på den här korta översikten över hur man redigerar foton direkt i en presentation.
Tillämpa eller ändra ett format eller en effekt på en bild Tillämpa kreativa effekter som fördefinierade bildformat och reflektioner som ger bilderna ett intressant utseende.
Video: Hantera objekt och lager enkelt Titta på den här korta översikten över hur man använder verktyget Dynamisk omordning för att arrangera om bildobjekt och lager.
Konvertera text till SmartArt-grafik och vice versa Omvandla snabbt en vanlig punktlista till en beskrivande informativ bild.

4. Lägg till åtgärder, ljud och filmer till en presentation

Titel Beskrivning
Lägga till, redigera och ta bort övergångar Tillämpa övergångar, t.ex. upplösning eller bortblekning, mellan bilderna.
Animera text och objekt Ändra hur text och objekt visas och försvinner ur bild.
Lägga till ljud till en presentation Lägg till ljud och kontrollera hur de låter till en eller flera bilder.
Spela in ett bildspel Spela in en presentation så att en speakerröst ingår i presentationen.
Lägga till en film till en bild Bädda in eller länka till en film som du vill spela upp i presentationen.

5. Samarbeta, spara och dela

Titel Beskrivning
Video: Redigera en presentation med flera författare Titta på den här korta översikten över hur man kan samarbeta kring presentationer som har sparats på Windows Live OneDrive eller SharePoint.
Spara ett dokument i SharePoint eller OneDrive Spara en presentation på OneDrive eller SharePoint så att du kan dela din presentation med gruppmedlemmarna.
Spara en presentation som en filmfil Spara en presentation som en QuickTime film så att datorer som inte har PowerPoint installerat kan visa presentationen.
Kör en presentation som en film vid en kiosk Konfigurera en presentation så att den kan köra obevakat på datorer som inte har PowerPoint installerat.
Dela dokument med andra Office-versioner Läs mer om olika format där du kan dela en presentation, en mall eller ett bildspel med andra PowerPoint-användare.

6. Förbereda och presentera

Titel Beskrivning
Repetera och ange bildtajmning Notera hur lång tid du ägnar åt respektive bild, och använd sedan dessa tider när du anger i vilken takt bilderna ska växlas automatiskt.
Skriva ut bilder, åhörarkopior och anteckningar Skriv ut material som åhörarkopior och anteckningar för en publik.
Video: Fullända presentationen Titta på den här korta videoöversikten om hur du kan använda presentationsvyn för att repetera och ge en fantastisk presentation.
Använda en Apple-fjärrkontroll för att växla bilder Lär dig hur du använder en Apple-fjärrkontroll för att växla bilder.
Video: Sända presentationen till vem du vill, var du än är Titta på den här korta översikten om hur du sänder en presentation till en fjärrpublik.

7. Utforska andra användbara resurser

Titel Beskrivning
Interaktivt: Kan du inte hitta det i Office för Mac 2011? Använd den här visuella interaktiva guiden för att hitta var kommandona från PowerPoint 2008 finns i PowerPoint 2011.
Tangentbordsgenvägar i PowerPoint Se hela listan över tangentbordsgenvägar, ordnad i logiska kategorier.
Anpassa menyfliksområdet Ordna om, visa och dölj flikar i menyfliksområdet.
Kända problem i PowerPoint 2011 Visa en lista över kända problem och möjliga lösningar.

Snabbreferens

Nyheter i PowerPoint för Mac 2011

PowerPoint för Mac 2011-utbildning

Tekniska supportalternativ

 
 
Gäller:
PowerPoint för Mac 2011