Spara ett dokument i SharePoint eller OneDrive

Visa Spara till OneDrive från Office för Mac 2011

  1. Från datorn klickar du på Arkiv > Dela > Spara i OneDrive.
  2. Om det är första gången som du försökte använda OneDrive, skriv ditt Microsoft-konto och lösenordoch klicka sedan på Logga in.

Om du använder Hotmail, Messenger eller Xbox Live har du redan ett Windows Live-ID. Om du inte har ett klickar du på Hämta ett Live-ID för att skapa ett nytt Windows Live-ID.

  1. I rutan Spara som anger du namnet på dokumentet.
  2. Under Personliga mappar eller Delade mapparklickar du på mappen där du vill spara dokumentet och klickar sedan på Spara.

Visa Spara till SharePoint från Office för Mac 2011

  1. Från datorn klickar du på Arkiv > Dela > Spara till SharePoint.
  2. För att lägga till en SharePoint-webbplats klickar du på Lägg till en plats Lägg till en plats, anger URL-adressen till SharePoint-biblioteket och klickar sedan på Lägg till.

 Anteckning    Som standard har många SharePoint-webbplatser ett bibliotek för Delade Dokument. Ett exempel på en URL som länkar till det här biblioteket är http://fabrikam/shared%documents.

  1. I rutan Spara som anger du namnet på dokumentet.
  2. Under Nyligen använda platser eller Sparade platser klickar du på det SharePoint-bibliotek där du vill spara dokumentet och klickar sedan på Spara.

 
 
Gäller:
Excel för Mac 2011, PowerPoint för Mac 2011, Word för Mac 2011