Tangentbordsgenvägar i PowerPoint

Om tangentbordsgenvägar

Du kan snabbt utföra många åtgärder med hjälp av tangentbordsgenvägar, d.v.s. en eller flera tangenter som du trycker på för att utföra en åtgärd. Du kan exempelvis trycka på KOMMANDO + P om du vill öppna dialogrutan Skriv ut.


 Anteckningar 

  • Beskrivningarna av tangentbordsgenvägarna gäller för den amerikanska tangentbordslayouten. Tangenterna på tangentbord med andra layouter kanske inte stämmer med tangenterna på ett amerikanskt tangentbord. Tangentbordsgenvägar på bärbara datorer kan också skilja sig från dessa.
  • Inställningarna i vissa versioner av Macintosh-operativsystemet och vissa hjälpmedelsprogram kan stå i konflikt med tangentbordsgenvägar och funktionstangenter i Office. Information om hur du ändrar tangentkopplingen för en tangentbordsgenväg finns i Mac-hjälpen för din version av Macintosh-operativsystemet eller i hjälpmedelsprogrammet i fråga.

VisaRedigera text och objekt

Om du vill Tryck på
Ta bort ett tecken åt vänster DELETE
Ta bort ett tecken åt höger Delete
Klipp ut markerad text eller objekt (objekt: Ett enskilt element i ett dokument. Ett objekt kan vara en textruta, importerad grafik, en figur, en bild o.s.v.) KOMMANDO + X eller F2
Kopiera markerad text eller markerat objekt KOMMANDO + C eller F3
Klistra in urklippt text eller ett urklippt objekt KOMMANDO + V eller F4
Klistra in special KOMMANDO + CTRL + V
Duplicera markerat objekt KOMMANDO + D
Öka typsnittsstorleken KOMMANDO + SKIFT + >
Minska typsnittsstorleken KOMMANDO + SKIFT + <
Ändra skiftläge för bokstäver SKIFT + F3
Använda fetstil KOMMANDO + B
Använda understrykning KOMMANDO + U
Använda kursiv stil KOMMANDO + I
Använda nedsänkt formatering (automatiskt avstånd) KOMMANDO + SKIFT + MINUSTECKEN
Använda upphöjd formatering (automatiskt avstånd) KOMMANDO + SKIFT + PLUSTECKEN
Centrera ett stycke KOMMANDO + E
Justera ett stycke KOMMANDO + J
Vänsterjustera ett stycke KOMMANDO + L
Högerjustera ett stycke KOMMANDO + R
Ångra den senaste åtgärden KOMMANDO + Z eller F1
Öppna dialogrutan Formatera textruta, Teckensnittsalternativ KOMMANDO + T
Öppna dialogrutan Formatera textruta, Styckealternativ KOMMANDO + ALTERNATIV + M

VisaFlytta i text

Om du vill flytta Tryck på
ett tecken åt vänster VÄNSTERPIL
ett tecken åt höger HÖGERPIL
en rad uppåt UPPIL
en rad nedåt NEDPIL
till början av ett ord eller ett ord åt vänster ALTERNATIV + VÄNSTERPIL
ett ord åt höger ALTERNATIV + HÖGERPIL
till slutet av en rad KOMMANDO + HÖGERPIL eller END
till början av en rad KOMMANDO + VÄNSTERPIL eller HOME
till början av ett stycke eller upp ett stycke ALTERNATIV + UPPIL
ned ett stycke ALTERNATIV + NEDPIL
till slutet av en textruta ALTERNATIV + END
till början av en textruta ALTERNATIV + HOME

VisaArbeta med objekt

Om du vill Tryck på
Duplicera markerat objekt KOMMANDO + D
Markera nästa objekt TABB
Markera föregående objekt SKIFT + TABB
Markera alla objekt och all text KOMMANDO + A
Flytta det markerade objektet i pilens riktning Piltangenterna
Flytta det markerade objektet en aning i pilens riktning KOMMANDO + piltangent
Gruppera markerade objekt KOMMANDO + ALTERNATIV + G
Dela upp en grupp med markerade objekt KOMMANDO + ALTERNATIV + SKIFT + G

VisaPresentationer

Om du vill Tryck på
Skapa en ny presentation KOMMANDO + N
Skapa en ny presentation med en mall från PowerPoint Presentationsgalleri KOMMANDO + SKIFT + P
Infoga en ny bild CTRL + M eller KOMMANDO + SKIFT + N
Zooma in KOMMANDO + PLUSTECKEN
Zooma ut KOMMANDO + MINUSTECKEN
Skapa en kopia av den markerade bilden i dispositionsvyn, bildsorteringsvyn eller i dispositionsfönstret i normalvyn KOMMANDO + D
Skapa en kopia av den markerade bilden på anteckningssidan eller i bild- eller anteckningsfönstret i normalvyn KOMMANDO + SKIFT + D
Öppna en presentation KOMMANDO + O
Stänga en presentation KOMMANDO + W
Skriva ut en presentation KOMMANDO + P
Spara en presentation KOMMANDO + S
Spara en presentation med ett annat namn, på en annan plats eller med ett annat filformat KOMMANDO + SKIFT + S
Avsluta PowerPoint KOMMANDO + Q
Söka efter text och formatering KOMMANDO + F
Söka efter och ersätta text och specifik formatering KOMMANDO + SKIFT + H
Öppna Referensverktyg SKIFT + ALTERNATIV + F7
Kontrollera stavning F7
Infoga en hyperlänk KOMMANDO + K
Avbryta ett kommando, till exempel Spara som ESC
Ångra en åtgärd KOMMANDO + Z
Göra om eller upprepa en åtgärd KOMMANDO + Y

Flytta genom flera öppna presentationer

Den här tangentbordsgenvägen står i konflikt med en standardtangentkoppling i Mac OS X. Om du vill använda den här Office-tangentbordsgenvägen måste du inaktivera Mac OS X-tangentbordsgenvägen för den här tangenten. Klicka på SysteminställningarApple-menyn. Klicka på Tangentbord under Maskinvara. Klicka på fliken Kortkommandon och avmarkera kryssrutan för den tangentkoppling som du vill inaktivera.

KOMMANDO + ~ eller COMMAND + F6
Duplicera den markerade bilden KOMMANDO + SKIFT + D

VisaByta vyer

Om du vill Tryck på
Växla till normalvyn KOMMANDO + 1
Växla till vyn för bildsortering KOMMANDO + 2
Växla till vyn Anteckningssidor KOMMANDO + 3
Växla till bildspel i helskärmsläge KOMMANDO + SKIFT + RETUR
Växla till föredragshållarvy ALTERNATIV + RETUR
Visa eller dölja stödlinjer KOMMANDO + ALTERNATIV + CTRL + G
Växla till vyn för åhörarkopior COMMAND + ALTERNATIV + 2 eller SKIFT + klicka på Bildsortering Knappen Bildsortering
Växla till vyn för bildbakgrund KOMMANDO + ALTERNATIV + 1 eller SKIFT + klicka på NormalvyKnappen Normalvy
Växla till vyn Anteckningsbakgrund KOMMANDO + ALTERNATIV + 3
Visa navigeringsfönstret i normalvyn och växla till fliken Disposition CTRL + SKIFT + X
Stäng navigeringsfönstret CTRL + SKIFT + C

VisaMarkera text

Om du vill markera Tryck på
ett tecken åt höger SKIFT + HÖGERPIL
ett tecken åt vänster SKIFT + VÄNSTERPIL
från insättningspunkten till samma punkt en rad upp SKIFT + UPPIL
från insättningspunkten till samma punkt en rad ned SKIFT + NEDPIL
all text till början av raden SKIFT + HOME
all text till slutet av raden SKIFT + END
från insättningspunkten till slutet av stycket SKIFT + ALTERNATIV + NEDPIL
från insättningspunkten till början av stycket SKIFT + ALTERNATIV + UPPIL
från insättningspunkten till början av textrutan SKIFT + ALTERNATIV + HOME
från insättningspunkten till slutet av textrutan SKIFT + ALTERNATIV + END

VisaBildspel

Du kan använda följande tangentbordsgenvägar medan du kör bildspelet i helskärmsläge, med eller utan verktygen för föredragshållare.

 Tips   Tryck på HELP under ett bildspel om du vill visa en lista med tangentbordsgenvägar. (HELP -tangenten finns bara på tangentbordet på vissa bärbara datorer.)

Om du vill Tryck på
Utföra nästa animering eller flytta till nästa bild N , RETUR , PGDN , HÖGERPIL , NEDPIL , RETUR eller BLANKSTEG (klicka med musknappen)
Gå tillbaka till föregående animering eller till föregående bild P , PGUP , VÄNSTERPIL , UPPIL eller DELETE
Gå till bildnummer Numret på bilden som du vill visa och tryck sedan på RETUR .
Visa en svart skärm, eller gå tillbaka till bildspelet från en svart skärm B eller PUNKT
Visa en vit skärm, eller gå tillbaka till bildspelet från en vit skärm W eller KOMMA
Stoppa eller starta om ett automatiskt bildspel S eller PLUSTECKEN
Visa bildspelet från den första bilden KOMMANDO + RETUR
Visa bildspelet från aktuell bild KOMMANDO + SKIFT + RETUR
Avsluta ett bildspel ESC , KOMMANDO + PUNKT eller BINDESTRECK
Radera anteckningar på skärmen E
Gå till nästa dolda bild om nästa bild är dold H
Visa den dolda pekaren igen och/eller ändra pekaren till en penna KOMMANDO + P
Visa den dolda pekaren igen och/eller ändra pekaren till en pil KOMMANDO + A
Dölja pekaren och knappen omedelbart KOMMANDO + I CTRL + H
Dölja pekaren och knappen under tio sekunder KOMMANDO + U
Visa eller dölja pekaren i form av en pil A eller LIKHETSTECKEN
Visa snabbmenyn Håll ned CTRL och klicka med musen

VisaArbeta i en tabell

Om du vill Tryck på
Flytta till nästa cell TABB
Flytta till föregående cell SKIFT + TABB
Flytta till nästa rad NEDPIL
Flytta till föregående rad UPPIL
Påbörja ett nytt stycke i en cell RETUR
Lägga till en ny rad i slutet av tabellen TABB i slutet av den sista raden

VisaFönster och dialogrutor

Om du vill Tryck på
Stänga det aktiva fönstret KOMMANDO + W
Utföra den åtgärd som hör till standardknappen i en dialogruta RETUR
Avbryta ett kommando och stänga dialogrutan ESC
Dölja det aktiva fönstret KOMMANDO + H
Minimera det aktiva fönstret KOMMANDO + M

Se även

Gemensamma tangentbordsgenvägar i Office

Skapa eller ta bort en tangentbordsgenväg

Aktivera hjälpmedelsalternativ

 
 
Gäller:
PowerPoint för Mac 2011